Derdin Devasızı

İbn-i Sinâ'ya:

“Dünyada devâsı olmayan bir dert var mıdır?” diye sorduklarında:

“Derdin devâsızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır,” cevabını vermiş.

İbn-i Sina
Kategori: Nükteler
Muhtaç OlmakMuhtaçlıkDert
Benzer Yazılar Yorumlar

Bütün ilm-i tıbbı iki beyitte topladım:Yediğin zaman az ye, bir defa yedikten sonra üzerine yemekten sakın.Şifa yediğini hazmedebilmektedir. Bir mide için yemek üzerine yemek sokmaktan daha zor gelen bir şey yoktur.

İbn-i Sina
Kategori: Genel
SağlıkYemek
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana ‘diri’ denilir.

İbn-i Sina
Kategori: Genel
BilgelikBilim
Benzer Yazılar Yorumlar

İbn-i Sina

Özgeçmiş

(D 980, Buhar - Ö 1037, Hamedan) İbn-i Sina, Kuşyar isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi aldı. Değişik konular üzerine 240'ı günümüze gelen 450 kadar makale yazdı. Elimizdeki yazıların 150 tanesi felsefe 40 tanesi de tıp üzerinedir. Eserlerinin en ünlüleri felsefe ve fen konularını içeren çok geniş bir çalışma olan Kitabü'ş-Şifa (İyileşme Kitabı) ile El-Kanun fi't-Tıb'dır (Tıbbın Kanunu). Bu ikincisi ortaçağ üniversitelerinde okutulmuştur. Hatta bu eser Montpellier ve Louvain'de 1650 yılına kadar ders kitabı olmuştur.