Misafirlik üç gündür. Bundan fazlası sadakadır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
MisafirlikSadaka
Benzer Yazılar Yorumlar

Ne kötüdür o kavim ki, kendilerine hiç misafir gelmez.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Misafir
Benzer Yazılar Yorumlar

Misafir istemeyen kimsede hayır yoktur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Misafir
Benzer Yazılar Yorumlar

Merhamet Etmeyene...

Allah Resûlü (S.A.V), Hz. Hasan'ı öperken yanında bulunan Akra Bin Habis bu tabloyu görünce:

- Benim on çocuğum olduğu halde şimdiye kadar hiçbirini öpmedim, der . Allah Resûlü (S.A.V) şöyle buyururlar.

- Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Tarihte İz Bırakan Sözler
AileBabaÇocuk YetiştirmekMerhametHz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Ödeştik

Peygamberimiz eşleriyle de şakalaşırdı. Hatta Hz. Ayşe Validemiz’le şakalaştıkları gibi, yarış bile yaparlardı. Birinci yarışta Hz. Ayşe Annemiz, O'nu (S.A.V) geçmişti. İkinci yarışta ise Allah Resulü, Hz. Ayşe Annemiz’i geçmiş sonra da tebessüm ederek, şöyle buyurmuşlardı:

- Ödeştik.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Nükteler
AileKarıKocaHz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Atlıya Cevap

Efendimiz (S.A.V.), sahabelerine bir ikram sırasında hizmette bulunurken, uzaklardan gelen bir atlı yanlarına yaklaşarak;

“Bu kavmin Efendisi kim?” diye sordu. “O'nu arıyorum.”

Efendimiz (S.A.V.) bu soruya, gurur olur endişesiyle “Benim” diye cevap vermedi ve o anda sahabelerine hizmet etmekte olduğundan, asırlar boyunca yankılanan ve aynı zamanda atlı adama cevap niteliği taşıyan şu sözlerle mukabele etti:

“Bir kavmin efendisi, ona hizmet edendir.”

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Tarihte İz Bırakan Sözler
HizmetYöneticiYöneticilikEfendiHz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

İki şey var ki, asla reddedilmez; Ezan esnasında yapılan dua ile insanlar birbirleriyle savaşa girdiklerinde yapılan dua.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Dua
Benzer Yazılar Yorumlar

Ey nas kendinize geliniz! Siz ne sağıra ne de gaibe dua etmiyorsunuz, siz ziyadesiyle duyan pek yakın ve sizinle beraber olan Allah’a dua ediyorsunuz.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Dua
Benzer Yazılar Yorumlar

Dua edenler üç kısımdır. Ya istedikleri hemen karşılanır, ya istediğinden daha efdali sonraya bırakılır, ya da istediğinin karşılığında bir kötülük kendisinden uzaklaştırılır. 

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Dua
Benzer Yazılar Yorumlar

Mazlumun duasından sakının. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Dua
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir gün birisiyle dost olduğunuzda, yarın onun bir düşman olabileceğini unutmayın.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
DostDostlukDüşmanDüşmanlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Kişi (sevdiğinin) dostunun dini üzerinedir. O halde her biriniz baksın ki, kimle dostluk yapıyor.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
ArkadaşArkadaşlıkDostDostlukSevmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Taş avı öldürmez ve düşmanı helak etmez, ancak göz çıkarır ve diş kırar.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Gerçek
Benzer Yazılar Yorumlar

Hakikatını bilmediği bir şey üzerine mücadele eden; o hal müddetince Allah’ın gazabındadır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
GerçekHakikat
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilgisizler içinde bir bilgili, ölüler içinde bir diridir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
BilgiBilgili
Benzer Yazılar Yorumlar

Benim şefaatim büyük günahlar içindir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
GünahŞefaatHz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Günah, başkasının başına da beladır. Onu ayıplarsa, aynı şey kendi başına da gelir, onu gıybet ederek kötülerse bu defa günaha girer, onu hoş karşılarsa bu sefer aynı günaha ortak olmuş olur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Günah
Benzer Yazılar Yorumlar

Duymuyor musunuz, duymuyor musunuz? Sade hayat imandandır, sade hayat imandandır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hayatİman
Benzer Yazılar Yorumlar

