Adalet mülkün temelidir.

Nizamülmülk (Ebu Ali El-Hasan Et-Tusi)
Kategori: Genel
AdaletMülk
Benzer Yazılar Yorumlar

İlmin değeri de diğer mumların kendisinden ışık aldığı enerji kaynağına benzer.

Nizamülmülk (Ebu Ali El-Hasan Et-Tusi)
Kategori: Genel
İlim
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir insanın bilgisi vardır, pratiği yoktur, fakat bir diğerinin bilgisi de, pratiği de, yeterli tecrübesi de vardır. Bunu şöyle açıklayabiliriz: Bir şahıs bir hastalığın ilacını kitaplarda arar, bulur, okur, üstelik bütün ilaçların isimlerini de bilir, o kadar. Bir diğeri bütün ilaçların isimlerini bildiği gibi, hasta tedavi etmiş ve defalarca tecrübe yapmış ise, bu iki zat asla aynı olamaz.

Nizamülmülk (Ebu Ali El-Hasan Et-Tusi)
Kategori: Genel
BilgiPratikTecrübeTeorik
Benzer Yazılar Yorumlar

Bütün insanların kabiliyetlerine göre bir işi olmalı, bunun aksine hareket edilmesine padişah izin vermemeli.

Nizamülmülk (Ebu Ali El-Hasan Et-Tusi)
Kategori: Genel
EhilYönetimKabiliyet
Benzer Yazılar Yorumlar

Nizamülmülk (Ebu Ali El-Hasan Et-Tusi)

Özgeçmiş

(D 1018 - Ö 14 Ekim 1092) Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri ve Siyasetname adlı öğütler kitabı yazan Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisidir. Devlet yönetiminde hayli etkili olan Nizamülmülk'ün vezirliği Alparslan ve Melikşah dönemlerinde yayılmıştır. İsmi Nizamülmülk yani, Mülkün Nizamı yani, Devletin Düzeni anlamına gelir. Nizamülmülk, 21 Zılkade 408/10 Nisan 1018 yılında İran'ın, Horasan'da Tus şehrinde doğmuştur. Bu dönemde bu şehir Gazne Devleti idaresinde bulunmaktaydı. İlk devlet görevini Gazneliler sultanları için yapmıştır. Devlet işleriyle ilk olarak Gazne Devleti'nin Horasan valisinin yanında çalışarak başlayip 1059'da Gazneliler Horasan valisi olmuştur. 1063'den itibaren Selçuklular devletinde Alparslan'ın Belh valisinin yanında devam etti. 1064 yılında Büyük Selçuklu Devleti'ne vezir olarak atandı. Alp Arslan (hüküm süresi 1063-1072) ve Melikşah (hüküm süresi 1072-1092) hükümdarlık dönemlerinde bu önemli vezirlik görevinde bulunmuştur. Memleketin nizamlarının kurucusu anlamında olan Nizamülmülk ismi Abbası halifesi Kâim bi Emrillah tarafından verildi. 1092 yılında bir derviş tarafından öldürülmüştür.