Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.

Aristo
Kategori: Genel
OlgunlukEğitim
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

Aristo
Kategori: Genel
BilimServetRehber
Benzer Yazılar Yorumlar

Boşuna kendinizi kandırmayın; sürekli yaptığınız şey neyse siz osunuz.

Aristo
Kategori: Genel
AmelKendini Kandırmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Yetinmesini bilenler mutludur.

Aristo
Kategori: Genel
KanaatkarlıkMutluluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.

Aristo
Kategori: Genel
SabırMükafat
Benzer Yazılar Yorumlar

Şiir, daha felsefıdir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak

Aristo
Kategori: Genel
ŞiirFelsefeTarih
Benzer Yazılar Yorumlar

İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol.

Aristo
Kategori: Genel
NefsVicdanTutsaklık
Benzer Yazılar Yorumlar

Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.

Aristo
Kategori: Genel
Erdem
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünya bir hücredir yalnızlığa seni iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortamda olabilir.

Aristo
Kategori: Genel
DünyaYalnızlıkOlgunlaşma
Benzer Yazılar Yorumlar

Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.


Aristo
Kategori: Genel
TehlikeBirlikOrtak
Benzer Yazılar Yorumlar

Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.

Aristo
Kategori: Genel
MevkiMenfaatOnursuzluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur.

Aristo
Kategori: Genel
MutlulukDoğruluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.

Aristo
Kategori: Genel
FelsefeMerakÇocuklar
Benzer Yazılar Yorumlar

Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.

Aristo
Kategori: Genel
FaziletAçgözlülükMuhteris
Benzer Yazılar Yorumlar

Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce açık olmasıdır.

Aristo
Kategori: Genel
EğitimAkılSorgulamak
Benzer Yazılar Yorumlar

En büyük suçlar, gerekli olanı değil de fazla olanı elde etmek için işlenir.

Aristo
Kategori: Genel
SuçFazla
Benzer Yazılar Yorumlar

Hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini olduğundan fazla göstermek de, çoğu kez gururdan değil budalalıktandır.

Aristo
Kategori: Genel
İyilikYanlışDoğruGururBudalalık
Benzer Yazılar Yorumlar

Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın.

Aristo
Kategori: Genel
DüşünmekKonuşmakBilgelikAnlaşılmakSıradan
Benzer Yazılar Yorumlar

Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.

Aristo
Kategori: Genel
ÖzgürlükEsaret
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir 'dost' kimdir? İki vücutta bulunan tek bir ruhtur.

Aristo
Kategori: Genel
DostBütünlükRuh
Benzer Yazılar Yorumlar

Dost; kişinin ikinci benliğidir.

Aristo
Kategori: Genel
DostBenlik
Benzer Yazılar Yorumlar

İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar.

Aristo
Kategori: Genel
AmelNiyet
Benzer Yazılar Yorumlar

Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.

Aristo
Kategori: Genel
ArzuNefsAçgözlülük
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilge kişi zevk aramaz, kaygı ve acılardan uzak durur.

Aristo
Kategori: Genel
BilgeZevkKaygıAcı
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir.

Aristo
Kategori: Genel
BilgiAkılAmpirizmTabula RasaEpistemoloji
Benzer Yazılar Yorumlar

Cesaret kuvvetle birleşince birazcık artar.

Aristo
Kategori: Genel
CesaretKuvvet
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanın içinde olanlar dışında anlam buluyor.

Aristo
Kategori: Genel
DüşünmekUygulamak
Benzer Yazılar Yorumlar

Bütün insanların düşüneceği bir aklı vardır ve kullanmasını bilmek gerekir.

Aristo
Kategori: Genel
AkılDüşünmekBilmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Bütün dünyevi yasam bir hastalıktır, bir tür duygu oluşumudur. En iyisi hiç doğmamış olmaktır. Eğer insan, bir felaket olup da doğmuşsa, en hızlı şekilde ölmeyi denemelidir.

Aristo
Kategori: Genel
DünyeviÖlmekVarolmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Kimi ister, kimi verir; doğa ile insan bir bütündür.

