Babasının eczacı dükkanına astığı beyiti

Ne ararsan bulunur, derde devadan gayri...

Abdülhak Hamid Tarhan
Kategori: Genel
DertDeva
Benzer Yazılar Yorumlar

Abdülhak Hamid olan isminin, yeni düzenlemelerle Abdülhak Hamit Tarhan olması üzerine

Ölmeden önce arkama bir it taktılar.

Abdülhak Hamid Tarhan
Kategori: Genel
Takmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Hakim yed-i kudrettir.Yed-i kudret cellat olmaz.

Abdülhak Hamid Tarhan
Kategori: Genel
HakimCellat
Benzer Yazılar Yorumlar

Elveda Diyemedik

Yıldızsız bir geceydi 
Bir dağ çiçeği gibi şimdiden hasretteydim 
sürgündüm çok uzaklardaydım, 
Ve gözlerindi sürgün sebebim.. 
Çok çabuk çekildin hayatımdan 
Kaderle el eleydin, 
Bense kederle sarhoş... 
Yarım kalmıştı hikayemiz 
Göçmen kuşları gibi gelip geçtin bu şehirden 
Belkide hayatımdan 
Duymadın haykırışımı, acılarımı, 
Benimsin sanmıştım uçtun avuçlarımdan 
Tutamadım, gitmede diyemedim 
Olamadın bir yıldızın kayışı kadar hayatımda 
Zaman çok kısaydı bizim için 
Yetmedi gözlerimizden yaşı silecek kadar 
Nede elveda diyebilecek kadar...

Abdülhak Hamid Tarhan
Kategori: Genel
AyrılıkAşk AcısıHüzünVedaSürgün
Benzer Yazılar Yorumlar

Şairi-i Azam

Mevki Viyana 
Bir darbe-i ma'kus ile düşmüş o yana 
Hep tersine dönmüştür onun giydiği şeyler 
Hem bid-defaat! 
Onlarla yatıp kalkar imiş kendisi söyler 
Vaktiyle bütün Pul'da yapılmışsa da heyhat! 
Cümlesi solmuş. 
Vaktiyle siyah, şimdi fakat yemyeşil olmuş 
Bir paltosu vardır. 
Tek gözlüğü vardır, geceler kandilidir o. 
Ya rab ne hayat! 
Cepler delik az çok 
Lakin ne zarar var ki delikten düşecek yok. 
Bir korkusu vardır 
Meyhanelerin saat-i tatili pek erken... 
Bir kirli paçavrayla gezer 
Mendilidir o. 
Lastikleri bir başkasınındır ki yürürken 
Durmaz ayağından çıkar ekser... 
Serpuşu ne festir, ne külahtır, ne sarıktır 
Kalpak da değildir 
Bir şapka mı, haşa. O onun kendine mahsus 
Bir başka şekildir. 
Keşkül gibi bir şey... 
Milliyetini farık olan yok, soruyorlar: 
Kimdir bu alamet, bu musibet, ne kılıktır. 
Ürkütmeyelim sus... 
Bir kahkaha, bir av'ava kopmakta peyapey 
Bazen de müheyyâ-yı tasadduk duruyorlar. 
Zül farkına bir zam! 
Ancak biri vardır, ona der: Şair-i Azam!

Abdülhak Hamid Tarhan
Kategori: Genel
ŞairSanatçıSefaletBohem
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir Sefilenin Hasbıhalinden

Ne idim ben, ne tabii bir kız 
Belki sahrada rebii bir kız 

En büyük zevkim, ümidim, neşem 
Kırda seyran idi, her gün, her dem 

Düşünürken o büyük sahrada 
Beni halk eyleyeni tenhada 

Duruyorken hareketsiz, sessiz 
Yere inmiş göğe benzerdi deniz 

Aksi tekbir ile dolmuş dereler 
Secde eylerdi bütün meşcereler 

Şebi mehtap doğar aynı şafak 
Her taraf nura olur müstağrak 

Akıyormuş gibi her suda hayat 
Yüzüyormuş gibi hep mahlukat 

Uçacakmış gibi eflake zemin 
Halden, mazi ile atiden emin 

Mutmain şevk ile soldan, sağdan 
Bir şataretle inerdim dağdan.

Abdülhak Hamid Tarhan
Kategori: Genel
MaziHüzün
Benzer Yazılar Yorumlar

İstanbul Düşman İstilası Altında İken Çamlıca’da

Hey Çamlıca mehtâbı ne olmuş sana öyle?.. 
Küskün duruyorsun. 
Bir şey kuruyorsun. 
Seyrinle ıyan et bana, ilhâm ile söyle: 
Aksetmede âlâm-ı vatandan mı bu halet?.. 
Anlat; bu tahavvül neye etmekte delâlet. 
Vaktiyle ederken bu havâliyi zılâlin 
Bir sâha-i nilî. 
Ey neyyir-i leylî, 
Matem döküyor arza bugün bedr ü hilâlin 
Bir şeb ki, zîrinde küsûfun, 
Seyrangehi olmakda tuyûfun. 
Mâzîden esip gelmede bir nevha-i vâveyl.. 
Bir âh-ı müebbed. 
Hangi güneşin mâtemidir zulmetin ey leyl, 
Ey şi’r-i muakkad 
Yıldızlar olur bence meâlin gibi nâ-yab 
Atîde görünmezse o mâzideki mehtâb 
Olmazdı sabahın da yarın gülmeye meyli 
Pîşinde bu dîdar-ı mahûfun. 
Kartallara baktım düşüyorlar yere bi-ta’b; 
Oldum sanıyordum Melekü’l Mevt ile hem-hâb

Abdülhak Hamid Tarhan
Kategori: Genel
İstanbulİşgalMatemHüzünÇamlıca
Benzer Yazılar Yorumlar

Makber

Eyvah ne yer ne yar kaldı,
Gönlüm dolu ah u zar kaldı.

