Onlara Tanrı Türk adını verdi ve Onları yeryüzüne hakim kıldı.

Kaşgarlı Mahmud (Mahmud Bin Hüseyin Bin Muhammed)
Kategori: Genel
Türk
Benzer Yazılar Yorumlar

Deve yükü aş olsa, aça az görünür.

Kaşgarlı Mahmud (Mahmud Bin Hüseyin Bin Muhammed)
Kategori: Genel
AçlıkAçgözlülük
Benzer Yazılar Yorumlar
Kategori: Genel
AzlıkYetersizlik
Benzer Yazılar Yorumlar

İyi adamın kemikleri erir, adı kalır.

Kaşgarlı Mahmud (Mahmud Bin Hüseyin Bin Muhammed)
Kategori: Genel
İyi İnsan
Benzer Yazılar Yorumlar

Irak yerin haberini kervan getirir.

Kaşgarlı Mahmud (Mahmud Bin Hüseyin Bin Muhammed)
Kategori: Genel
UzakHaber
Benzer Yazılar Yorumlar

Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez.

Kaşgarlı Mahmud (Mahmud Bin Hüseyin Bin Muhammed)
Kategori: Genel
SözDüğüm
Benzer Yazılar Yorumlar

Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir.

Kaşgarlı Mahmud (Mahmud Bin Hüseyin Bin Muhammed)
Kategori: Genel
Adam OlmakÇocuk
Benzer Yazılar Yorumlar

Ahmak konuk ev sahibini ağırlar.

Kaşgarlı Mahmud (Mahmud Bin Hüseyin Bin Muhammed)
Kategori: Genel
KonukMisafirAhmaklık
Benzer Yazılar Yorumlar

Kaşgarlı Mahmud (Mahmud Bin Hüseyin Bin Muhammed)

Özgeçmiş

(D 1008 - Ö 1105) Türkî dillerle ilgili çalışmalarıyla tanınmış 11. yüzyıl leksikografı. Kaşgar'ın 45 km güney batısındaki Opal kasabasında dünyaya geldi. Bazı kaynaklara göre ise Isık Göl yakınındaki Bars Kul'da doğmuştur. Tam adı "Mahmud bin Hüseyin bin Muhammed"dir. Divanü Lügati't-Türk isimli, dünyaca bilinen eserin yazarıdır. Eserini 1072 yılında Bağdat’ta yazmaya başladı. 12 Şubat 1074 tarihinde tamamladı. Eserin tamamlanmasından sonraki iki yıl içerisinde dört defa baştan sona gözden geçirerek 1076‘da son şeklini verdi. 1077 Ocağında bitirilmiştir. Eserini Abbasi Halifesi Muktedî-Biemrillah’ın oğlu Ebü’l-Kasım Abdullah’a sunmuştur. Kitabın tek yazması olan nüsha bugün İstanbul’da Millet Kütüphanesi'nde muhafaza edilmektedir. Kaşgarlı Mahmud’un, Kitabu Cevahirü’n-Nahv fi Lugati’t-Türk adlı bir eser daha kaleme aldığı biliniyor. Türk dilinin ilk gramer kitabının nerede ve nasıl kaybolduğu belirlenememiştir. Bu eser, günümüze ulaşmamıştır.