Güç yıkılır; mutlak güç, mutlaka yıkılır.

Lord Acton
Kategori: Genel
Güç
Benzer Yazılar Yorumlar

İktidar suistimale yakındır ve mutlak iktidar suistimalsiz yapamaz.

Lord Acton
Kategori: Genel
İktidarSuistimal
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir ülkenin özgür bir ülke olup olmadığını değerlendirmek için en iyi test azınlıkların sahip olduğu hakların güvence altına alınıp alınmadığına bakmaktır.

Lord Acton
Kategori: Genel
ÜlkeAzınlıkÖzgürlük
Benzer Yazılar Yorumlar

Demokrasiyi kontrol edecek en etkili ve en iyi yöntemlerden birisi federasyondur. Federal sistem egemen devletlerin belirli ve tanımlanmış haklarının dışındaki yetkileri sınırlar ve dağıtır.

Lord Acton
Kategori: Genel
DemokrasiFederasyon
Benzer Yazılar Yorumlar

Despotik güç her zaman ahlakın yozlaşmasına yol açar.

Lord Acton
Kategori: Genel
DespotizmGüçAhlakYozlaşma
Benzer Yazılar Yorumlar

Savaş alanında korkaklık gösteren bir generali kurşunla öldürürsünüz.

Lord Acton
Kategori: Genel
Politikacı
Benzer Yazılar Yorumlar

Bizler gücün dağıtılması ile keyfi devletin kontrol altına alınmasını istiyoruz.

Lord Acton
Kategori: Genel
AnayasaDevletGüç
Benzer Yazılar Yorumlar

Gerçek demokratik ilke, hiç kimsenin halkın üzerinde bir güce sahip olmaması demektir.

Lord Acton
Kategori: Genel
Demokrasi
Benzer Yazılar Yorumlar

Demokrasinin kötü olan bir yönü çoğunluğun tiranlığına dönüşmesidir.

Lord Acton
Kategori: Genel
DemokrasiTiranlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Asırlarca eğitimin bir devlet hizmeti olduğu keşfedilemedi (!) ve devlet eğitim işlerine karışmadı. Fakat ne zaman ki modern absolutizm (mutlakçılık) ortaya çıktı, o zaman devlet her şey üzerinde hak iddia etmeye başladı. Ticaret, sanayi, edebiyat, din ve diğer bir çok hizmetin devletin görevi olduğu deklare edildi. Bu hizmetler devlete havale edildi ve devlet tarafından kontrol edilmeye başlandı.

Lord Acton
Kategori: Genel
AbsolutizmDevletEdebiyatEğitimMutlakçılıkSanayiTicaret
Benzer Yazılar Yorumlar

Lord Acton

Özgeçmiş

(D 1834 italya - Ö 1902 Amerika) İngiliz tarihçi ve siyasetçi. 1859'dan 1865'e kadar Liberal Parti'den Avam Kamarası na milletvekili olarak girmiştir. Kendisinin Başbakan Gladstone üzerinde önemli etkisi olduğu bilinir.