Yönetilmek, ne bunu yapacak hakka, ne bilgeliğe, ne de erdeme sahip yaratıklar tarafından, gözaltında tutulmak, casus gibi izlenmek, idare edilmek,yasalara bağımlı kılınmak, sayılmak, kaydedilmek, fikir aşılanmak, vaaz verilmek, denetlenmek, hesaplanmak, değer biçilmek, sansür edilmek ve emredilmektir. Yönetilmek her türlü işlemle, her türlü hareketle not edilmek, kayda geçirilmek, sıraya alınmak, değeri belirlenmek, lisans verilmek, yetki verilmek, nasihat edilmek, yasak koyulmak, reformdan geçirilmek, düzeltilmek ve cezalandırılmaktır. Yönetilmek, kamu yararı gerekçesiyle ve genel çıkarlar adına yükümlülüğe bağlanmak, yetiştirilmek, soyulmak, sömürülmek, tekellere bağımlı kalmak, zorbalığa maruz kalmak, köşeye sıkıştırılmak , gizemlerle büyülenmek ve yağmalanmaktır; en ufak bir direniş ya da yakınma sözcüğü karşısında baskıya uğramak, ceza görmek, aşağılanmak, taciz edilmek, takip edilmek, istismara uğramak, sopayla dövülmek, silahsız bırakılmak, hapse atılmak, yargılanmak, mahkum edilmek, kurşuna dizilmek, sürgüne gönderilmek, feda edilmek, satılmak, ihanete uğramaktır; alay edilmek, gülünç düşürülmek, öfkelendirilmek, onursuz bırakılmaktır. Devlet budur, onun adaleti budur, onun ahlakı budur.

Pierre Josephe Proudhon
Kategori: Genel
DevletYönetimAnarşizm
Benzer Yazılar Yorumlar

İstisnasız tüm partiler, iktidar peşinde koştukları için, mutlakiyetçiliğin çeşitlemeleridir.

Pierre Josephe Proudhon
Kategori: Genel
İktidarMutlakiyetSiyasi Parti
Benzer Yazılar Yorumlar

Mülkiyet, hırsızlıktır.

Pierre Josephe Proudhon
Kategori: Genel
Mülkiyet
Benzer Yazılar Yorumlar

Kalbimdeki tüm enerji ve üzüntüyle söylüyorum; kendinizi sizden kopmuş olanlardan ayırın. Ayrılık yoluyla kazanacaksınız, temsilci yok, aday yok

Pierre Josephe Proudhon
Kategori: Genel
Anarşizm
Benzer Yazılar Yorumlar

Her kim beni yönetmek için elimi üzerime koyarsa, o bir gaspçı ve despottur; onu düşmanım ilan ediyorum.

Pierre Josephe Proudhon
Kategori: Genel
YönetmekDespotizm
Benzer Yazılar Yorumlar

Demokrasi gizli bir aristokrasidir.

Pierre Josephe Proudhon
Kategori: Genel
AristokrasiDemokrasi
Benzer Yazılar Yorumlar

Demokrasi, keyfi güçten başka bir şey değildir.

Pierre Josephe Proudhon
Kategori: Genel
Demokrasi
Benzer Yazılar Yorumlar

Savaş ilanlarının gerisinde ekonomik nedenler yatar.

Pierre Josephe Proudhon
Kategori: Genel
EkonomiSavaş
Benzer Yazılar Yorumlar

Pierre Josephe Proudhon

Özgeçmiş

(D 15 Ocak 1809 - Besançon - Ö 19 Ocak 1865 -Passy) Fransız ekonomist ve düşünür. Fransa'da bir köyde doğan ve çocukluğu çobanlıkla geçen Proudhon daha sonra kendini eğitime vermiştir. Anarşizmin en etkili yazarı olarak kabul edilir. 1848 olaylarından sonra kendini Federalist olarak tanımladı. En çok tanınan sözü Mülkiyet Hırsızlıktır'dir. 1840'ta yayınlanan ve ilk büyük işi olarak kabul edilen çalışması Mülkiyet Nedir'dir.