Biri üretken ve dağınık, diğeri düzenli ve üretken olmayan 2 elamanınız var diyelim, siz sürekli üretken olanı düzenli olmamakla, düzenli olanı da üretken olmamakla suçlarsanız iki adamı da kaybedersiniz.

Peter Ferdinand Drucker
Kategori: Genel
ÖzellikFarklılık
Benzer Yazılar Yorumlar

Refahın kaynağının beşeri bir şey olduğunu artık biliyoruz: bilgi. Şayet bilgiyi yaptığımız işlere uygularsak, bunun adına verimlilik deriz. Şayet bilgiyi yeni ve farklı işlere uygularsak, bunun adına “yenilikçilik” deriz. Bu iki hedefe ulaşmamıza sadece bilgi imkan sağlar. 

Peter Ferdinand Drucker
Kategori: Genel
RefahBilgi
Benzer Yazılar Yorumlar

Uluslaraşırı ekonomiyi çeşitlendiren mal ve hizmet akışından ziyade para akışı dinamiğidir, egemen ulus-devletler global sermaye piyasalarında olayları ne başlatır ne de kontrol eder, bunlara ancak tepki gösterebilir. Geleneksel üretim faktörleri artık hiç ülkeye rekabet üstünlüğü sağlamamaktadır. Buna karşılık, yönetim, üretimin belirleyici faktörü haline gelmiştir.

Peter Ferdinand Drucker
Kategori: Genel
EkonomiParaSermayePiyasaÜretimRekabet
Benzer Yazılar Yorumlar

Hakikatte, dört ekonomi vardır: bunlar matematikçilerin tabiriyle, “kısmen bağımlı değişken” olarak- birbirine bağımlıdır, fakat hiçbiri diğerinin kontrolü altında değildir. Birincisi millet ekonomisidir, ancak, güç bölge ekonomilerine kaymaya başlamıştır, ayrıca hemen hemen özerk olan dünya para, kredi, ve yatırım akışı ekonomisi vardır, son olarak dünyayı tek pazar olarak gören uluslaraşırı teşebbüsler ekonomisi sayılabilir.

Peter Ferdinand Drucker
Kategori: Genel
EkonomiMilletKrediYatırım
Benzer Yazılar Yorumlar

İlk ekonomik öncelik, savunma için yapılan harcamalarda ve ekonomik açıdan verimsiz olan savunma harcamalarına kaydırılmış üstün nitelikli insan kaynağında kısıntıya gitmek ve bu alanlarda denetim sağlamak olmalıdır.

Peter Ferdinand Drucker
Kategori: Genel
EkonomiSavunma Sanayi
Benzer Yazılar Yorumlar

Gelir dağılımını, ekonomideki üretim ve verimlilik düzeyi belirler. Ekonomide üretim ve verimlilik ne kadar düşük olursa, gelirlerdeki eşitsizlikler de o kadar büyük olur. Üretim ve verimlilik ne kadar yüksekse, eşitsizlik de o kadar azdır.

Peter Ferdinand Drucker
Kategori: Genel
EkonomiGelir Dağılımı
Benzer Yazılar Yorumlar

Ağaçlar ölmeye yukarıdan başlar.

Peter Ferdinand Drucker
Kategori: Genel
Gerçek
Benzer Yazılar Yorumlar

Yönetim, bilgi toplumunun jenerik organıdır.

Peter Ferdinand Drucker
Kategori: Genel
Bilgi ToplumuYönetim
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünya artık ‘emek yoğun’, ‘malzeme yoğun’, ‘enerji yoğun’ değildir; ‘bilgi yoğun’ olmaktadır.

Peter Ferdinand Drucker
Kategori: Genel
Bilgi
Benzer Yazılar Yorumlar

Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur.