Şimdi buradaydı gitti elden,
Gitti ebede gelip ezelden.

Ben gittim o haksar kaldı,
Bir köşede tarumar kaldı.

Baki o enisi dilden eyvah,
Beyrutta bir mezar kaldı.

Bildir bana nerde nerde Ya Rab,
Kim attı beni bu derde Ya Rab,
Nerde arayayım o dil rübayı,
Kimden sorayım bi-nevayı.

Derler ki unut o aşnayı,
Gitti tutarak reh-i bekayı.

Sığsın mı hayale bu hakikat,
Görsün mü gözüm bu macerayı?

Sür'atle nasıl da değişti halim,
Almaz bunu havsalam hayalim.

Çık Fatıma! lahdden kıyam et,
Yadımdaki haline devam et,
Ketm etme bu razı şöyle bir söz,
Ben isterim ah öyle bir söz.

Güller gibi meyl-i ibtisam et,
Dağı dile çare bul meram et,
Bir tatlı bakışla bir gülüşle,
Eyyamı hayatımı temam et.

Makber mi nedir şu gördüğüm yer,
Ya böyle reva mı ey cay-ı dilber.

Abdülhak Hamid Tarhan
Kategori: Genel
ÖlümAyrılıkKaybetmekAcıHüzün
Benzer Yazılar Yorumlar

Kalplere sahip olmayan hükümdar, cihangir olsa yine olur biiktidar.

Abdülhak Hamid Tarhan
Kategori: Genel
HükümdarMuktedir
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan dünyada bir Hak'dan, bir de haksız olmaktan korkmalıdır.

Abdülhak Hamid Tarhan
Kategori: Genel
Allah KorkusuHaksızlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Felaket gibi hoca az bulunur.

Abdülhak Hamid Tarhan
Kategori: Genel
FelaketMusibetHoca
Benzer Yazılar Yorumlar

Erkekler şiir yazarken kadınların güzelliğinden ilham alırlar. Kadınlar aşk şiiri yazacakken ise karşılarında erkekler vardır

Abdülhak Hamid Tarhan
Kategori: Genel
ŞiirKadınlarErkekler
Benzer Yazılar Yorumlar

Deha, ebediyetlerin silsilesidir.

Abdülhak Hamid Tarhan
Kategori: Genel
Deha
Benzer Yazılar Yorumlar

Gönül Kocamaz Ama!

Abdülhak Hamid'in evinde bir sohbet sırasında, konu gençlik ve ihtiyarlıktan açılmış. Yaşı geçmiş bir hanım Hamid'e dönerek:

“Efendim, gönül kocamaz!” der. Hamid cevap verir:

“Kocamaz ama kocamış bir vücut içinde oturmak da istemez...”

Abdülhak Hamid Tarhan
Kategori: Nükteler
GönülİhtiyarlıkKocamakYaşlanmakYaşlılık
Benzer Yazılar Yorumlar

Son Sözü:

Artık kurtulmak istiyorum.

Abdülhak Hamid Tarhan
Kategori: Ünlülerin Son Sözleri
Ölüm
Benzer Yazılar Yorumlar

Bayırsız tepeler olmayacağı gibi, kusursuz dehalar da olmaz.

Abdülhak Hamid Tarhan
Kategori: Genel
DehaKusur
Benzer Yazılar Yorumlar

Bahr-i sakin daima sakin duramaz.

Abdülhak Hamid Tarhan
Kategori: Genel
Deniz
Benzer Yazılar Yorumlar

Abdülhak Hamid Tarhan

Özgeçmiş

Abdülhak Hamit Tarhan (5 Şubat 1852 Bebek, Beşiktaş, İstanbul - 12 Nisan 1937, İstanbul), Türk şâir, oyun yazarı, diplomat. Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk yıllarında eserler vermiş, modern edebiyatın doğuşunda etkin bir isimdir. Köklü ve eski bir ulema ailesinin ferdi olarak dünyaya gelmiş, hayatının her döneminde yüksek mevkilerde bulunmuş, dünyanın birçok yerini görme fırsatı yakalamış, çağının büyük ve güçlü bir sanatçısı sayılmıştır. Tanzimatı, Birinci ve İkinci Meşrutiyetleri ve Cumhuriyeti gören; bu devirlerdeki Tanzimat, Edebiyat-ı Cedide, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet devri edebiyatlarını yakından tanıyan sanatçı Türk Edebiyatı'nda Şair'i Azam sıfatı ile anılır (Bu sıfatı ilk kez Süleyman Nazif kullandı). Uzun seneler diplomat olarak hem doğu hem de batı ülkelerinde bulunması nedeniyle iki edebiyatı da tanımış; Türk şiirine batıdan yeni konular, serbest düşünce ve şekiller getirirken; batı yazarlarından etkilenerek yazdığı oyunlarla Türk tiyatrosuna felsefi düşünceyi sokmuştur. Türk edebiyatının en büyük eserlerinden birisi kabul edilen Makber’in şairidir.