Son anlarında kendisinden sonra yerine kimin geçmesi gerektiğini soruyorlardı:

Kat'i cevap veremedi. 

Oğlu, babasının Hz. Ali'ye meylini anladı ve sarahatle belirterek kendisinden sonra yerine geçecek olanı seçmesini istedi ve O'da şu cevabı verdi:
"Ey oğulcağızım, bu yükü yaşadığımızda yüklendik. Öldükten sonra da mı taşıyalım?"

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Ünlülerin Son Sözleri
Benzer Yazılar Yorumlar

Hasetçinin, senin sevindiğin zaman üzülmesi, intikam olarak sana yeter.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
Hasetİntikam
Benzer Yazılar Yorumlar

Çalışmak en hayırlı maldır (sermayedir).

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
Çalışmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Biz, harama düşmek korkusuyla, helalin de onda dokuzunu terk ederdik.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
Haram
Benzer Yazılar Yorumlar

Çok gülenin heybeti azalır, çok konuşan çok yanılır, böylelerinin hayası gider.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
GülmekHayaKonuşmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
ArkadaşDost
Benzer Yazılar Yorumlar

Komşusu, akrabası ve arkadaşı tarafından iyi denen kimse gerçekten iyidir.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
İyiİyilerReferans
Benzer Yazılar Yorumlar

Kalbinizin sevmediği insanlardan uzak durun.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
KalpSevmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Çok söyleyen değil, çok iş yapan yöneticiye muhtaçsınız.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
Yönetici
Benzer Yazılar Yorumlar

Sırrını saklayanın iradesi elindedir.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
Sır
Benzer Yazılar Yorumlar

Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, günahlarını azaltırsan rahat ölürsün.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
BorçGünah
Benzer Yazılar Yorumlar

En büyük ayıp, başkalarında gördüğümüzde beğenmediğimiz bir ayıbın kendimizde bulunmasıdır.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
AyıpKusur
Benzer Yazılar Yorumlar

Şiddet göstermeden güçlü kuvvetli, zayıflık belirtmeden, yumuşak ol.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
GüçlüKuvvetliYumuşak HuylulukÖlçülülük
Benzer Yazılar Yorumlar

Tövbe edenlerle beraber oturun, çünkü onların kalpleri yumuşak olur.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
TövbeTövbekar
Benzer Yazılar Yorumlar

Günah işlemekten kaçınmak, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
GünahTövbe
Benzer Yazılar Yorumlar

Utanması olmayanın kalbi ölür.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
Utanma
Benzer Yazılar Yorumlar

Biz sıkıntılarla, darlıklarla imtihan olduk; Sabrettik, imtihanı kazandık. Süruratla, güzellikle, rahatlıkla imtihan olduk; Kaybettik!

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
Rehavet
Benzer Yazılar Yorumlar

Rahat ve huzur on kısım ise, dokuzu susmaktır.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
Susmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Sükut, insanın en nefis elbisesidir.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
SusmakSükut
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir adamın aklının derecesini soru sormasından anlarım.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
AkılSoruSual
Benzer Yazılar Yorumlar

Kötü yolları öğrenmemen için günahkarlarla sohbet etme.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
GünahkarKötü Yol
Benzer Yazılar Yorumlar

Başkalarını düzeltmek istiyorsanız, önce kendinizi düzeltiniz.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
DeğişmekDeğiştirmekDüzelmekDüzeltmek
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
Cahil
Benzer Yazılar Yorumlar

Şarap, tamahkarlık kadar aklı baştan alamaz.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
TamahTamahkarlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir adamın şöhretine, görünüşüne bakmayın. Bir kimsenin namaz ve niyazına aldanmayın. Ancak aklına ve doğruluğuna bakınız.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
AkılDış GörünüşDoğrulukGörünüşŞekil
Benzer Yazılar Yorumlar

Gerçek anlaşılıncaya kadar, Müslüman kardeşinin yaptıklarını iyiye yor.

Hz. Ömer (R.A.)
Kategori: Genel
Hüsn-I Zanİyiye Yorma
Benzer Yazılar Yorumlar

Hz. Ömer (R.A.)

Özgeçmiş

Peygamberimizin ikinci halifesi. Hülefa-i Raşidinden ve Aşere-i mübeşşereden yani Cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Hicretten kırk sene önce Mekke’de doğdu. İslâmdan önceki Mekke toplumunda doğup büyüyen Hazreti Ömer nesep ilmini, (soy kütüğü) iyi bilirdi. Gençliğinde ata biner ve güreş yapardı. Babasının koyunlarını güderdi. Daha sonra ticâretle meşgûl olmuş ve çeşitli memleketlere gitmiştir. Aynı zamanda Kureyş’in sefiri yani elçisi idi. Hicaz bölgesinin o zaman en meşhûr ve en büyük panayırı olan Ukaz panayırında defalarca güreşte birinci oldu. Ayrıca hitâbetinin üstünlüğü ve ata binmekteki mahareti ile meşhûr olmuştur. Eğere dokunmadan ata binerdi. Sol elini sağ eli gibi iyi kullanırdı. Çok heybetli, cesur ve çok kuvvetli idi. Edebinden, hayasından Resûlullahın huzûrunda o kadar yavaş konuşurdu ki, Peygamberimiz ( aleyhisselâm )“Yüksek söyle yâ Ömer işitemiyorum” buyururdu. Peygamberimiz ( aleyhisselâm ) bir gün gördü ki Hazreti Ömer ile Ebû Cehil bir yerde oturmuşlar, gizli gizli bir şeyler konuşuyorlardı. O gece Resûlullah ( aleyhisselâm ) “Yâ Rabbî bu İslâm Dinini Ömer ile yahut Ebû Cehil ile kuvvetlendir” diyerek duâ etti. Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) duâsı üzerine Hazreti Ömer Müslüman olmakla şereflendi.