Time dergisine verdiği ünlü demeci

Kıbrıs'taki bu haksız durum devam eder, Müttefikler bizi yalnız bırakır, NATO yanımızda olmaz, anlayışsızlık hüküm sürer, Türk azınlık ezilir, bu böyle devam ederse, günün birinde Batı'nın bu savunma sistemi yıkılır, yeni şartlarla yeni bir sistem ve dünya kurulur, Türkiye de bu yeni dünya içinde yerini bulur!

İsmet İnönü
Kategori: Genel
NatoAzınlıkBatıSistemKıbrısMüttefik
Benzer Yazılar Yorumlar

Atatürk'ün Cenaze Töreninden Sonra Radyoda Yaptığı Konuşmanın Bitişi (1938)

Devletimizin banisi ve milletimizin fedakar sadık hadimi, insanlık idealinin aşık ve mümtaz siması, eşsiz kahraman Atatürk! Vatan sana minnettardır.

İsmet İnönü
Kategori: Genel
AtatürkCenazeKahramanMerasim
Benzer Yazılar Yorumlar

Talat Aydemir'in ikinci kez darbeye teşebbüs ettiğini haber veren damadı Metin Toker'e (1963)

Peh, Maskara!...


İsmet İnönü
Kategori: Genel
DarbeTeşebbüsİsmet İnönü
Benzer Yazılar Yorumlar

Peh, Maskara!...

(Talat Aydemir'in ikinci kez darbeye teşebbüs ettiğini haber veren damadı Metin Toker'e- 1963)


İsmet İnönü
Kategori: Genel
DarbeTeşebbüs
Benzer Yazılar Yorumlar

TBMM - Kore'de diktatöre karşı ayaklanan Kore halkından bahsederken (1960)

Türk Milleti, Kore Milleti'nden daha az haysiyetli değildir!


İsmet İnönü
Kategori: Genel
Türk MilletiTbmm
Benzer Yazılar Yorumlar

Kendisinden Yardım İsteyen Berin Menderes'e Söyledikleri:

Haklısınız hanımefendi. Bu tarz girişimlerde bulundum. Hala da bulunuyorum. Ama maalesef çılgın vaziyetteler. Hiçbiri söz dinlemiyor. Sözümü dinletemiyorum. Ama şunu unutmayın. Sonuç ne olursa olsun, Adnan Bey'den size kalacak yegane şey, şerefli bir isim olacaktır.

(Adnan Menderes'in idamına az bir zaman kala kendisinden yardım isteyen Berin Menderes'e söyledikleri (1961)

İsmet İnönü
Kategori: Genel
İdamİhtilalAdnan Menderes
Benzer Yazılar Yorumlar

Arkadaşlar, bir ülkede namus sahipleri, en az şer ehli kadar cesur olmadıkça, o memleket mutlaka batar!

İsmet İnönü
Kategori: Genel
NamusCesaretKarşılık
Benzer Yazılar Yorumlar

Aldılar da biz mi girmedik?!

Celal Efendi! Aldılar da biz mi girmedik?!
(1950 - Celal Bayar'ın "NATO'ya neden girmediniz? Girmek istemediniz mi?" sorusuna cevabı)

İsmet İnönü
Kategori: Tarihte İz Bırakan Sözler
Celal BayarNato
Benzer Yazılar Yorumlar

14 Mayıs seçimleri kampanyaları sırasında gazetecilerle şakalaşırken (1950)

Sen kaç yaşındasın? ("26" cevabı üzerine) Aman, dünkü çocuk! Demek ben İzmir'i kurtardığımda sen daha doğmamıştın bile!... Aman çocuklar, patronlarınız zaten benim canıma okuyor, bari siz hırpalamayın beni!

İsmet İnönü
Kategori: Genel
SeçimGazeteciSiyasetçiİsmet İnönü
Benzer Yazılar Yorumlar

TBMM (1959)

Arkadaşlar, şartlar tamam olduğunda ihtilal, milletler için meşru bir haktır. Bu yolda devam ederseniz, ben de sizi kurtaramam!


