Her değişim daima başka değişimlere ihtiyaç gösterir.

Machiavelli (Niccolo di Bernado dei Machiavelli)
Kategori: Genel
Değişim
Benzer Yazılar Yorumlar

Yönetici hem tilki, hem aslan olmasını bilmelidir. Yalnız aslan gibi olursa tuzakları sezemez, yalnız tilki gibi olursa kendini kurtlara karşı koruyamaz. Tuzakları sezebilmek için tilki, kurtları korkutmak için de aslan olmalıdır.

Machiavelli (Niccolo di Bernado dei Machiavelli)
Kategori: Genel
Yönetici
Benzer Yazılar Yorumlar

Kendi düşen bir adamı bırak, düşsün. Bir başkası tarafından itilmişse onu tut.

Machiavelli (Niccolo di Bernado dei Machiavelli)
Kategori: Genel
Düşmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Machiavelli (Niccolo di Bernado dei Machiavelli)

Özgeçmiş

(3 Mayıs 1469 – 21 Haziran 1527) Tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan Floransalı düşünür, devlet adamı, askeri stratejist, şair, oyun yazarı. İtalyan Rönesans hareketinin en önemli figürlerindendir. En ünlü eseri Prens'te, politik yazının tarihinde ilk kez iktidarın alınışı ve korunması gibi bir sorunu dinsel ya da ahlaki kaygıları dikkate almaksızın kendinde bir amaç olarak inceledi. Tüm yaşamı boyunca İtalya'nın birliği ideali için mücadele verdi. Fikirleri politik yazında olduğu gibi yaygın düşünüşte de giderek büsbütün olumsuz ve ilkesiz bir politik hırsın anlatımı olarak görüldü, "Makyavelizm" terimi bir düşünce sisteminden çok "amaç için her yolu mübah gören" politikacının tutumunu anlatan suçlayıcı bir sıfat haline geldi. Yine de Diderot, Rousseau, Fichte ve Hegel gibi büyük düşünürler Machiavelli düşüncesinin olumlu yönünü açığa çıkarmaya çalıştılar. Hegel'e göre "Machiavelli'nin gayesi, yani İtalya'nın bir devlet mertebesine çıkarılması, bu yazarın eserinde tiranlığın haklı gösterilmesinden ve muhteris bir despot için imal edilmiş altın yıldızlı bir aynadan başka bir şey görmeyen bütün görme özürlülerce anlaşılamadan kalmıştır." Hegel O'nun yöntemini şöyle özetler: "Kangren olmuş uzuvlar lavanta suyuyla iyileştirilemez." İtalyan komünist filozof Antonio Gramsci ise O'nu "erken gelmiş Jakoben" olarak tanımlar. Ayrıca Niccoló Machiavelli, Rönesans İtalya'sında geçen Assassin's Creed II ve Assassin's Creed: Brotherhood video oyunlarında önemli bir figür olmuştur.