Erdemin en büyüğü, seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana kötülük edeni bağışlayıp, dost elini uzatmandır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AffetmekBağışlamakDostlukErdemİyilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Sen babanın yerine hacca git. Hayrın arttıramazsan, şerrini de arttıramazsın.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hac
Benzer Yazılar Yorumlar

Mekke kalma ve oturma yeri değildir. Hac ibadetini yerine getirdikten sonra Mekke de kalma süresi üç gecedir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hac
Benzer Yazılar Yorumlar

Hac, zayıf olan her kişinin cihadıdır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hac
Benzer Yazılar Yorumlar

İki günü bir (eşit) olan ziyandadır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
ÇalışmakTembellik
Benzer Yazılar Yorumlar

Kişinin mal ve şöhret hırsının dinine verdiği zarar, iki aç kurtun sürüye vereceği zarardan daha büyüktür.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hırs
Benzer Yazılar Yorumlar

Kıyamete yakın, en az bulunacak olan, helal para ve kendine itimad edilecek dosttur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
DostHelalKıyamet
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah, Size haram ettiği şeyde şifa halketmedi.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Haram
Benzer Yazılar Yorumlar

Çocuk, kalp meyvesidir ve cennetin rızkındandır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
ÇocukEvlatYavru
Benzer Yazılar Yorumlar

Cenazede çabuk olun; eğer salih biri ise, kendisine iyilik etmiş olursunuz. Böyle biri değilse, belayı bir an önce sırtınızdan atmış olursunuz.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
CenazeÖlü
Benzer Yazılar Yorumlar

Alimin mürekkebi, şehidin kanından üstün gelir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AlimBilginİlim Adamı
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilginler, Nebilerin varisleridir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AlimBilginİlim Adamı
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah için seven, Allah için buğz eden, Allah için veren ve Allah için men eden kimse imanını kemale erdirmiştir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Allah İçin SevmekBuğz Etmekİman
Benzer Yazılar Yorumlar

Her kim kalbinde zerre kadar iman olduğu halde ölürse cennete girer.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
İmanCennet
Benzer Yazılar Yorumlar

İman yetmiş kusur şubedir; en üstünü ‘La İlahe İllallah’ sözüdür. En aşağı mertebesi ise insanlara eziyet veren bir şeyi yol üzerinden kaldırmaktır. Haya da imandan bir şubedir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hayaİman
Benzer Yazılar Yorumlar

Verdiğini hatırlayan ve kalbinden geçiren kimse seha (cömertlik) ismine layık değildir..

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
CömertlikSeha
Benzer Yazılar Yorumlar

Varlığımı elinde tutan kudrete yemin ederim ki, faraza Musa (A.S.) sizin içinizde yeniden zuhur etse ve beni bırakıp da O'na uysanız sapmış olursunuz. Şu bir gerçek ki; siz ümmetler içinde benim payımsınız. Ve Ben de Nebiler içinden sizin payınızım.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
NebiPeygamberÜmmetHz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Her Peygamberin Peygamberlerden dostları vardır. Benim dostum ve ceddim, Rabbimin Halil’i olan İbrahim'dir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hz. İbrahim (A. S.)Hz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Ben ashabım için Eman’ım.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Ben Ruhbaniyetle emrolunmadım. Ben kadınlarla evlenirim. Uyuduğum gibi uyanık da dururum. Oruç tuttuğum gibi oruçsuz günler de geçiririm. Kim benim bu tavır ve tarzımdan yüz çevirirse o benden değildir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
RuhbaniyetHz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Ben, kendim için hoş görmediğim bir şeyi sizin için asla istemem.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Sakin ol ben kral değilim; ben Kureyş kabilesinden, kurutulmuş et yiyen bir kadının çocuğuyum.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Ben müminlere kendi nefislerinden daha alâyım. Kim borçlu ölürse, onun borcunu ödemek bana aittir. Mal bırakırsa, varislerinin olur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Benim için kıyam edilmez (ayakta el bağlanıp durulmaz), Kıyâm yalnız ve yalnız Allah için yapılır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Allah (C. C.)KıyamHz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Gözüm uyur, fakat kalbim uyumaz.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Benimle evlenen ya da kendisi ile evlendiğim kadın cehenneme girmeyecektir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah'ın gönderdiği her Nebi- Resûl mutlaka koyun gütmüş, çobanlık etmiştir. Ben de Mekke'nin Karârit mevkiinde koyun güderdim.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
NebiResulPeygamberHz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah'a yemin olsun ki; ben, hem gökte Emin'im hem de yeryüzünde Emin'im.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Beni Hz. İsa'yı övdükleri gibi övmeyin.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Bana diğer Resûllerden farklı üç şey verildi;

