Devlet harcamaları ilave istihdam yaratmaz. Eğer, devlet, halktan borçlanarak ve vergi alarak harcama yaparsa, bir tarafta yaratacağı istihdamdan daha fazlasını yok eder.

Ludwig Von Mises
Kategori: Genel
Devletİstihdam
Benzer Yazılar Yorumlar

Devletin görevi sadece, yaşam, sağlık, özgürlük ve özel mülkiyetin şiddete karşı korunmasını garanti etmekten oluşur. Bunun ötesinde bir devlet görevi doğru değildir.

Ludwig Von Mises
Kategori: Genel
Devlet
Benzer Yazılar Yorumlar

Müdahaleciliğin doktrini ve uygulaması (bunun en son uygulaması Alman Sosyal Piyasa Ekonomisi’dir) sürekli olarak genişlemektedir. Devletin müdahaleleri sınırsız olma eğilimindedir.

Ludwig Von Mises
Kategori: Genel
DevletEkonomiMüdahalecilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Devletçiliğin iki türü vardır: Sosyalizm ve müdahalecilik. Her ikisi de bireyi zorlama ve baskı gücünü elinde bulunduran devlete bağımlı kılar.

Ludwig Von Mises
Kategori: Genel
DevletMüdahalecilikSosyalizm
Benzer Yazılar Yorumlar

Devlet ekonomiye müdahale ettiği ölçüde giderek sosyalizme doğru sürüklenir.

Ludwig Von Mises
Kategori: Genel
EkonomiSosyalizm
Benzer Yazılar Yorumlar

Milletler arasında barış isteyen birisi devleti ve onun etkilerini ciddi bir şekilde sınırlamayı amaçlamalıdır.

Ludwig Von Mises
Kategori: Genel
BarışDevlet
Benzer Yazılar Yorumlar

Hemen hemen tüm iktisat politikası yazarları, tüm devlet adamları ve parti liderleri kapitalist ve sosyalist olmayan ideal bir sistem arayışı içerisindedirler. Bunların bir kısmı devlet müdahalesi ile özel mülkiyetin engellendiği, düzenlendiği ve yönlendirildiği bir sistemi arıyorlar. Biz bu iktisat politikasını ‘müdahalecilik’, sistemin kendisini ise ‘engellenmiş piyasa ekonomisi’ olarak adlandırıyoruz.

Ludwig Von Mises
Kategori: Genel
EkonomiMüdahalecilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Eğer dünyayı barbarlıktan kurtarmak istiyorsak, sosyalizm düşüncesini çürütmeliyiz.

Ludwig Von Mises
Kategori: Genel
Sosyalizm
Benzer Yazılar Yorumlar

Evrende aklımızın kavrayamayacağı ve duygularımızla sezemeyebileceğimiz şeyler vardır.

Ludwig Von Mises
Kategori: Genel
AkılEvrenSezgi
Benzer Yazılar Yorumlar

Yozlaşma müdahaleciliğin doğal bir etkisi ve sonucudur.

Ludwig Von Mises
Kategori: Genel
EkonomiMüdahalecilikYozlaşma
Benzer Yazılar Yorumlar

Ludwig Von Mises

Özgeçmiş

(D 29 Eylül 1881 - Ö 10 Ekim 1973) Modern liberteryenizm hareketinde büyük etkisi olmuş Avusturyalı eski ekonomist, tarihçi, filozof ve yazardır.