Aşk kendi saadetini bir başkasınınkine feda etmektir.

Peyami Safa
Kategori: Genel
AşkFedakarlıkSaadet
Benzer Yazılar Yorumlar

Hiç kimse birbirine iki hastadan daha yakın olamaz.

Peyami Safa
Kategori: Genel
YakınlıkHasta
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan, felsefi bir hayvandır.

Peyami Safa
Kategori: Genel
İnsan
Benzer Yazılar Yorumlar

Aşk aleyhine binlerce şey söylenir ama insanoğlu yine de onsuz yapamaz.

Peyami Safa
Kategori: Genel
Aşk
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlar niçin her gün birbirlerini daha fazla öldürerek fani ve geçici olduklarını iyice anlamıyorlar?

Peyami Safa
Kategori: Genel
Geçicilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Eski başkadır, eskimiş başkadır. Nice eskiler vardır ki hiç eskimez.

Peyami Safa
Kategori: Genel
EskiEskimek
Benzer Yazılar Yorumlar

Batıda hükümet sansürü yerine seviye sansürü vardır. Bu seviyenin olmadığı memleketlerde kanun düşünceyi hudutlandırır. Düşünce hürriyeti isteyenler daha evvel düşünce seviyesinin yükselmesine hizmet etmelidirler.

Peyami Safa
Kategori: Genel
BatıSansürDüşünceDüşünce Özgürlüğü
Benzer Yazılar Yorumlar

Bekarları çoğalan cemiyet, gizli bir anarşi geçiriyordur. Ya büyük bir inkılaba, ya inhitata gidecektir.

Peyami Safa
Kategori: Genel
BekarlıkAnarşiDevrim
Benzer Yazılar Yorumlar

Gerçek aşk sevgilinin bütün kusurlarını görür ve sever... Aşk inanmanın şiiridir. Aşk şüphe etmez. Aşk kıskanmaz. Aşk iğrenmez. Aşk çirkin bulmaz. Aşk küçümsemez. Aşk bencilliğin, kendini sevgiliden daha üstün görmenin, buhranın ve kötümserliğin tam zıddıdır. Aşk istemez, yalnız verir. Aşk bir mücadele değil ahenktir... Aşk bunun için ilahidir... Gerçek aşkın bir tek değişmez vasfı vardır: Tükenmezlik... Aşk engellere ve hücuma uğradıkça kuvvetlenen ihtirastır. Rakipsizdir, yenilmez... Aşk kendi saadetini bir başkasınınkine feda etmektir... Marifet bize yar olmayan sevgiliyi kalbimizin içinde öldürmek! İşte en haklı, en masum, en kudretli ve en muhteşem cinayet.

Peyami Safa
Kategori: Genel
Aşk
Benzer Yazılar Yorumlar

Delilik şüphesiz aptallıktan iyidir. Delilik var olmuş bir zekanın yok oluşudur; aptallık, var olmamış bir zekanın var olmamaya devam edişidir. Deliliğin hiç olmazsa mazisi şanlı. Aptallığın şerefli bir tarihi bile yok...

Peyami Safa
Kategori: Genel
DelilikAptallık
Benzer Yazılar Yorumlar

Aşkın tam bir tarifi yapılamaz. Şiir de böyledir. Yapılmış ve yapılacak tariflerden her biri, denizden alınmış bir kova suya benzer. Hiç şüphesiz bu, deniz suyudur, fakat deniz değildir. Aşkı denize, tarifi de kovaya benzetirseniz elde edilen şey, aşkın bir halini izahtan ibaret kalır. Enginsiz, kıyısız, renksiz, dalgasız, derinliksiz bir izah.

Peyami Safa
Kategori: Genel
AşkŞiir
Benzer Yazılar Yorumlar

Yaşlanarak değil, yaşayarak tecrübe kazanılır; zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır.

Peyami Safa
Kategori: Genel
TecrübeOlgunlukZamanYaşlılıkYaşamak
Benzer Yazılar Yorumlar

Sevgi ile nefret arasında çok ince bir çizgi vardır. Birisinden nefret ediyorsanız ve bir gün onu yenemeyeceğinizi anladığınız zaman onu sevmeye başlarsınız. Ve yine birisini seviyorsanız ve bir gün onu yenebileceğinizi düşündüğünüz zaman ondan nefret etmeye başlarsınız.

Peyami Safa
Kategori: Genel
SevgiNefret
Benzer Yazılar Yorumlar

Her sıkıntı bir isyan hazırlığıdır. Ruhta başlayan bu hazırlık vücudun hastalanması şeklinde organik bir isyana çevrilir.

