Doğa kanunları Tanrı'nın emirleridir. Onlar olmasa, biz ahlakı dayandıracak bir temel bulamayız.

John Locke
Kategori: Genel
DoğaAhlak
Benzer Yazılar Yorumlar

Mülkün olmadığı yerde adaletsizlik de olmaz.

John Locke
Kategori: Genel
MülkAdaletsizlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Mutluluk ve mutsuzluk son sınırlarını bilmediğimiz iki durumdur.

John Locke
Kategori: Genel
MutlulukMutsuzluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Felsefe bütün düşüncelerimizin duyumlarımızla, gerçek alemden geldiğini kanıtlamaktır.

John Locke
Kategori: Genel
FelsefeAmpirizm
Benzer Yazılar Yorumlar

Her şey, zevk ve acı vermesi bakımından iyi ya da kötü olarak adlandırılır.

John Locke
Kategori: Genel
ZevkAcıİyiKötü
Benzer Yazılar Yorumlar

Her insanın kendi kimliğinde mahfuz bir mülkiyeti vardır. Buna kendi dışında hiç kimsenin bir hakkı yoktur. Bedeninin emeği, ellerinin işi tamamen kendisine aittir.

John Locke
Kategori: Genel
BedenMülkiyet
Benzer Yazılar Yorumlar

Doğuştan bilgi yoktur ve insan zekası doğduktan sonra dolmaya başlayan bomboş bir levha (tabula rasa) dır.

John Locke
Kategori: Genel
BilgiEpistemolojiTabula RasaZeka
Benzer Yazılar Yorumlar

Hiçbir insanın bilgisi, edindiği tecrübenin ötesine geçemez.

John Locke
Kategori: Genel
BilgiTecrübe
Benzer Yazılar Yorumlar

Her insan iki hakka sahip olarak dünyaya gelir. Birincisi, başka insanların üzerinde hiç bir gücünün söz konusu olmayacağı özgürlük hakkıdır. İkincisi ise, mülkiyet hakkıdır.

John Locke
Kategori: Genel
Hakİnsan HakkıMülkiyetÖzgürlük
Benzer Yazılar Yorumlar

Her birey kendi kişiliğinin ve mülkiyetinin mutlak efendisidir.

John Locke
Kategori: Genel
EkonomiKişilikMülkiyet
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanların siyasi topluma girmelerinin nedeni mülkiyetlerinin korunmasıdır.

John Locke
Kategori: Genel
EkonomiMülkiyetToplum
Benzer Yazılar Yorumlar

John Locke

Özgeçmiş

(D 29 Ağustos 1632 – Ö 28 Ekim 1704) Materyalist ünlü İngiliz filozofu. 17. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biridir. Düşünce hürlüğünü, eylemlerimizi akla göre düzenlemek anlayışını en geniş ölçüde yayan ilk düşünür olduğu için Avrupa'daki aydınlanma ve Akıl Çağı'nın gerçek kurucusu olarak kabul edilir.