Modern sanayinin gelişmesi, burjuvazinin ayaklarının altından bizzat ürünleri ona dayanarak ürettiği ve mülk edindiği temeli çeker alır. Şu halde, burjuvazinin ürettiği, her şeyden önce, kendi mezar kazıcılarıdır. Kendisinin devrilmesi ve proletaryanın zaferi aynı ölçüde kaçınılmazdır.

Karl Marx (Marks)
Kategori: Genel
SanayiBurjuvaziMülkProleterya
Benzer Yazılar Yorumlar

Proleteryanın(işçi sınıfının) zincirlerinden başka kaybedecekleri şeyleri yok, kazanacakları bir dünya var. Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!

Karl Marx (Marks)
Kategori: Genel
ProleteryaİşçiDevrim
Benzer Yazılar Yorumlar

Karşılığında sevgi uyandırmadan seviyorsanız, yani sevgi olarak sevginiz karşılıklı sevgi yaratmıyorsa; seven bir kişi olarak dışavurumunuzla kendinizi sevilen bir kişi yapamıyorsanız, sevginiz güçsüzdür, bu bir talihsizliktir."

Karl Marx (Marks)
Kategori: Genel
SevmekSevgi
Benzer Yazılar Yorumlar

Madem ki insanı biçimlendiren yaşadığı koşullar; koşullar en insani şekilde biçimlenmelidir.

Karl Marx (Marks)
Kategori: Genel
Koşul
Benzer Yazılar Yorumlar

Anlatılan senin hikayendir.

Karl Marx (Marks)
Kategori: Genel
DünyaYaşamHikaye
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünyanın kurtuluşu sosyalizmdedir.

Karl Marx (Marks)
Kategori: Genel
Sosyalizm
Benzer Yazılar Yorumlar

Kapitalist üretimin en büyük engeli, sermayenin ta kendisidir.

Karl Marx (Marks)
Kategori: Genel
KapitalistSermaye
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir kimsenin özgür olarak gelişmesi, herkesin özgür olarak gelişmesinin şartıdır.

Karl Marx (Marks)
Kategori: Genel
ÖzgürlükGelişim
Benzer Yazılar Yorumlar

Toplumlar üstesinden gelemeyecekleri sorunları gündeme getirmezler.

Karl Marx (Marks)
Kategori: Genel
ToplumSorun
Benzer Yazılar Yorumlar

Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser.

Karl Marx (Marks)
Kategori: Genel
Kapitalizm
Benzer Yazılar Yorumlar

Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır.

Karl Marx (Marks)
Kategori: Genel
CehaletBurjuvazi
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanların maddi yaşam koşullarını belirleyen onların bilinçleri değildir, bu maddi koşullar onların bilinçlerini belirler.

Karl Marx (Marks)
Kategori: Genel
KoşulBilinç
Benzer Yazılar Yorumlar

Görünen, gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı.

Karl Marx (Marks)
Kategori: Genel
GerçekBilim
Benzer Yazılar Yorumlar

İşe fiilen başlar başlamaz, artık, emeği onun olmaktan çıkmıştır ve bunun için de bu emeğin şimdi işçi tarafından satılması söz konusu olamaz.

Karl Marx (Marks)
Kategori: Genel
Emek
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanoğlu önüne çıkan sorunlara çözüm arar.

Karl Marx (Marks)
Kategori: Genel
SorunÇözümİnsanoğlu
Benzer Yazılar Yorumlar

Yoksulluğu azaltmadan zenginliği arttıran ve suç işleme bakımından, sayılardan daha hızlı artış gösteren bir toplumsal sistemin özünde çürümüş bir şeylerin olması gerekir.

Karl Marx (Marks)
Kategori: Genel
YoksullukZenginlikToplumSistemKapitalizm
Benzer Yazılar Yorumlar

Eğer sevgi üretmiyorsa yüreğiniz, başarılı bir üretici değilsiniz...

Karl Marx (Marks)
Kategori: Genel
SevgiYürek
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir.

Karl Marx (Marks)
Kategori: Genel
DünyaAnlamakDevrimDeğişim
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan gelişmesinin alanı zamandır.

Karl Marx (Marks)
Kategori: Genel
İnsanZamanGelişme
Benzer Yazılar Yorumlar

Son Sözü:

Haydi oradan. Son sözler yeterince doğru söz söylememiş aptallar içindir.

Karl Marx (Marks)
Kategori: Ünlülerin Son Sözleri
Ölüm
Benzer Yazılar Yorumlar

Karl Marx (Marks)

Özgeçmiş

(D 5 Mayıs 1818 Trier - Ö 14 Mart 1883 Londra) 19. yüzyılda yaşamış filozof, politik ekonomist ve devrimci. Komünizmin kuramsal kurucusudur. Birçok politik ve sosyal konuda fikri olmakla beraber, en çok Komünist Manifesto'nun (1848) giriş cümlesinde özetlediği tarih analiziyle tanınır: "Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir. Marx, bütün sınıflı toplumlarda olduğu gibi kapitalizmin de kendini yok etmeye yol açacak içsel dinamikler barındırdığına inanırdı; onun düşüncesine göre, nasıl ki kapitalizm eskimiş feodalizmin yerini aldıysa, sınıfsız bir toplum olan komünizm de siyasal geçiş sürecinden sonra onun yerini alacaktır. Marx, sosyoekonomik değişimlere belirli bir tarihsel zorunluluk perspektifinden bakardı; ona göre kapitalizm, yapısal durumunun dinamiği ve çatışması sonucu yerini komünizme kesin olarak bırakacaktır. Ölümünden kısa bir süre sonra düşünceleri dünya işçi hareketine yön vermiştir. Marksist Bolşeviklerin Rusya'da Ekim Devrimi'ni gerçekleştirmesi bunun en büyük örneğidir. 20. yüzyılda dünyada Marksist düşünce hemen hemen bütün ülkelerde taraftar bulmuştur. Marksizm, akademik ve politik çevrelerde en çok tartışılmış konulardandır.