Kendinize mutlu olup olmadığınızı sorduğunuz anda bu duygu biter.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
MutlulukSorgulamak
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünyada bütün insanlar biri dışında aynı fikirde olsa, o karşıt düşüncedeki tek kişinin iktidarı ele geçirip tüm insanları susturma hakkı ne kadar yoksa, tüm insanların da o tek kişiyi susturma hakkı aynı derece yoktur.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
ÖzgürlükBaskıHak
Benzer Yazılar Yorumlar

Mutlu bir aptal olmak yerine, mutsuz Sokrates olmak daha iyidir

John Stuart Mill
Kategori: Genel
MutlulukTercih
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlar kötülük yaparlar; arzuları çok şiddetli olduğu için değil, vicdanları çok zayıf olduğu için.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
KötülükVicdanArzu
Benzer Yazılar Yorumlar

Memnun bir domuz olmaktansa, memnun olmayan bir insan olmak daha iyidir; memnun bir aptal olmaktansa, memnun olmayan bir Sokrates olmak daha iyidir. Ama aptal ya da domuz farklı bir görüşteler ise, bu, onların, meselenin sadece bir yanını bildiklerinden ileri gelmektedir. Diğer taraf ise meselenin iki yanını da biliyor.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
Aptallık
Benzer Yazılar Yorumlar

İnançlı bir kişinin gücü, sadece çıkarları içi hareket eden 100 bin kişinin gücüne denktir.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
İnançGüçİman
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir milletin değeri, o milleti meydana getirenlerin değerleriyle ölçülür.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
Millet
Benzer Yazılar Yorumlar

Medeni bir toplumun herhangi bir üyesi üzerinde kendi iradesine aykırı bir güç kullanılmasını mazur gösterebilecek tek amaç diğerlerine zarar vermenin engellenmesidir. Fiziksel ve ahlaki manada kişinin kendi iyiliği yeterli bir haklı neden değildir.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
ToplumBirey
Benzer Yazılar Yorumlar

Özgürlük insanın arzuladığını yapabilmesinden ibarettir.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
ÖzgürlükArzu
Benzer Yazılar Yorumlar

Unutulmamalıdır ki, insanlık herkesin kendi istediği gibi yaşamasına tahammül gösterdiği zaman, kişileri başkalarına hoş gelecek şekilde yaşamaya zorladığından daha büyük kazanç elde eder.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
Tahammül
Benzer Yazılar Yorumlar

Anayasal Devlet İlkesi, siyasal gücü elinde bulunduran kimselerin bu güçlerini kötüye kullanabileceklerinin varsayılmasını şart koşar.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
AnayasaDevletİktidar
Benzer Yazılar Yorumlar

Malların ucuzluğu ve iyi kalitesi ancak üreticilerin ve satıcıların tamamen serbest bırakılması ile etkin bir şekilde sağlanılabilir.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
EkonomiPiyasaTicaret
Benzer Yazılar Yorumlar

Çoğunluğun iradesi, diğer insanlar üzerinde baskı yapabilir; gücün çoğunluk tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesi gereklidir. ‘Çoğunluğun tiranlığı’ topluma karşı bir kötülüktür ve toplum buna karşı korunmalıdır.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
AzınlıkÇoğunlukDemokrasi
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanı ezen despotizmdir.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
Despotizm
Benzer Yazılar Yorumlar

Ahlaki duygular doğuştan değil, sonradan kazanılır.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
Ahlak
Benzer Yazılar Yorumlar

Toplumun bütün isteklerini karşılayabilecek tek hükümet biçimi, bütün halkın yönetime katıldığı hükümettir; en küçük kamu görevine olsun katılım yararlıdır; her alandaki katılma, toplumun genel gelişme düzeyinin elverdiği ölçüde geniş olmalıdır. Bir tek küçük kentten daha büyük bir toplumda, kamu işlerine herkes kişi olarak katılamayacağı için, bundan mükemmel bir hükümetin ideal türünün temsili hükümet olacağı sonucu çıkmaktadır.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
DemokrasiHükümetYönetim
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanın varlığı sırla kuşatılmıştır. Bizim dar bilgimiz ve tecrübemiz sınırsız denizlerde bir küçük adadır sadece.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
Bilgi
Benzer Yazılar Yorumlar

Geleneklerin tiranlığı, insanoğlunun başarıya ulaşmasını her yerde engellemektedir.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
Gelenek
Benzer Yazılar Yorumlar

Rant monopolün bir sonucudur.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
EkonomiMonopolRantTekel
Benzer Yazılar Yorumlar

Bireyler kendi işlerini ve kendi çıkarlarını devletten daha iyi anlarlar ve korurlar.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
Ekonomi
Benzer Yazılar Yorumlar

John Stuart Mill

Özgeçmiş

(D 20 Mayıs 1806 - Ö 8 Mayıs 1873) İngiliz filozof, politik ekonomist, parlamento üyesi ve devlet memuru. Mantık alanında, yalnızca tümdengelimsel mantıkla ilgili çalışmalar yapmayıp, tümevarımsal mantığı da formüle ederek geliştirmiş olan Mill, mantıksal ilkeleri sosyal alana, siyaset ve ahlak alanına uygulamasıyla ün kazanmıştır. Psikoloji alanında, çağrışımcılığın babası olarak kabul edilen filozof, psikolojiyi "zihin kimyası" olarak tanımlamıştır. O, çağrışımcı psikolojisini bilgi konusuna da taşımış ve bu alanda, Berkeley'den esinlendiği besbelli olan psikolojik bir idealizm geliştirmiştir. Mill, bununla birlikte, psikolojik idealizminde, maddesizciliği seçen Berkeley'den ayrılmış ve dış gerçekliğin varoluşunu kabul ederek, söz konusu nesnel gerçekliği "duyumları mümkün kılan, kalıcı dayanak" olarak tanımlamıştır. Ahlak alanında yararcılığı savunan Mill, hazzı ya da mutluluğu insan eylemlerinin en büyük amacı ve mutlak ölçüsü yapmış ve yararcılığında, genelin iyiliğini ve refahını temele almıştır.