Aristo
Kategori: Genel
DoğaİnsanBütünlük
Benzer Yazılar Yorumlar

Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.

Aristo
Kategori: Genel
ErdemBilinçÇaba
Benzer Yazılar Yorumlar

Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır.

Aristo
Kategori: Genel
Öfke
Benzer Yazılar Yorumlar

Hükümetlerin alınyazılarını belirleyenler, her zaman silah taşıyanlardır.

Aristo
Kategori: Genel
MuktedirGüçSilahHükümetYönetim
Benzer Yazılar Yorumlar

Bütün; başı, ortası ve bir sonu olandır.

Aristo
Kategori: Genel
BütünBütünlükBaşlangıçSon
Benzer Yazılar Yorumlar

Arzu; bir şeyi istemek veya söylemektir.

Aristo
Kategori: Genel
ArzuİstemekSöylemek
Benzer Yazılar Yorumlar

İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.

Aristo
Kategori: Genel
İyiKötü
Benzer Yazılar Yorumlar

Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.

Aristo
Kategori: Genel
GençlikYaşlılıkOlgunlukUtanç
Benzer Yazılar Yorumlar

İyi iki anlama gelir: birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.

Aristo
Kategori: Genel
İyiSubjektif
Benzer Yazılar Yorumlar

Yalnızlık vahşi hayvanlara yada tanrıya mahsustur.

Aristo
Kategori: Genel
Yalnızlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Hiçbir dahi, biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz.

Aristo
Kategori: Genel
DahiÇılgınlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Tek mantık düşünebilmekse; evet, akıllıyız.

Aristo
Kategori: Genel
MantıkDüşünmekAkıl
Benzer Yazılar Yorumlar

Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.

Aristo
Kategori: Genel
HayatÖlçülülük
Benzer Yazılar Yorumlar

İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.

Aristo
Kategori: Genel
İlkeBilimFelsefeVaroluş
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler.

Aristo
Kategori: Genel
ArzuNefs
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır.

Aristo
Kategori: Genel
İnsanoğluYönetimSanatDevletEğitimGençler
Benzer Yazılar Yorumlar

Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur.

Aristo
Kategori: Genel
YanlışDoğruYöntemKolayZor
Benzer Yazılar Yorumlar

Kimse tesadüfle veya onun vasıtasıyla doğru ve akıllı olmaz.


Aristo
Kategori: Genel
TesadüfDoğruAkıllıÇalışmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Yaratılış bakımından bütün kişiler öğrenmek isteği içindedirler.

Aristo
Kategori: Genel
FıtratÖğrenmekMerak
Benzer Yazılar Yorumlar

İyi rejimler arasında demokrasi en kötüsüdür, ancak kötülerin en iyisidir.

Aristo
Kategori: Genel
RejimDemokrasiYönetim
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan, doğası gereği siyasi hayvandır.

Aristo
Kategori: Genel
İnsanSiyasi
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.

Aristo
Kategori: Genel
İnsanlarKötüİyi
Benzer Yazılar Yorumlar

Yüreklilik güçle birleşince büsbütün artar.

Aristo
Kategori: Genel
CesaretGüç
Benzer Yazılar Yorumlar

Her devinim, ne denli hızlıysa o denli devinimdir.

Aristo
Kategori: Genel
Devinim
Benzer Yazılar Yorumlar

Devlet birçok kişi tarafından yönetilirse bu ona, tıpkı giderleri toplulukça kaynaklanan şölenin tek kişinin hazırlayacağı bir şölenden daha üstün olması gibi bir üstünlük sağlar. Onun içindir ki çoğunluk, birçok durumda, her kim olursa olsun tek bir kişiden daha iyi bir yargıçtır. Ayrıca çokluk daha güç bozulur ya da kıstırılır. Kötü bir anında olan ya da konuya ilişkin çok güçlü duyguları bulunan bir kişinin yargısı ister istemez çarpık olacaktır. Öte yandan, bir kitlenin yargıda bulunması durumunda, kitleyi oluşturan her kişinin aynı anda duygulara kapılmasını ve yargısını çarpıtmadan ayarlamak güçtür.

