Sadece iki ulus vardır: cellatlar ve masum kurbanlar, üçüncü ulus yoktur. bütün cellatlar aynı türe aittir, bütün masum kurbanlar da başka türe aittirler. Yani biz Müslümanlar için -ki hadiseye biz böyle bakıyoruz sizin de böyle bakmanızı rica ediyorum- katledilen masum kadın ve çocuklar hangi milliyete ait olurlarsa olsunlar, aynı türe aittirler. bu sebeple hem Müslüman mezarlarına hem de Sırp mezarlarına çiçek koymanızı öneriyorum. 

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
UlusKötülükZalimMazlum
Benzer Yazılar Yorumlar

Basit bir üslupla açıklanamayacak şeyler vardır. Kötülüğün temeline temas etmek ve işitilen bazı şeyleri akılların anlaması zordur. Şekspir dramalarında insanın içindeki kötülüğün aşırı dürtülerini ve bu kötülüğün kaynağını yakalamaya teşebbüs etmiş, ancak başaramamıştır. Ben de kötülüğün sebeplerini anlamayı deniyorum ama bunu tam manasıyla yakalayamıyorum. Eğer 20. yüzyıl Avrupa'sında Almanlar tarafından Yahudiler'e ve Sırplar tarafından Müslümanlara sistematik olarak yapılan iki büyük soykırımı düşünecek olursak, bunu tam olarak açıklamak şöyle dursun, temel sebeplerini dahi elde etmek zor olacaktır.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
KötülükSoykırımMüslümanAvrupaBatı
Benzer Yazılar Yorumlar

Kimi zaman kendimi çok yorgun hissettiğim oluyor, fakat bunun iyimserlik veya kötümserlikle ilgisi yok. Ben görev duygusuyla çalışıyorum ve elbette ki başarmayı arzuluyorum. Ancak kaybedeceğimi bilsem dahi, doğru olan şeyi yapardım.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
GörevSorumlulukÇalışmakİlke
Benzer Yazılar Yorumlar

Bazı insanlar, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından hiçbir şey öğrenmediler. Fark etmez, bununla tüm "Berlin Duvarları"nın bu dünyadaki kaderi değişmeyecektir. Onlar er veya geç ya inşa edilmeyecekler veya yıkılmış olacaklardır.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
TarihDers Almak
Benzer Yazılar Yorumlar

Çocukluğum uzak bir ülke gibi. Daha doğrusu göğü açık bir günde dağlara bakmak gibi...

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
ÇocuklukAnı
Benzer Yazılar Yorumlar

Düşmanlarımıza gelince onlara adaletli davranmaktan başka borcumuz yok

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
DüşmanAdaletAdil Olmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah'ım hatalıysam beni affet, ama iyi bir Hıristiyana kötü bir Müslümandan daha çok saygı gösteriyorum; sırf Müslüman (islami değil) olduğu için bir şeyi savunamam yine sırf başkasına ait diye iyi bir şeyi gözardı edemem.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
Adil OlmakMüslümanHıristiyan
Benzer Yazılar Yorumlar

Savaştan önce dostlarımız, düşmanlarımız vardı... Düşmanlarımız burada, dostlarımız nerede?

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
SavaşDostDüşman
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan hiçbir şeye hizmet edemez (alet olamaz). Tersine her şey insana, insan ise ancak ve ancak Allah’a hizmet etmelidir. Hümanizmin ilk ve son manası işte bu olmalıdır.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
HizmetAlet OlmakHümanizm
Benzer Yazılar Yorumlar

Ahlaklı ateist olabilir, ama ahlaklı ateizm olamaz. Din dışı insanın ahlaklı olmasının kaynağı da dindir. Ancak geçmişteki eski bir dindir bu ve insanın ondan haberi bile yoktur.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
AhlakDinAteizm
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilgisiz kimselerin zihinlerinde kargaşa yaratmak için başvurulacak ilk ve en etkili yol, milli olanla milliyetçi olan arasındaki farkı gözden kaçırmaktır. Aslında bu fark bazen sevgi ve nefret arasındaki fark kadar büyük olabilir.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
MilliMilliyetçilikSevgiNefret
Benzer Yazılar Yorumlar

Kudüs sadece Filistin veya Arap meselesi değildir. O bütün Müslüman halkların sorunudur. Kudüs'ü elinde tutabilmeleri için Yahudiler, İslam ve Müslümanları yenmek zorundadırlar ve bu -Allah'a şükür- onların gücü dışındadır.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
İslamKudüsHalkMüslümanFilistinMesele
Benzer Yazılar Yorumlar

