Kader

Kenân Rıfâi'ye sormuşlar:

- Madem ki, neticede kaderin dediği oluyor. O halde niçin çalışıyoruz?

Şu cevabı vermiş:

- Çalışmak da kaderin icabı olduğu için!

Ken'an Rifai Büyükaksoy
Kategori: Nükteler
ÇalışmakKader
Benzer Yazılar Yorumlar

Ne sazdan, ne sözden, ne evlattan, ne de güzel yüzden zevk aldım. Sazı severim, aşkımı söylerse; sözü severim, yine onu söylerse, manayı söylemeyen güzeli ne yapayım? Su içmek isteyen bir kimse için boş kadeh ne işe yarar? Fakat kadeh temiz, berrak ve latif olursa elbette suyun zevkini arttırır.

Ken'an Rifai Büyükaksoy
Kategori: Genel
GerçekManaZevkAşk
Benzer Yazılar Yorumlar

Ken'an Rifai Büyükaksoy

Özgeçmiş

(D 1867, Selanik - Ö. 1950, İstanbul), Türk mutasavvuf, eğitimci. Yirminci yüzyılın ilk yarısında yaşayan sûfiler arasında önemli yeri olan bir mutasavvıftır. Halk arasında adı “Rufailik" olarak telaffuz edilen tarikatın İstanbul kanadını kurmuş; tarikatın görüşlerini 20. yüzyılın modern hayat şartlarına göre yorumlamış; 1908-1925 arasında tarikatın dergâh şefliğini yapmıştır.[1] Osmanlı döneminde olduğu gibi Cumhuriyet döneminde de Türkiye'de pek çok entelektüel, yazar, edebiyatçı, sanatçıyı etkileyen Rıfai [2], 1925'te tekkelerin kapatılmasını "Hakk 'ın tasarrufu" olarak yorumlaması ile diğer tarikat liderlerinden ayrılmıştır.