Aristo
Kategori: Genel
DevletYönetimÇoğunlukİktidarGüçDemokrasi
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanoğlunun yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır.

Aristo
Kategori: Genel
DevletEğitimGençlikYönetim
Benzer Yazılar Yorumlar

Dostluk ve hakikat gibi iki iyi arasında hakikati yeğlemek gerekir.

Aristo
Kategori: Genel
DostlukGerçekHakikat
Benzer Yazılar Yorumlar

Dostunun kusurlarını ona yalnızken söyle, başkalarının yanında ise onu öv.

Aristo
Kategori: Genel
DostEleştiriÖvgüTenkit
Benzer Yazılar Yorumlar

Duyu organlarının faaliyeti ve dış dünyaya ait gözlemler olmadan bilgi meydana gelemez.

Aristo
Kategori: Genel
Beş DuyuBilgiDuyu OrganlarıGözlem
Benzer Yazılar Yorumlar

Evrendeki tüm varlıklar, madde ve formdan oluşur. Madde olabilirliktir; form onu gerçek varlığa dönüştürür.

Aristo
Kategori: Genel
FormMaddeVarlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Her insan öfkelenir, bu kolaydır fakat tam adamına, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde ve tam usulünde öfkelenmek, ne herkesin kudretindedir, ne de kolaydır.

Aristo
Kategori: Genel
KızmakÖfkeÖfkelenmekSinirlenmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Herkes canı isteyince düşünebilir; fakat duymak kimsenin kendi elinde değildir. Duyabilmek için duyulan nesnenin var olması şarttır.

Aristo
Kategori: Genel
Duymak
Benzer Yazılar Yorumlar

Hırs ve para düşkünlüğü, belki de tüm öteki ihtiraslardan daha fazla suç nedenidir.

Aristo
Kategori: Genel
HırsİhtirasParaSuç
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan, rüzgarda hareket eden gül gibi olmalı ki; etrafına güzel kokular yayabilsin.

Aristo
Kategori: Genel
İnsan
Benzer Yazılar Yorumlar

İyi hükümetler arasında demokrasi en kötüsü, fakat kötülerin en iyisidir.

Aristo
Kategori: Genel
Demokrasi
Benzer Yazılar Yorumlar

Kendini olduğu gibi kabul etmek istemeyen tek varlık insandır.

Aristo
Kategori: Genel
İnsanKabullenmekOlduğu Gibi Görünmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Okuyup yazanla okumayan arasındaki fark, ölü ile diri arasındaki fark kadardır.

Aristo
Kategori: Genel
CahilOkumakOkur YazarYazmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Sanat, sanatçının nesneleri taklit etmesiyle doğar. Sanatlar neyi nasıl taklit ettiklerine göre birbirinden ayrılır. Edebiyat insan eylemlerini ve nesneleri sözle, müzik sesle, resim renk ile taklit eder.

Aristo
Kategori: Genel
EdebiyatMüzikResimSanatSanatçı
Benzer Yazılar Yorumlar

Sürekli yaptığımız şey neyse, biz oyuz. O halde, mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.

Aristo
Kategori: Genel
MükemmellikAlışkanlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Topluluğun yaşamı, yönetim biçimine değil yöneticilerin ahlaklı olmasına bağlıdır.

Aristo
Kategori: Genel
YöneticiYönetimTopluluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.

Aristo
Kategori: Genel
AdaletEşitlikGüçlüKuvvetliZayıf
Benzer Yazılar Yorumlar

Kendi işinde çalışan bir kimsenin duyduğu zevk bambaşkadır.

Aristo
Kategori: Genel
GirişimcilikİşÇalışmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Gerçek nedenlerini bilmedikçe, huylarımıza asla sözümüz geçmez.

Aristo
Kategori: Genel
Huy
Benzer Yazılar Yorumlar

Erdemin kazanılma yolu duygularımızın eğitiminden geçer.

Aristo
Kategori: Genel
Erdem
Benzer Yazılar Yorumlar

Doğada tiksinerek baktığımız şeyler, bir sanat eseri haline gelince onlara hoşlanarak bakarız.