Özgürlük istediğimiz herşeyi yapmamızda değil, yaptığımız herşeyi istememizdedir

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
Özgürlükİstemek
Benzer Yazılar Yorumlar

İdealleri insanlara empoze etmek üzere yapılacak her teşebbüs, onların isyanıyla neticelenir.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
İsyanİdealEmpoze Etmek
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan olmak için biyolojik hayatın ötesinde bir şeylere sahip olmak gerekir. Sorun, nasıl yaşandığı değil niçin yaşandığıdır.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
Yaşamak
Benzer Yazılar Yorumlar

Oruç, ruhun beden üzerinde zaferidir; acı verici ve doğrudan tecrübe edilen bir zafer.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
OruçBeden
Benzer Yazılar Yorumlar

İslam bir yönüyle zühd, takva ve ibadettir ama İslam aynı zamanda iktidar ve mücadeledir.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
İslamİktidarMücadele
Benzer Yazılar Yorumlar

"İslam'ın ilerlemesini sakin ve teslimiyetçi kimseler değil, cesur ve isyankar ruhlu kimseler gerçekleştirecektir.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
İslamİlerlemeİsyankarTeslimiyet
Benzer Yazılar Yorumlar

Manevi bağımsızlığı için mücadele edip kazanmamış bir halkın bağımsızlığı kısa süre içinde milli marş ve bayrak fetişizmine dönüşür bu da gerçek anlamda bir bağımsızlık değildir.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
BağımsızlıkHalkMücadeleFetişizm
Benzer Yazılar Yorumlar

Bu adil bir barış olmayabilir ; fakat süren bir savaştan daha iyidir.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
SavaşBarışAdalet
Benzer Yazılar Yorumlar

Bosna, ahlaki bir meseledir. Ahlaki meseleler her kadını ve erkeği ilgilendiren evrensel konulardır.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
EvrenselSoykırımAhlaki
Benzer Yazılar Yorumlar

Benim için iyi, doğru ve güzel olan ne varsa; hepsinin diğer adı İslam'dır

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
İyiDoğruGüzelİslamAhlak
Benzer Yazılar Yorumlar

Her fani gibi ben de öleceğim. Mezarıma anıt yapmayın, öldüğümde Osmanlı askerleriyle, Bosna şehitleriyle yan yana yatmak istiyorum.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
ÖlümMezarAnıt
Benzer Yazılar Yorumlar

Bu savaşta bizden daha zor durumda olan insanlar var. Kandaşlarıyla birlikte olmak yerine, bizimle birlikte olmayı seçen Sırp kardeşlerimiz... onları kendimizden ayrı göremeyiz ve kendilerine karşı yapılacak hiç bir taciz hoş görülemez

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
SavaşKardeşlikBirliktelik
Benzer Yazılar Yorumlar

Müslüman halklar için İslamcılıktan başka bütün yollar, ne kadar yürünebilir gibi görünse de ütopyacılıktır, imkansızdır, çünkü Müslumanların muhayyilesini ancak İslama atıfta bulunan düşünceler harekete geçirebilir.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
İslamcılıkİslamMüslümanYol
Benzer Yazılar Yorumlar

"İktidara gelirseniz, hal ve hareketlerinize dikkat edin. Kibirli olmayın, kendini beğenmişlik etmeyin. Size ait olmayan şeyleri almayın, güçsüzlere yardım edin ve ahlak kurallarına uyun. Unutmayın ki sonsuz iktidar yoktur. Her iktidar geçicidir ve herkes, er veya geç, önce milletin ve nihayet Allah'ın önüne hesap verecektir.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
İktidarKibirAhlakMuktedirAdaletHesapGeçicilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir kelimeyi hiç aklınızdan çıkarmayın: devlet. Devletin ne kadar önemli olduğunu hepimiz idrak etmeliyiz. Devletsiz bir millet boşluğa düşer, rüzgarda savrulup gider.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
DevletMillet
Benzer Yazılar Yorumlar

Nefrete nefretle cevap vermeyin. Bosna için nefret çıkmaz sokaktır. Nefret sadece bizim ruhlarımızı zedelemiyor, Bosna'nın özünü de zedeliyor.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
NefretİntikamDüşman
Benzer Yazılar Yorumlar

Bize saldıranlar, Hazreti İsa'nın bütün sözlerini çiğnemişlerdir. Irza tecavüz, masumları katletmek hiçbir dine sığmaz. Onlar cani ve sadece canidir. Bunu aklınızdan çıkarmayın.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
DinCaniKatliamTecavüz
Benzer Yazılar Yorumlar

"Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın. çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
SoykırımZalimZulüm
Benzer Yazılar Yorumlar

Olduğunuz gibi kalın. Dininizi, milliyetinizi, geleneklerinizi koruyun. kimliğinizi kaybetmenin bedeli köleliktir, ezilmektir.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
KölelikKimlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Bu çok düşünülmüş ve uzun yürüyüştür...