1) Ganimetler bana helal kılındı,

2) Bana şefaat etme yetkisi verildi,

3) Nebiler bir kavme iken ben bütün insanlara nebi olarak gönderildim.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Biz bu aleme rahmetten nasibi olmayanlara, Allah’ın rahmetini ulaştırmak için geldik. Başka bir işimiz yok.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
NebiPeygamberHz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AkılKonuşmakMuhatapSöylemekSöz
Benzer Yazılar Yorumlar

Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir. Eğer, üç kişi olursa onlara sıkıntı veremez.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
CemaatYalnızlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Cehennem ateşi bin yıl yakıldı; öyle ki, kıpkırmızı oldu. Sonra, bin yıl daha yakıldı, öyle ki beyazlaştı. Sonra bin yıl daha yakıldı, Şimdi o siyah ve karanlıktır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Cehennem
Benzer Yazılar Yorumlar

Cennet ve Cehennem size ayakkabınızın bağından daha yakındır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
CehennemCennet
Benzer Yazılar Yorumlar

Cehennem şehvetler ile Cennet de nefsin hoşlanmadığı şeylerle örtülmüştür.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
CehennemCennetNefsŞehvet
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah'tan Firdevs Cennetini isteyin, O Rahman’ın arşına dayanır, bütün ırmaklar ondan çıkar.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Cennet
Benzer Yazılar Yorumlar

Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
ArkadaşArkadaş OlmakArkadaşlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
ArkadaşKıymet Vermek
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan insanı sevdiği zaman, onu sevdiğini ona haber versin.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Sevmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Ameller niyetlere göre değer kazanır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AmelNiyet
Benzer Yazılar Yorumlar

Tedavi için başvurduğumuz çarelerin en iyisi kan aldırmaktır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Kan VermekSağlıkTedavi
Benzer Yazılar Yorumlar

Ne alimlere karşı iftihar ve övünmek için, ne de cahillerle münakaşa etmek için ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim talep etmeyiniz.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
İlim
Benzer Yazılar Yorumlar

İlmi öğreniniz, çünkü Allah uğrunda ilmi öğrenmek bir hasenedir. (Hayır ve hasenet cümlesinden bir iyiliktir.) İlimden bahsetmek (hak ve hakikatı söylemek) Allah adını tesbihtir. İlmi aramak cihaddır. İlmi tahsil etmek ibadettir. İlmi talim etmek sadakadır. İlmi ehline yaymak Allah'a yakınlıktır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Allah'a Yakın OlmakCihadHasenatHaseneİbadetİlimSadakaTesbih
Benzer Yazılar Yorumlar

Her şeyin bir yolu vardır; cennetin yolu da ilimdir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
İlimCennet
Benzer Yazılar Yorumlar

İlimle geçen bir gece, ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
İlim
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah, ancak ilim ve edepten mahrum olan kişiyi rezil kılar.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Edepİlim
Benzer Yazılar Yorumlar

Sabır bela ile karşılaşıldığında gereklidir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Sabır
Benzer Yazılar Yorumlar

Muhakkak ki Allah; yardımı, ihtiyaca göre, sabrı da musibete göre verir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
SabırYardım
Benzer Yazılar Yorumlar

Dininde muhlis ol ki amelin azı sana yeter.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Din
Benzer Yazılar Yorumlar

Din nasihattır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
DinNasihat
Benzer Yazılar Yorumlar

Birisi bir söz söyledi ve sonra önüne, ardına, sağına, soluna baktı mı o söz sırdır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Sır
Benzer Yazılar Yorumlar

Dikkat ediniz! Size cennet ehlinin kimler olduğunu haber vereyim mi? Hor görülen her zayıf (müslüman) dır ki, bu kimse Allah adına yemin etse Allah onun yeminini yerine getirir. Dikkat ediniz! Size cehennem ehlinin kimler olduğunu haber vereyim mi? Her katı kalpli, zenginliğine rağmen cimri olan ve büyüklük taslayandır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Büyüklük TaslamakCehennem EhliCennet EhliCimriHor GörmekKatı Yürekli
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünya Mü'min in zindanıdır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Dünya
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünya Mü’min için temiz olamaz, nasıl temiz olabilir ki? O’nun zindanı ve belasıdır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
DünyaMümin
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünya uyuyanın rüyası gibidir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Dünya
Benzer Yazılar Yorumlar

İşte ve ihtiyaçlarınızın başarıya ulaşması için gizlilikten faydalanınız; çünkü her nimete hased edilir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
GizlilikHasetSır
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah indinde şefaat bakımından en faziletlisi Kur'an'dır. Ne Nebi, ne Melek, ne de başkası...