Peter Ferdinand Drucker
Kategori: Genel
AmaçErekHedefİdealİstikametMefkureÜlküVâris
Benzer Yazılar Yorumlar

Çevreye yönelik en büyük tehdit, bir kağıt fabrikasının atıklarından, bir belediye kanalizasyonunu okyanusa boşaltmasından ya da yerel çiftliklerde kullanılan tarım ilaçlarıyla gübrelerin, sızıntı ve akıntılarının denize ulaşmasından kaynaklanan yerel kirlilik değildir. Esas tehlike, insanoğlunun yaşamına, atmosfere, dünyanın bir bakıma akciğeri sayılan tropik ormanlara, dünya okyanuslarına, hava ve su rezervlerimize yönelik olan tehlikedir. Bu da tüm insanlığın bağımlı olduğu çevre demektir.

Peter Ferdinand Drucker
Kategori: Genel
Çevre
Benzer Yazılar Yorumlar

Çevre de artık para gibi, enformasyon gibi ulusal sınırlar tanımamaktadır. Çevreyle ilgili önemli ihtiyaçlar, sözgelimi atmosferin ve dünya ormanlarının korunması ulusal düzeydeki eylemler ve ulusal yasalar ile sağlanamaz.

Peter Ferdinand Drucker
Kategori: Genel
Çevre
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünyanın herhangi bir yerinde çevreye verilen ciddi boyutlardaki zararın herkesin sorunu olduğu ve hepimizi tehdit ettiğini kabul etmedikçe, hiç bir etkili önlem alamayız.

Peter Ferdinand Drucker
Kategori: Genel
ÇevreÇevre Kirliliği
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanın yaşadığı çevreye yönelen başlıca tehlikeler, giderek daha global bir nitelik almaktadır.

Peter Ferdinand Drucker
Kategori: Genel
ÇevreÇevre Kirliliği
Benzer Yazılar Yorumlar

Çevrenin korunabilmesi için ekolojiyle ilgili yasalara ihtiyaç vardır.

Peter Ferdinand Drucker
Kategori: Genel
ÇevreEkolojiYasa
Benzer Yazılar Yorumlar

Gelişme bir şeyi daha iyi yapmayı amaçlar. Gelişme hiçbir zaman sona ermeyecek bir faaliyettir.

Peter Ferdinand Drucker
Kategori: Genel
Gelişme
Benzer Yazılar Yorumlar

En gerekli olan, silah yarışından kurtulmanın, bu yarışı sadece sınırlamanın değil dünya üzerindeki tek tek bütün devletlere eşit çıkar sağlayacağının kabul edilmesidir.

Peter Ferdinand Drucker
Kategori: Genel
SilahSilahsızlanma
Benzer Yazılar Yorumlar

Silahlar ve askeri kuvvetler yüzyıllar boyu sivil ekonomi ve toplum için yükten başka bir şey olmamış, ekonomik kaynakları tüketmişlerdir.

Peter Ferdinand Drucker
Kategori: Genel
Savunma SanayiSilahSilahlanma
Benzer Yazılar Yorumlar

En önemli, en temel ihtiyaç, savunmanın ve silahların işlevini bir bütün olarak yeniden değerlendirmektir.

Peter Ferdinand Drucker
Kategori: Genel
SavunmaSavunma SanayiSilah
Benzer Yazılar Yorumlar

Peter Ferdinand Drucker

Özgeçmiş

(D 19 Kasım, 1909 – Ö 11 Kasım, 2005), Avusturyalı yazar, konuşmacı, danışman, öğretim üyesi ve yönetim bilimci. Peter Drucker, 1909 yılında Avusturya’da eğitim seviyesi yüksek bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Evlerine dönemin entelektüel elitleri gelir gider, çeşitli konularda tartışmalar yapılırdı. Frankfurt Üniversitesi’nde okudu. Keynes ve Schumpeter’den ders aldı. 1929’da Frankfurt’un en büyük günlük gazatesinde finans yazarlığı yaptı. 1933’te tutucu bir Alman filozofu olan Stahl hakkında yayımlanan yazısında Nazileri o kadar rahatsız etti ki, yayın yasaklanmakla kalmadı yakıldı. Bir süre sonra, “Almanya’da Yahudi” sorunu başlıklı yazısı da aynı kaderi paylaştı