Her birimiz için sadece bir hayat vardır: Kendi hayatımız.

Namık Kemal
Kategori: Genel
Hayat
Benzer Yazılar Yorumlar

Başkalarını iyileştirmek istiyorsun, oysa kendin yaralarla dolmuşsun.

Namık Kemal
Kategori: Genel
Yaraİyileştirmek
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan vatanını sever; çünkü vatan, öyle bir galibin kılıcı veya bir katibin kalemiyle belirsiz hatlardan, sınırlardan ibaret değil; millet, hürriyet, menfaat, kardeşlik, hakları kullanma, hakimiyet, atalara hürmet, aileye sevgi, çocukluk hatıraları gibi bir çok yüce duyguların toplanmasından oluşmuş, mukaddes bir düşüncedir.

Namık Kemal
Kategori: Genel
Vatan SevgisiVatanMilletHürriyetMenfaatKardeşlikAileHakimiyet
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan vatanını sever; çünkü mevcut olan hakimiyetin bir kısmını, gerçek anlamda kullanma hakkına sahiptir.

Namık Kemal
Kategori: Genel
Vatan SevgisiHakimiyetVatan
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan vatanını sever; çünkü vatan çocukları arasında dil birliği, menfaat birliği ve birbirine fazla alışıklık olduğundan, gönül yakınlığı ve düşünce kardeşliği doğmuştur. O sayede bir adama göre vatan, dünya ile mukayese edildiğinde, oturduğu şehre göre kendi evi gibi görünür.

Namık Kemal
Kategori: Genel
Vatan SevgisiBirlikVatanKardeşlik
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan vatanını sever; çünkü varlık sebebi olan atalarının sakin mezarlığı ve çocuklarının meydana geleceği yer, vatandır.

Namık Kemal
Kategori: Genel
Vatan SevgisiAtaTorunVatan
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan vatanını sever; çünkü etrafına baktıkça her köşesinde geçen ömrünün, hüzünlü bir hatırasını görür.

Namık Kemal
Kategori: Genel
Vatan SevgisiÖmürHatıra
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan vatanını sever; çünkü vücudunun maddesi, vatanının bir parçasıdır.

Namık Kemal
Kategori: Genel
Vatan SevgisiVatan
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan vatanını sever; çünkü tabiatın, yani Allah’ın insanlara bağışladığı şeylerin en parlağı olan göz, dünyaya ilk baktığı zaman vatan toprağını görür.

Namık Kemal
Kategori: Genel
Vatan SevgisiGörmekVatan
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan vatanını sever; çünkü Allah’ın insanlara bahşettiği şeylerin en azizi olan hayat, vatan havasını teneffüsle başlar.

Namık Kemal
Kategori: Genel
VatanHayatVatan Sevgisi
Benzer Yazılar Yorumlar

Hasta adama şifa çaresi bulunmazsa maazallah önümüzdeki 50 sene içinde acı şeyler yaşanacaktır.

Namık Kemal
Kategori: Genel
OsmanlıGelecekÇareDevlet
Benzer Yazılar Yorumlar

Bize gayret yaraşır, merhamet Allah'ındır. Hükmü ati ne fakirin, ne de şeyhin şahındır.

Namık Kemal
Kategori: Genel
GayretMerhametGelecek
Benzer Yazılar Yorumlar

Vatan için her ne çekersek vatanımız kadar severiz.

Namık Kemal
Kategori: Genel
Vatan
Benzer Yazılar Yorumlar

Yüksel ki yerin bu yer değildir, dünyaya gelmek hüner değildir.

Namık Kemal
Kategori: Genel
DünyaHüner
Benzer Yazılar Yorumlar

Vatan, bize kılıcımızın ekmeğidir.

Namık Kemal
Kategori: Genel
Vatan
Benzer Yazılar Yorumlar

Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.

Namık Kemal
Kategori: Genel
VatanMilletVatansever
Benzer Yazılar Yorumlar

Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; Yok mudur kurtaracak baht-ı kara maderini?