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Kur'an-I Kerim
Benzer Yazılar Yorumlar

Kur'an ile insan ikiz kardeştir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Kur'an-I Kerim
Benzer Yazılar Yorumlar

Biriniz yolculuğa ait işini bitirince ailesinin yanına dönmeye acele etsin.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
SeyahatYolculuk
Benzer Yazılar Yorumlar

Yolculuk edin sıhhat bulursunuz.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
SağlıkSeyahatSıhhatYolculuk
Benzer Yazılar Yorumlar

Bismillahirrahmanirrahim, diyenlerden başkası, dünyadan çok susamış olarak çıkar.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Besmele-I Şerif
Benzer Yazılar Yorumlar

Harcamaya, bakmak zorunda olduklarınla başla.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Harcama
Benzer Yazılar Yorumlar

Eğer Ademoğlunun iki vadi dolusu altını olsa idi, mutlaka bir üçüncüsünü isterdi. Ademoğlu’nun karnını sadece toprak doldurur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AçgözlülükAdemoğluİnsanTamahkarTamahkarlık
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
FaydalıHayırlıİnsan
Benzer Yazılar Yorumlar

Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı yürekli, malını hayırdan esirgeyen kibirli kimselerdir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
CimriKatı YürekliKibirKibirli
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise Hakk’ı reddetmek ve insanları hor hakir görmektir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Allah (C. C.)Hakir GörmekHor GörmekKibirGüzellik
Benzer Yazılar Yorumlar

Zenginlik, mal mülk çokluğu ile değildir, asıl zenginlik gönül zenginliğidir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
GönülZenginlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar yahut Allah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AceleTemkinli OlmakYavaş
Benzer Yazılar Yorumlar

Yumuşak huyluluktan mahrum olan, her türlü hayırdan mahrum olur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Huy
Benzer Yazılar Yorumlar

Beklemek ateşten beterdir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Beklemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Ahir zamanda sakalını siyaha boyayanlar çıkacaktır ki onlar cennet kokusu alamayacaklardır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Bıyık BoyamakBoyaBoyamakSaç BoyamakSakal BoyamakSiyah
Benzer Yazılar Yorumlar

Ahir zamanda bir kavim olacak ki; güvercin kursağı gibi (tüylerini) siyaha boyayacaklar. İşte bu kimseler cennet kokusu koklayamazlar.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Bıyık BoyamakBoyaBoyamakSaç BoyamakSakal BoyamakSiyah
Benzer Yazılar Yorumlar

Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi ‘yapmam’ dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
BelaDilŞeytanYapmak
Benzer Yazılar Yorumlar

İyi işin, iyi bir şey üzerine yapılması iyi olur, kötü şeyin kötü şey üzerine yapılması fesat olur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
FesatFesatlıkİşİyi ŞeylerKöyü Şeyler
Benzer Yazılar Yorumlar

Hased ettiğinizde haddi aşmayın, zanda bulunduğunuzda onu tahkik etmeyin, bir şeyde size bir uğursuzluk hissi gelirse onu geçin ve ancak Allah'a tevekkül edin.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Haset EtmekHüsn-I ZanSu-I ZanTevekkülZan
Benzer Yazılar Yorumlar

Arz, Ademoğluna der ki; Sen benimle bizim aramıza bir örtü koyuyorsun, halbuki sen yarın benim karnıma gireceksin.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AdemoğluArzİnsanÖlümYeryüzü
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünyalık yönünden üstünüzde bulunanlara değil, sizden daha aşağıda bulunan kimselere bakınız. Bu hareket, elinizdeki Allah’ın nimetini hor görmemeniz için en uygun yoldur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
DünyalıkNimetŞükretmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah'ın nimetleri kimde çoğalırsa, insanların ona yük olması da çoğalır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Nimet
Benzer Yazılar Yorumlar

Kendi nefsin için sevdiğin şeyi tüm insanlar için de sev ki, Müslüman olabilesin.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
NefsMüslüman
Benzer Yazılar Yorumlar

