Çağdaş demokrasiler, sahiplerinin izni olmadan özel mülkiyeti ele geçirmek için kişisel çıkarları kollayan bir kurum haline dönüşmüştür. Bunun yıllar önce Bastiat’ın “Yasal Soygun” adını verdiği durumdan farkı yoktur. Devlet zoruyla ve düzenleyici transferler yoluyla gelirin yeniden dağılımı yapılmakta ve bunun için de demokrasilerin çoğunluk kuralına dayalı yasama gücü kullanılmaktadır.

James A. Dorn
Kategori: Genel
DemokrasiMülkiyet
Benzer Yazılar Yorumlar

James A. Dorn

Özgeçmiş

Ticaret ve insan hakları konularında araştırmalar yapan akademisyen.