Sokrates "iyiliğin bilgisi zorunlu olarak onun uygulanmasını da birlikte getirir" diyordu, "kötülük, bir bilgisizliktir, hiç kimse bilerek kötülük etmez." Bu görüş, Eflatun, Aristoteles, İskolastik filozlar ve Ansiklopedist Aydınlanma düşünürleri tarafından benimsendi. Onlara göre, insanı ahlaklı kılmak için öğretmek yeterlidir. Bu filozoflar  böylece, ahlaki idealle ahlaki olayların bilgisini birbirine karıştırdılar.

Nurettin Topçu
Kategori: Genel
İyilikBilgiUygulamaİdeal
Benzer Yazılar Yorumlar

Hareketini evrensel ölçüye vurarak ve kendi hareketiyle evreni kucaklayarak orada kendi bilgisini araması, işte insanın ahlaki davranışı  bu şekilde olmadır.

Nurettin Topçu
Kategori: Genel
HareketEvrenselAhlak
Benzer Yazılar Yorumlar

Gerçek harekete geçebilmek için şahsi bir tecrübe lazımdır ve ahlakta önemli olan da yalnızca tecrübedir. 

Nurettin Topçu
Kategori: Genel
HareketAhlakTecrübe
Benzer Yazılar Yorumlar

Ahlak insanda iyinin değeri hakkında tam bir kanaat oluşunca gerçekleşir.

Nurettin Topçu
Kategori: Genel
Ahlak
Benzer Yazılar Yorumlar

İyiliğin gerçekleşmesini belirleyen şey iyilik fikri değildir.

Nurettin Topçu
Kategori: Genel
İyilikFikir
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir toplumda ahlak ideali şayet o toplumun istekleriyle sınırlandırılırsa, sosyal vazifeye itaati isteyecek şekilde kendisini belirlerse, bundan ferdin vicdanını körleştiren uysallık ahlakı doğar. 

Nurettin Topçu
Kategori: Genel
AhlakİdealİtaatUysallık
Benzer Yazılar Yorumlar

Her hareketin gayesi kendi mükemmeline ulaşmaktır.

Nurettin Topçu
Kategori: Genel
HareketAmaç
Benzer Yazılar Yorumlar

Pratik akıl, evrensel olabilen ve özünde iyinin nüvesini taşıyan hareketten uzaktır.

Nurettin Topçu
Kategori: Genel
AkılPratikHareket
Benzer Yazılar Yorumlar

Vazife fikri insanı harekete geçirmek için yetersizdir.

Nurettin Topçu
Kategori: Genel
VazifeHareket
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilgi bir hareketten arta kalan şeydir. 

Nurettin Topçu
Kategori: Genel
BilgiHareket
Benzer Yazılar Yorumlar

İnanmak, ummak ve sevmek gibi saadet yoktur.

Nurettin Topçu
Kategori: Genel
İnanmakSevmekSaadetUmmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Bizi bu rüya hayatında sürüm sürüm süründüren, menfaat emellerimizdir.

Nurettin Topçu
Kategori: Genel
MenfaatEmelHayat
Benzer Yazılar Yorumlar

Ferdi olarak yaşamasını bilen insan, isyana aşıktır, hakkın çiğnendiği yerde haykırmak ister.

Nurettin Topçu
Kategori: Genel
İsyanAşıkHakFert
Benzer Yazılar Yorumlar

Zaferin değerini kazananlar bilmez, onu mağluplara sorun

Nurettin Topçu
Kategori: Genel
ZaferDeğerMağlubiyet
Benzer Yazılar Yorumlar

Nelerin esiri olduğunu anlayanlar, hürriyetin eşiğinde demektir.

Nurettin Topçu
Kategori: Genel
Hürriyet
Benzer Yazılar Yorumlar

Nurettin Topçu

Özgeçmiş

(D 1909, İstanbul - Ö 10 Temmuz 1975, İstanbul) Türk yazar, akademisyen ve fikir adamı. Nurettin Topçu baba tarafından Erzurumludur. Ailesi Topçuzâdeler diye tanınır. Dedesi Osman Efendi, Erzurum'un Ruslar tarafından işgali sırasında Türk ordusunda topçuluk etmiş; bu lâkap oradan kalmıştır. Babası Topçuzâde Ahmet Efendi ailenin tek evladıdır. Hayvan ticareti yapmak üzere İstanbul'a göçmüştür. Nurettin Topçu altı yaşında Bezmiâlem Valide Sultan Mektebi'nin ana kısmına yazılır. Burayı bitirdikten sonra Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi'ne verilir. Mektebi birincilikle bitirir. Babası Ahmet Efendi Çemberlitaş'ta kasap dükkânı işletmeye başlamıştır. Reşit Paşa Mektebi'nin sarıklı hocası Osman Efendi bir gün babasına "Osman Nuri büyük adam olacak" deyince çok az gülen babası hayli mütehassis olur. Bu sıralarda sakin, biraz içe dönük bir mizaca sahiptir. Küçük bir sandıkta kitap ve gazete biriktirmek merakı vardır. İmlâ öğretmeni Nafiz Bey, Topçu'nun hayatı boyunca sürecek Mehmet Âkif sevgisini uyandıracaktır.