Vergiler halka göre genellikle kötü, devlete göre ise iyidir; vergiler halk için daima aşırı; devlet için daima yetersizdir.

Juan de Mariana
Kategori: Genel
VergiDevlet
Benzer Yazılar Yorumlar

Juan de Mariana