Devletin görevi hizmet götürmek değil, hizmetin götürülmesini sağlamaktır

Mario Cuomo
Kategori: Genel
Devlet
Benzer Yazılar Yorumlar

Mario Cuomo

Özgeçmiş

(D 15 Haziran 1932) New York Valiliği yapmıştır.