Nefsine zor gelen, hakkında hayırlıdır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Nefs
Benzer Yazılar Yorumlar

Kendi veya başkasının yetimini koruyan bir kimse ile Ben, cennette şöyle yan yana bulunacağız.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Yetim
Benzer Yazılar Yorumlar

Cennete en yakın kılan şey Allah için tevazudur. Cennetten en çok uzaklaştıran mal ve benzeri şeylerle kibirlenmedir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AlçakgönüllülükKibirTevazu
Benzer Yazılar Yorumlar

Beş şeyden önce beş şeyi ganimet bil; İhtiyarlığından önce gençliğini, hastalığından önce sağlığını, fakirliğinden önce zenginliğini, meşguliyetinden önce boş vaktini, ölümünden önce hayatını...

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
GençlikHayatÖmürSağlıkVakitYaşamZamanZenginlik
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlar öyle bir zamanla karşılaşır ki, herkes kurtlaşır ve kurt olmayanları ötekiler yer.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
DünyaİnsanlarZaman
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlar, babalarından ziyade zamanlarına benzerler.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
BenzemekÇağZaman
Benzer Yazılar Yorumlar

Mü’min bir bağırsağını dolduracak kadar yer, kafir ise yedi bağırsağını doldurur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
SağlıkYemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Ben, dayanıp yaslanarak yemek yemem.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
SağlıkYemekHz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Bismillah de; sağ elinle ve önünden ye.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Sofra AdabıYemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Kim bir zengine zenginliğinden dolayı aşırı saygıda bulunursa dininin üçte biri gider.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
ZenginZenginlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Yemeklerin en kötüsü, tokların çağrıldığı, açların çağrılmadığı düğün yemeğidir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
DavetDüğün YemeğiYemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir anlık tefekkür, bin yıl ibadetten hayırlıdır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Tefekkür
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlar, yalnızlıktaki mahsuru benim kadar bilseydi, hiçbir atlı tek başına bir gecelik olsun yol yapmazdı.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
YalnızlıkYolculuk
Benzer Yazılar Yorumlar

Mü’min bir yuvadan iki kere ısırılmaz.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Uyanık OlmakUyanıklık
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a şükredemez.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
ŞükürTeşekkür
Benzer Yazılar Yorumlar

Tüm yeryüzü Benim Ümmetime bir mabed yapılmıştır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
İbadethaneMabedYeryüzü
Benzer Yazılar Yorumlar

Hac ve Umre’ye gidenler Allah’ın elçileridir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
HacHacıUmre
Benzer Yazılar Yorumlar

Oturma yerlerinin en hayırlısı, en geniş olanıdır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
EvMeskenYer
Benzer Yazılar Yorumlar

Kim sıkıntıya düşer de halini insanlara açarsa sıkıntıdan kurtulamaz. Fakat düştüğü sıkıntıyı Allah’a havale eden kimseye Allah er veya geçinden bir rızık verir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
RızıkSıkıntı
Benzer Yazılar Yorumlar

Uyku, ölümün kardeşidir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
UykuÖlüm
Benzer Yazılar Yorumlar

Utanmadığın zaman dilediğini yap.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Utanmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
KadınUtanmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Sadakanın efdali zenginlikle olanıdır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Sadaka
Benzer Yazılar Yorumlar

Sadakanın en değerlisi, bir Müslümanın ilim öğrenip, diğer Müslüman kardeşine öğretmesidir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
İlimÖğretmekSadaka
Benzer Yazılar Yorumlar

Yetmiş şeytan bağlanmadıkça kişi hiçbir sadaka veremez.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Sadaka
Benzer Yazılar Yorumlar

Kıyamet gününde, halk arasında hüküm verilinceye kadar herkes sadakasının gölgesindedir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Sadaka
Benzer Yazılar Yorumlar

Daha sadaka isteyenin eline düşmeden Rahman’ın eline değer.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Sadaka
Benzer Yazılar Yorumlar

Ulema, Allah’ın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AlimUlemaİlim Adamı
Benzer Yazılar Yorumlar

Bana yalan isnad eden, ateşten bir yatağa kendini hazırlasın.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hadis-I ŞerifHz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Nice saçları dağınık, üstü-başı tozlu ve birçok kapıdan kovulmuş kimse vardır ki, şayet bir iş için yemin etseler, elbette Allah onların yeminini yerine getirir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Yemin
Benzer Yazılar Yorumlar