Bir gün sokakta top mermileri düşer ve yerde yatmakta olan kadın "Başkanım toplar düşüyor ve siz hala yürüyorsunuz" der.

Aliya: "Bu çok düşünülmüş ve uzun yürüyüştür" diyerek yürüyüşünü sürdürür.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Tarihte İz Bırakan Sözler
DavaDava AdamıKararlılıkİnanmakYol
Benzer Yazılar Yorumlar

Hukuk benim için sadece meslek değil inancım, yaşam tercihim ve hayat felsefem.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
HukukMeslekİnançYaşam Felsefesi
Benzer Yazılar Yorumlar

Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
ÇalışmakGerçekÖğrenciÖğretmen
Benzer Yazılar Yorumlar

Herşeye kadir olan Allah'a andolsun ki; köle olmayacağız.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
BağımsızlıkHürriyetKöleKölelikİstiklal
Benzer Yazılar Yorumlar

Kur'an edebiyat değil, hayattır; dolayısıyla O'na bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakılmalıdır.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
Kur'an-I Kerim
Benzer Yazılar Yorumlar

Hiç kimse intikam peşinde koşmamalı, sadece adaleti aramalıdır. Çünkü intikam sonu olmayan kötülüklerin de kapısını açar. Geçmişi unutmayın ama onunla da yaşamayın.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
AdaletGeçmişİntikamUnutmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Ben bir Müslümanım ve öyle kalacağım. Kendimi dünyadaki İslam Davasının bir neferi olarak telakki ediyorum ve son günüme kadar da böyle hissedeceğim. Çünkü İslam benim için güzel ve asil olan her şeyin diğer adı; Dünyadaki Müslüman halklar için daha iyi bir gelecek vaadinin ya da umudunun, onlar için onurlu ve özgür bir hayatın, kısacası benim inancıma göre uğrunda yaşamaya değer olan her şeyin adıdır.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
İslam
Benzer Yazılar Yorumlar

Bize yapılan soykırımı unutursak bunu bir daha yaşamaya mecburuz. Size asla intikam peşinden koşun demiyorum ama yapılanları da asla unutmayın!

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
SoykırımTarihUnutmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Tarih hiç bir bağımsızlık savaşının kaybedildiğini yazmamıştır.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
BağımsızlıkHürriyetİstiklal
Benzer Yazılar Yorumlar

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)

Özgeçmiş

(D 8 Ağustos 1925 - Ö 19 Ekim 2003) Alija İzetbegović (Boşnakça söyleyişi: [alija izɛtbɛɡɔʋitɕ] Boşnak Lider Boşnak Devlet Adamı ve Bağımsız Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı. Alija İzetbegović, 1925'te bugün Bosna-Hersek'in kuzeybatısında bulunan Bosanski Šamac kasabasında Dünya'ya geldi. Ailesi İslâmî duyarlılığa sahip bir aileydi. Ancak İzetbegović, İslam karşıtı ve Müslümanları Avrupa'ya dışarıdan girmiş kimseler olarak gören bir çevrede yetişti. Saraybosna'da bir Alman lisesinde eğitim gördü. Bilime önem veren ve disiplinle çalışan bir öğrenci olarak tanındı. Lise çağında üstün kabiliyetleriyle ve İslamî konulara ilgisiyle öne çıktı. O dönemde bazı arkadaşlarıyla birlikte dinî konuları tartışmak amacıyla Mladi Muslimani (Müslüman Gençler Kulübü) adını verdikleri bir kulüp kurdu. Bu kulübü kurduğunda henüz 16 yaşındaydı, fakat oldukça etkin ve üretken bir düşünce kabiliyetine sahip olduğu gözleniyordu. Bu yüzden kurduğu kulüp bir düşünce kulübü olmaktan çıkarak aktivite kulübüne dönüştü. Dolayısıyla birtakım eğitim ve hayır faaliyetlerine öncülük etmeye başladı. Ayrıca genç kızlar için de ayrı bir birim oluşturdu. İkinci Dünya Savaşı esnasında da ihtiyaç sahiplerine yardım etti.