Peyami Safa
Kategori: Genel
İsyanSıkıntı
Benzer Yazılar Yorumlar

Hayat böyledir. Çaresizlik ve tehlike anları vardır ki, o zaman çırpınmaya ve haykırmaya gelmez. Batar insan ve boğulur. Marifet o anları geçirmektir. Sonrası gittikçe kolaylaşır. Kadere teslim olmak lazımdır o anlarda. Bu acizlik değildir. Dikkat et sözüme: Bu dünyada ölümden başka hemen her şeyin çaresi vardır.

Peyami Safa
Kategori: Genel
HayatTevekkül
Benzer Yazılar Yorumlar

Fikir sahibi olmaya mal sahibi olmaktan fazla ihtiyaç duyacağımız gün gerçek zenginliğin sırrını bulacağız.

Peyami Safa
Kategori: Genel
FikirZenginlikMal
Benzer Yazılar Yorumlar

Aşıklara haber vermek isterim: Kalbin tüm meseleleri yalnız kalpte halledilir, çünkü bir hissin hakkından ancak başka bir his gelir. Ümitsiz bir aşkın panzehiri ise nefrettir.

Peyami Safa
Kategori: Genel
KalpAşkDuyguNefret
Benzer Yazılar Yorumlar

Aşk mücadelesi içinde olma, mücadele aşkı içinde ol.

Peyami Safa
Kategori: Genel
MücadeleAzimAşk
Benzer Yazılar Yorumlar

Ancak "şimdi"ye hakimiz! Şimdi durmak için değil, şimdiden başlamak için...

Peyami Safa
Kategori: Genel
ZamanHakimŞimdiki Zaman
Benzer Yazılar Yorumlar

Son Sözü:

İşte bu fena.

Peyami Safa
Kategori: Ünlülerin Son Sözleri
Ölüm
Benzer Yazılar Yorumlar

Hepimiz kahkahalarımızı gözyaşlarımızla ödüyoruz

Peyami Safa
Kategori: Genel
GülmekKahkaha
Benzer Yazılar Yorumlar

Peyami Safa

Özgeçmiş

(D 1899, İstanbul - Ö 15 Haziran 1961), Türk hikâye ve romancısı. Server Bedi takma ismini de kullanan yazar romanlarının yanı sıra, fikrî eserleri, polemikleri, köşe yazarlığı ve gazeteciliği ile de tanınır. Servet-i Fünun dönemi şairlerinden İsmail Safa'nın oğludur. Sivas'a sürgüne gönderilen babasının orada ölmesi üzerine 1901 yılında iki yaşında yetim kalmış, bu yüzden "Yetim-i Safa" adıyla anılmıştır. Babasız büyümenin acılarının yanı sıra, sekiz dokuz yaşlarında yakalandığı bir kemik hastalığı dolayısıyla 17 yaşına kadar, bu hastalığın fiziksel ve ruhsal bunalımlarını yaşamıştır. Doktorlar kolunun kesilmesinde karar kılmış, fakat Safa bunu kabul etmemiştir. Daha sonraları bu günlerdeki tecrübelerini "9. Hariciye Koğuşu" adlı romanında okurlarıyla paylaşır. Hastalık ve savaşın yol açtığı maddî sıkıntılar dolayısıyla öğrenimini sürdürememiş,13 yaşında hayatını kazanmak ve annesine bakmak için Vefa İdadisi'ndeki öğrenimini yarıda bırakmıştır. Keteon Matbaası'nda bir süre nota tashihi işinde çalışan Peyami Safa, Posta - Telgraf Nezareti'ne girmiş, I. Dünya Savaşı'nın başlamasına kadar orada çalışmıştır (1914). Daha sonra Boğaziçi'ndeki Rehber-i İttihat Mektebi'nde öğretmenlik yapmaya başlamıştır. Dört yıl çalıştığı bu okulda, hem öğretmiş, hem de kendi çabasıyla Fransızca'sını ilerletmiştr. Buradaki izlenim ve deneyimlerini "Biz İnsanlar" adlı eserinde kullanmıştır 1918 yılında ağabeyi İlhami Safa'nın isteğine uyarak öğretmenlikten ayrılmış ve birlikte çıkardıkları "20. Asır" adlı akşam gazetesinde "Asrın Hikâyeleri" başlığı altında yazdığı öykülerle gazetecilik yaşamına başlamıştır. İmzasız olarak yazdığı bu hikâyelerin tutulması üzerine Server Bedi takma adını kullanmaya başlayan Peyami Safa, daha sonra 1921'de Son Telgraf gazetesinde yazmış, oradan da Tasvir-i Efkâr'a geçmiştir. Daha sonra Cumhuriyet gazetesine geçmiş, 1940 yılına kadar bu gazetede fıkra ve makalelerinin yanı sıra, roman da tefrika etmiştir.