Bir gün gelecek, insanlık inanmayı bir yana bırakıp yalnızca bilecektir; o gün insanlık bugün fizik dünyayı bildiği gibi, metafizik ve manevi dünyayı da bilecektir.

Ernest Renan
Kategori: Genel
İnanmakBilmek
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanların istekleri değişir, zaten şu fani dünyada değişmeyen ne var ki? Milletler ebedi değildir. Başlamışlardır ve nihayete ereceklerdir. Muhtemelen onların yerini tedricen Avrupa Konfederasyonu alacaktır. Ne var ki, yaşadığımız yüzyılın kanunu bu değil. Bugün milletlerin mevcudiyeti iyi, hatta zaruridir. Onların mevcudiyeti, hürriyetin teminatıdır. Hürriyet ki, dünyanın sadece bir kanunu ve sadece bir hükümranı olduğunda kaybolurdu.

Ernest Renan
Kategori: Genel
MilletAvrupaKonfederasyon
Benzer Yazılar Yorumlar

Hiç bir zaman bir cami'ye güçlü bir coşku hissetmeksizin, hatta itiraf edeyim, Müslüman olmadığıma hayıflanmaksızın girmiş değilim!

Ernest Renan
Kategori: Genel
CamiÇoşkuMüslümanlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Ulus, hatırladıklarımız kadar unuttuklarımızla oluşur.

Ernest Renan
Kategori: Genel
UlusMilletHatırlamakUnutmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir millet ancak geçmişi çarpıtılarak oluşturabilir. geçmişini çarpıtmadan bir millet oluşturmak mümkün değildir

Ernest Renan
Kategori: Genel
MilletGeçmişÇarpıtma
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek bir şeye inandırmaktan daha zordur.

Ernest Renan
Kategori: Genel
İnanmakİnançVazgeçmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Bu dünyaya anlaşılmak için değil; anlamak için geldik.

Ernest Renan
Kategori: Genel
AnlamakAnlaşılmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Ernest Renan

Özgeçmiş

(D 28 Şubat 1823, Ö 12 Ekim 1892) Fransız filozof ve yazar. Erken Hıristiyanlık tarihi ve siyasi teoriler üzerine etkili tarihi araştırmaları ile tanınmıştır.