İsmet İnönü
Kategori: Genel
İhtilalTbmmDarbe
Benzer Yazılar Yorumlar

TBMM - Konuşmasını sataşmalarla kesen DP milletvekillerine (1954)

Tarih kürsüsünden halinizi seyrediyorum. Suçluların telaşı içindesiniz. Işıktan korkuyorsunuz!

İsmet İnönü
Kategori: Genel
Demokrat PartiTbmm
Benzer Yazılar Yorumlar

1957 Seçimleri sırasında

Eğer DP'nin şansı varsa, benim sağlığımda çekilmek lütfuna uğrar. Onları ileride savunacak tek adam yine ben olacağım...

İsmet İnönü
Kategori: Genel
SiyasetSeçimDemokrat Parti
Benzer Yazılar Yorumlar

Ben her devre yeni bir hayat başında gibi başlarım.

İsmet İnönü
Kategori: Genel
HayatDevir
Benzer Yazılar Yorumlar

Şartlar tamam olunca!

Şartlar tamam olunca ihtilâl meşru olur.

İsmet İnönü
Kategori: Tarihte İz Bırakan Sözler
Darbeİhtilal
Benzer Yazılar Yorumlar

Toplumun insanlık özelliği, güzel sanatlarla beslenir.

İsmet İnönü
Kategori: Genel
Güzel SanatlarİnsanlıkSanat
Benzer Yazılar Yorumlar

İsmet İnönü

Özgeçmiş

(D 24 Eylül 1884, İzmir - Ö 25 Aralık 1973, Ankara) İlk ve orta ögrenimini Sivas' ta tamamladıktan sonra Mühendishane idadisini (Askerî Lise) bitirdi. 1903 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1906 yılında Harp Akademisi'nden mezun olarak, ordunun çeşitli kademelerinde görev yaptı. 1910-1913 yılları arasında Yemen isyanı'nın bastırılması harekâtına katıldı. Bu ve bundan önceki görevlerinde hudut problemleri ve asilerle yapılan anlasmalarda görev aldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi'nde Kolordu Komutanı oldu.Suriye Cephesi'nde savaştı; Millî Mücadele sırasında Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte çalıştı. Edirne milletvekilligi ve bakanlık yaptı. Albay ismet Bey, mebusluk ve bakanlık da uhdesinde kalarak Garp Cephesi Komutanlıgı'na getirildi. 25 Ekim 1920'den sonra Batı Cephesi Komutanı olarak Çerkez Ethem kuvvetleriyle çatıştı..Birinci ve ikinci inönü Savaşlarını yönetti. Tuggeneral rütbesine yükseldi. Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz'dan sonra kazanılan zafer üzerine Mudanya Mütarekesi'nde Büyük Millet Meclisi'ni temsil etti. Lozan Barış Konferansı'na Dışişleri Bakan ve Türk heyeti başkanı olarak katıldı. 24 Temmuz 1923'te Lozan Andlaşması'nı imzaladı. Cumhuriyetin ilânından sonra 1923-1924 yıllarında ilk hükûmette Başbakan olarak görev aldı, 1924-1937 yılları arasında bu görevini sürdürdü. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra, 1938 yılında, TBMM tarafından Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı olarak seçildi.ikinci Dünya Savaşı sırasında cumhurbaşkanıydı. 1950 yılında, yapılan seçimleri kaybettikten sonra, 1960 yılına kadar Ana Muhalefet Partisi Başkanı olarak siyasî hayatını sürdürdü. 27 Mayıs harekâtından sonra Kurucu Meclis üyeligine seçildi ve 10 Kasım 1961 tarihinde Başbakanlıga atandı. 1965 yılında bu görevden ayrıldıktan sonra milletvekili olarak siyasî hayatına devam etti, 1972'de Parti Genel Ba?kanlıgı ve milletvekilliginden istifa ederek; ölünceye kadar (25 Aralık 1973) Anayasa geregince Cumhuriyet Senatosu tabiî üyeligi görevinde bulundu.