Eğer yargı gücü, yasama ve yürütme güçlerinden ayrılmazsa özgürlük söz konusu olamaz.

Montesquieu (Charles Louis de Secondat Baron de La Brede et de Montesquieu)
Kategori: Genel
Kuvvetler AyrılığıYargıYasamaYürütme
Benzer Yazılar Yorumlar
Kategori: Genel
GüçKontrol
Benzer Yazılar Yorumlar

Her gücü kendi sınırları içinde tutabilecek bir düzenleyici güce gerek duyulur.

Montesquieu (Charles Louis de Secondat Baron de La Brede et de Montesquieu)
Kategori: Genel
Güç
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir ülkede yalakalığın getirisi, dürüstlüğün getirisinden daha fazla ise, o ülke batar.

Montesquieu (Charles Louis de Secondat Baron de La Brede et de Montesquieu)
Kategori: Genel
Yalakalık
Benzer Yazılar Yorumlar

Zekanın peşinde koşmayın, aptallığı yakalarsınız.

Montesquieu (Charles Louis de Secondat Baron de La Brede et de Montesquieu)
Kategori: Genel
Zeka
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir kişiye yapılmış haksızlık, bütün topluma yöneltilmiş bir tehdittir.

Montesquieu (Charles Louis de Secondat Baron de La Brede et de Montesquieu)
Kategori: Genel
AdaletsizlikHaksızlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Savaş ve hakimiyetin genişletilmesi monarşinin; barış ve ılımlılık ise cumhuriyetin ruhudur.

Montesquieu (Charles Louis de Secondat Baron de La Brede et de Montesquieu)
Kategori: Genel
BarışCumhuriyetMonarşiSavaş
Benzer Yazılar Yorumlar

Yasama iktidarı, yapacağı baskı yasalarını yine kendisi baskı yaparak uygularsa o yerde özgürlük kalmaz. Yargı yasama ile birleşmişse, kişinin ne canı ne de özgürlüğü güvencede olur, çünkü yargıç aynı zamanda yasa koyucudur ve keyfince karar verebilir. Yargıç yürütme iktidarına sahipse, yargıç bir zorba olur.

Montesquieu (Charles Louis de Secondat Baron de La Brede et de Montesquieu)
Kategori: Genel
Kuvvetler AyrılığıYargıYargıçYasamaYürütme
Benzer Yazılar Yorumlar

Demokrasi iki farklı aşırılığa sahiptir; aristokrasiye dönüşen eşitsizlik ruhu ve despotizme dönüşen aşırı eşitlik ruhu.

Montesquieu (Charles Louis de Secondat Baron de La Brede et de Montesquieu)
Kategori: Genel
AristokrasiDemokrasiDespotizm
Benzer Yazılar Yorumlar

Devletin yasama ve yürütme güçleri, yargılama gücünden ayrı ve bağımsız olmalıdır.

Montesquieu (Charles Louis de Secondat Baron de La Brede et de Montesquieu)
Kategori: Genel
Kuvvetler AyrılığıYargıYasamaYürütme
Benzer Yazılar Yorumlar

Montesquieu (Charles Louis de Secondat Baron de La Brede et de Montesquieu)

Özgeçmiş

(D 18 Ocak 1689 – Ö 10 Şubat 1755), daha çok bilinen adıyla Montesquieu, bir Fransız politik düşünürdür. Kuvvetler ayrımı esasını ortaya atmıştır. 20 yıl üzerinde çalıştığı De l'esprit des lois adlı kitabında yasama, yürütme ve yargı'yı birbirlerinden ayırmanın önemini vurgulamıştır.