Aristo
Kategori: Genel
DeğişimSanatSanat EseriDoğa
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilgi akılla edinilir. Akıl doğuştan bilgiye değil, bilgi yapma yetisine sahiptir.

Aristo
Kategori: Genel
AkılBilgi
Benzer Yazılar Yorumlar

Çok süslenenlere bir bakın; hepsi de gizlenmek istiyordur.

Aristo
Kategori: Genel
Süslenmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Akıl, gerçekte sayfalarında hiçbir şeyin yazılı olmadığı bir kitaba benzer.

Aristo
Kategori: Genel
Akıl
Benzer Yazılar Yorumlar

Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir.

Aristo
Kategori: Genel
DevletEşitlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür.

Aristo
Kategori: Genel
ÇıkarMenfaat
Benzer Yazılar Yorumlar

Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir ama yalnızca sevilmenin hiçbir zevki yoktur.

Aristo
Kategori: Genel
SevilmekSevmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar kolaylıkla görülmez.

Aristo
Kategori: Genel
Ruh GüzelliğiGüzellik
Benzer Yazılar Yorumlar

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

Aristo
Kategori: Genel
İyilikKötülük
Benzer Yazılar Yorumlar

İradenin efendisi, vicdanının esiri ol.

Aristo
Kategori: Genel
İradeVicdan
Benzer Yazılar Yorumlar

Güzellik Allah’ın ihsanıdır.

Aristo
Kategori: Genel
Güzellik
Benzer Yazılar Yorumlar

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.

Aristo
Kategori: Genel
Eğitim
Benzer Yazılar Yorumlar

Duymayan insan hiçbir şeyi bilemez ve anlayamaz.

Aristo
Kategori: Genel
Duymak
Benzer Yazılar Yorumlar

Ey dostlarım dünyada dost yoktur.

Aristo
Kategori: Genel
Dost
Benzer Yazılar Yorumlar

Aşağıda olan kimse düşmekten korkmaz.

Aristo
Kategori: Genel
AlçakgönüllülükOlgunlukTevazu
Benzer Yazılar Yorumlar

Akıllı insan, düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür.

Aristo
Kategori: Genel
DüşünmekKonuşmak
Benzer Yazılar Yorumlar

'Güzel', orantı ve düzendir.

Aristo
Kategori: Genel
DüzenGüzelOrantı
Benzer Yazılar Yorumlar

Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir.

Aristo
Kategori: Genel
DemokrasiDespotizm
Benzer Yazılar Yorumlar

Gençlerin yetişmesine önem veriniz. Çünkü bu yoldaki en küçük ihmal, memleketin yapısını ve geleceğini mahveder.

Aristo
Kategori: Genel
EğitimGençÖğretim
Benzer Yazılar Yorumlar

Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.

Aristo
Kategori: Genel
Hukuk
Benzer Yazılar Yorumlar

Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.

Aristo
Kategori: Genel
DüzenHukukKanunYasa
Benzer Yazılar Yorumlar

Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.

Aristo
Kategori: Genel
ErdemKabiliyetLiderÖncüÖrnekTakip
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanları iyi yapan yasalardır.

Aristo
Kategori: Genel
HukukKanunYasa
Benzer Yazılar Yorumlar

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.

Aristo
Kategori: Genel
Söz
Benzer Yazılar Yorumlar

Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur.

Aristo
Kategori: Genel
ArkadaşDost
Benzer Yazılar Yorumlar

Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.

Aristo
Kategori: Genel
AkılErdemZenginlikMutluluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Umut insanı uyandıran bir rüyadır.

Aristo
Kategori: Genel
Umut
Benzer Yazılar Yorumlar

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

Aristo
Kategori: Genel
AdaletHukukDevlet
Benzer Yazılar Yorumlar

Aristo

Özgeçmiş

( D MÖ 384 – Ö 7 Mart MÖ 322) Antik Yunan filozof. Platon ile Batı düşüncesinin en önemli iki filozofundan biri sayılır. Fizik, gökbilim, ilk felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi konularda pek çok eser vermiştir.