Yoldaşı asil düşünceler olan asla yalnız değildir.

Philip Sidney
Kategori: Genel
DüşünceYoldaş
Benzer Yazılar Yorumlar

Philip Sidney

Özgeçmiş

(D 30 Kasım 1554 - Ö 17 Ekim 1586) İngiliz şair, saray mesubu.