Düşündüğümüz yegane zaman, bir problemle yüzyüze geldiğimiz zamandır.

John Dewey
Kategori: Genel
Düşünmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Uygarlığımızın geleceği bilimsel düşünme alışkanlığımızın gitgide yayılmasına ve derinleşmesine bağlıdır.

John Dewey
Kategori: Genel
BilimDüşünmekİlerleme
Benzer Yazılar Yorumlar

İyi ortaya konmuş bir problem yarı yarıya çözülmüş demektir.

John Dewey
Kategori: Genel
ÇözümProblemSorunTeşhis
Benzer Yazılar Yorumlar

John Dewey

Özgeçmiş

(D 1859 - Ö 1952) Aletçilik olarak bilinen felsefe akımının kurucusu ünlü ABD'li filozof ve eğitim kuramcısı, Charles Sanders Peirce ve William James'ın görüşlerinin bir sentezini yapmış olan Dewey, pragmatizmi, mantıksal ve ahlaki bir analiz kuramı olarak geliştirmiştir.