Benim düşünebildiğim en mutlu evlilik, sağır bir erkekle kör bir kadının evlenmesidir.

John Calvin Coolidge
Kategori: Genel
Evlilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Gerekli olduğundan fazla vergi tahsil etmek yasal hırsızlıktır.

John Calvin Coolidge
Kategori: Genel
Vergi
Benzer Yazılar Yorumlar

Hiçbir şey devletin parasını harcamaktan daha kolay değildir. Çünkü devletin parası hiç kimseye aittir.

John Calvin Coolidge
Kategori: Genel
Devlet Hazinesi
Benzer Yazılar Yorumlar

John Calvin Coolidge

Özgeçmiş

(D 4 Temmuz 1872 - Ö 5 Ocak 1933) Amerika Birleşik Devletleri'nin 29. Başkan Yardımcısı ve 30. Başkanıdır. Yaşamının büyük bir bölümünü Massachusetts eyaletinde geçirmiştir. 1899 ve 1920 yılları arasında eyâlet içinde seçimle çeşitli görevlere gelmiş, 1919 yılında Massachusetts valiliğine kadar yükselmiştir. Başkanlığa 1923 yılında Warren G. Harding'in görev başında ölmesi sonucu o sırada Başkan Yardımcısı olduğu için gelmiştir. 1924 yılındaki seçimleri kazanarak 1929 yılına kadar başkanlığa devam etmiştir. İki dünya savaşı arasındaki başkanlık dönemi nispeten olaysız geçmiştir. 1929 yılındaki seçimlerde aday olmayarak siyâsetten ayrılmış, 1933 yılında da ölmüştür.