Alışverişe Geldik

Din Alimi İbn-i Muhayrız, elbise almak için bir mağazaya girdiğinde, içerdekilerden birisi onu tanıdı ve dükkan sahibine:

“Bu Zât, İbn-i Muhayrız'dır,” dedi.

İbn-i Muhayrız kendisine özel bir muamele yapılmaması için hemen dışarı çıkarken:

“Biz paramızla bir şeyler almaya geldik," dedi. "Dinimizle değil.”

İbn-i Muhayrız
Kategori: Nükteler
AlimlikAyrıcalıkİltimasKayırmakÖzel MuameleTorpil
Benzer Yazılar Yorumlar

İbn-i Muhayrız

Özgeçmiş

Tâbiînden, meşhur hadîs âlimi ve veli. Künyesi Ebû Muhayrız el-Mekkî'dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 717 (H.99) senesinde vefat etti. Kudüs'te yaşamış olup, zamânında Şam âlimi olarak meşhûr olmuştur. Ebû Mahzûre'den, Saîd-ül-Hudrî'den, hazret-i Muâviye'den, Ubâde bin Sâmit'ten, Abdullah bin Sa'dî'den ve daha birçok âlimlerden hadîs-i şerîf dinleyip, rivâyet etmiştir. Rivâyetleri Kutüb-i-Sitte denilen meşhur hadîs kitaplarında yer almıştır.