Emperyalist uluslararası iş bölümü sosyalizmin tek ülkede inşa edilmesini imkansız kılar.

Lev Troçki (Leon Trotsky)
Kategori: Genel
SosyalizmEmperyalizm
Benzer Yazılar Yorumlar

Sadece burjuvazi için parlayacaksa, güneşi de söndürürüz.

Lev Troçki (Leon Trotsky)
Kategori: Genel
Burjuvazi
Benzer Yazılar Yorumlar

Nefes aldığım müddetçe umut etmeye devam edeceğim. Nefes aldığım müddetçe gelecek için kavga vereceğim, insanın, güzel ve güçlü, kendi tarihinin akışına yön vermede hâkimiyet kurduğu ve bu tarihin sınırsız mutluluk ve neşenin ufuklarına aktığı bu parıldayan gelecek için savaşacağım.

Lev Troçki (Leon Trotsky)
Kategori: Genel
Mücadele EtmekSavaşmakUmut Etmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Suikastte Ölen Bolşevik İhtilalci Lev Troçki'nin, Eliyle Kalbini İşaret Ederek Son Sözü:

Bu sefer başardılar. Bu sefer buradan vurdular.

Lev Troçki (Leon Trotsky)
Kategori: Ünlülerin Son Sözleri
Ölüm
Benzer Yazılar Yorumlar

Lev Troçki (Leon Trotsky)

Özgeçmiş

(D 8 Kasım 1917 - Ö 13 Mart 1918) Sovyetler Birliği'nin ilk yıllarında etkili bir siyasetçiydi. Dışişlerinden Sorumlu Halk Komiseri görevini alan ilk kişi, Kızıl Ordu'nun kurucusu ve komutanı, Savaştan Sorumlu Halk Komiseri oldu. Ayrıca Bolşevik Parti'nin Politbüro üyesiydi. Josef Stalin ile giriştiği siyasi mücadeleyi kaybedince resmi görevlerden alındı ve Sovyetler Birliği'nden sürgün edildi. Önemli Marksist teorisyenlerden biridir, görüşleri Troçkizm adıyla anılır, Stalin ve Mao'nun görüşlerine karşı en önemli muhalefet hareketini oluşturur. Lev Davidoviç Bronştayn adıyla Yanovka’da küçük toprak sahibi bir Yahudi ailesinin çocuğu olarak doğdu. Troçki adını 1902 yılından itibaren kullanmaya başlamıştır. 1917 Rus devrimi'nin önde gelen isimlerindendir. Sovyetler Birliği'nin kurulmasında, ihtilâl sonrası iç isyanların ve ayaklanmaların bastırılmasında birinci derecede rol oynadı. Kızıl Ordu`nun kurucusu olarak kabul edilir. Lenin'in ardından Sovyetlerin ikinci adamı oldu. Lenin'in ölümünden sonra Stalin ile giriştiği iktidar mücadelesini kaybetti, uzun yıllar Sovyetler Birliği'nde Bolşevik Parti üyesi olarak kalan Troçki, Bolşevik Parti'ye karşı bir işçi ayaklanması örgütlenmesi ve işçi sınıfı iktidarına karşı silahlı ayaklanmayı teşvik etme suçlarıyla suçlandı ve ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Daha sonra kaleme aldığı "İhanete uğrayan devrim" analizi batı burjuvazisi tarafından ilgiyle karşılandı.