Namık Kemal
Kategori: Genel
VatanDüşman
Benzer Yazılar Yorumlar

Ne efsunkar imişsin ah, ey dîdar-ı hürriyet; Esir-i aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten.

Namık Kemal
Kategori: Genel
HürriyetEsaret
Benzer Yazılar Yorumlar

Kimsenin lütfuna olma tadip, bedeli cevheri hürriyettir.

Namık Kemal
Kategori: Genel
Hürriyet
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.

Namık Kemal
Kategori: Genel
VatanHürriyet
Benzer Yazılar Yorumlar

Köpektir zevk alan Sayyad-ı bi insafa hizmetten.

Namık Kemal
Kategori: Genel
AlçaklıkYardakçı
Benzer Yazılar Yorumlar

Terbiye ana kucağından başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.

Namık Kemal
Kategori: Genel
EğitimAile
Benzer Yazılar Yorumlar

Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.

Namık Kemal
Kategori: Genel
Hürriyet
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan, ne idraksiz mahluktur! Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de, kendi öleceğine inanmak istemez.

Namık Kemal
Kategori: Genel
İdrakÖlümGaflet
Benzer Yazılar Yorumlar

Düşene gülen acıyandan çok bulunur.

Namık Kemal
Kategori: Genel
KötülükMerhametsizlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Bu kadar adam gördüm, içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil, hiçbiri de dünyadan gitmek istemez.

Namık Kemal
Kategori: Genel
Dünyevi
Benzer Yazılar Yorumlar

Niye Sakalım Çıkmıyor?

Sultan 2. Abdülhamid Han, Namık Kemal'e Fransa'dayken maaş bağlamış. “Niye para veriyorsun” diyen yakınlarına;

“Natuktur (konuşkan), işe yarar” demiş.

Fransa'da yapılan semavi dinlerin mukayesesi isimli konferansa N. Kemal'i görevlendirmiş.

Konferansta köse bir papaz; “’Yaş ve kuru her şey Kur'an'da var (En'am;58)’, diyorsunuz. Söyleyin bakalım benim sakalım niye çıkmıyor,” deyince;

N. Kemal der ki: “O an Allah, bana ‘Çorak topraktan meyve çıkmaz’ ayetini ilham etti.”


Namık Kemal
Kategori: Nükteler
Hıristiyan
Benzer Yazılar Yorumlar

Son Sözü:

Biraz dinleneyim.

Namık Kemal
Kategori: Ünlülerin Son Sözleri
Ölüm
Benzer Yazılar Yorumlar

Devlet; halkın ne babasıdır, ne hocasıdır, ne vasisidir, ne lalasıdır.

Namık Kemal
Kategori: Genel
Devlet
Benzer Yazılar Yorumlar

Tembellik ölümün küçük kardeşidir.

Namık Kemal
Kategori: Genel
Tembellik
Benzer Yazılar Yorumlar

Namık Kemal

Özgeçmiş

Namık Kemal (21 Aralık 1840, Tekirdağ - 2 Aralık 1888, Sakız Adası), Türk milliyetçiliğinin öncülerinden, Genç Osmanlı hareketi mensubu yazar, gazeteci, devlet adamı ve şair. Yurtseverlik, hürriyet, millet kavramlarına bağlı bir Tanzimat Devri aydınıdır. Bu kavramları Türk fikir hayatına ve edebiyatına sokan kişi kabul edilir. Heyecanlı, kavgacı kişiliği, akıcı, parlak üslubu nedeniyle devrinin diğer yazarlarından daha fazla tanındı. “Vatan Şairi” ve “Hürriyet Şairi” olarak anılan Namık Kemal, şiirin yanı sıra tenkit, biyografi, tiyatro, roman, târih ve makale türlerinde eserler verdi. Özellikle Türk Edebiyatının ilk edebi romanı olan "İntibah" ve batılı anlamda Türk Edebiyatının ilk tiyatro eseri olan "Vatan Yahut Silistre" eserleriyle ünlüdür. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü eserleri ve fikirleriyle etkiledi.