Gerçekler dosttur.

Joseph Irwin Miller
Kategori: Genel
Gerçek
Benzer Yazılar Yorumlar

Joseph Irwin Miller

Özgeçmiş

(D 26 Mayıs 1909 - Ö 19 Ağustos 2004) Amerikalı sanayici, Hıristiyan ekümenik hareket ve sivil haklar lideri.