Bir kuruluşun sahip olduğu yeri doldurulamaz tek sermaye insanların bilgi ve yeteneğidir

Andrew Carnegie
Kategori: Genel
BilgiSermayeYetenek
Benzer Yazılar Yorumlar

Andrew Carnegie

Özgeçmiş

(D 25 Kasım 1835 – Ö 11 Ağustos 1919) İskoçya doğumlu ABD'li iş adamı ve endüstricidir. 19. yüzyıl Amerikasında çelik endüstrisinin gelişmesinde ve büyümesinde önemli rol oynamıştır. Demir çelik sayesinde zengin olmuş ve Amerika'da tekel olmuştur. US. Steel'in kurucusudur. Çocukken ailesi ile birlikte ABD'ye göç etmiş ve Pittsburgh Carnegie Çelik Şirketi'ni kurmuştur. Andrew Carneige aynı zamanda Carnegie Mellon Üniversitesi'nin de kurucusudur. 2500'den fazla kütüphane yaptırmış, birçok üniversite açmış ve hayır işlerine zamanında milyon dolarlar harcamıştır. Hayatında servetine en fazla servet katanlardan birisi olan Carnie, Mezartaşına, "Burada kendisinden daha akıllı insanları çalıştıran birisi yatıyor" yazısının yazılmasını vasiyet etmiştir. Ancak emrinde çalıştırdığı ve ondan daha akıllı olan çalışanları mezartaşına bu yazıyı yazmamışlardır.