Zulümden sakının! çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıktır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Zulüm
Benzer Yazılar Yorumlar

Yoksul; insanlar arasında dolaşıp bir iki lokma veya bir iki hurma verdiğin kimse değildir. Gerçekten yoksul, ihtiyacını karşılayamadığı halde tanınıp kendisine sadaka verilmeyen ve insanlardan bir şey istemeye kalkışmayan kimsedir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
İhtiyaç SahibiYoksul
Benzer Yazılar Yorumlar

Cennet anaların ayakları altındadır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AnaAnneCennet
Benzer Yazılar Yorumlar

Sana şüphe veren şeyi bırak da şüphe vermeyen şeye bak.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
ŞüpheŞüpheli Şeyler
Benzer Yazılar Yorumlar

Kıyamet günü Allah, insanları çıplak, sünnetsiz ve dilleri tutulmuş olarak haşr eder.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
HaşrKıyametKıyamet Günü
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah kıyamet günü ruhları bedenlerine gönderince mü'minlerin ruhları da yeşil renkli kuşların vücutlarına aşılarak, cennet ağaçlarının meyvelerinden yerler.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
KıyametKıyamet Günü
Benzer Yazılar Yorumlar

Vedâ Hutbesi

(Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) Vedâ Haccı'nda, 9 Zilhicce Cuma Günü Zevâlden Sonra Kasvâ Adlı Devesi Üzerinde, Arafat Vâdisi'nin Ortasında 124 Bin Müslümanın Şahsında Bütün İnsanlığa Şöyle Hitap Etti.)


Hamd Allah'a mahsustur. O'na hamdeder, O'ndan yardım isteriz. Allah kime hidâyet ederse, artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki; Allah'dan başka ilâh yoktur. Tektir, eşi ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehâdet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve Rasûlüdür.


"Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım.  İnsanlar! Bugünleriniz nasıl  mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


Ashabım!  Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O'da sizi yaptıklarınızdan  dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyetimi, burada bulunanlar, bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki, burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur.


Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin. Biliniz ki, faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdulmutallib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir. Lakin  anaparanız size aittir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız.


Ashabım! Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu Iyas Bin Rabia'nın kan davasıdır.


Ey insanlar! Muhakkak ki, şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız, bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız.


Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınızı; yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah, size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.


Ey mü'minler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç   şaşırmazsınız. O emanetler, Allah'ın Kitabı Kur’an-ı Kerim ve Peygamberin Sünnetidir.


Mü'minler!  Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman Müslüman'ın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar  kardeştirler. Bir Müslüman'a kardeşinin kanı da, malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır.


Ey insanlar!  Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirascıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır.


Ey insanlar!  Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Arabın arap olmayana, arap olmayanın da arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında  en kıymetli olanınız O'ndan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahî bir köle başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabı ile idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz.  Kimse kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz.


Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız:


-  Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız.


-  Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı, haksız yere öldürmeyeceksiniz.


-  Zina etmeyeceksiniz.


-  Hırsızlık yapmayacaksınız.


İnsanlar! Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?


(Sahabe-i Kiram birden söyle dediler:


"Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz, diye şahadet ederiz!"


Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz (S.A.V.) şahadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve söyle buyurdu.)


Şahit ol yâ Rab! Şahit ol yâ Rab! Şahit ol yâ Rab!


Hz. Muhammed (S.A.V.) (9 Zilhicce l0 H./8 Mart 632 M. Cuma)

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel, Tarihte İz Bırakan Sözler
AdaletAhiretAllah (C. C.)Allah KorkusuAnaparaAshabCanDünyaEmanetErkekEvlilikFaizHakHamdHayatHidayetHırsızlıkİnsan Hakkıİnsan HaklarıİrkKadınKadın HaklarıKan DavasıKulKur'an-I KerimMekkeMirasMüslümanÖldürmekÖmürPeygamberResulŞeytanŞirkSoySoy SopSünnetVârisYardımYaşamZinaVeda HaccıVeda HutbesiHz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

İlmi yazıp kitap haline getirmek suretiyle kaydedip koruyunuz.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Kitap
Benzer Yazılar Yorumlar

El-Hamdülillah, şükrün başıdır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
HamdŞükür
Benzer Yazılar Yorumlar

Kafir de olsa misafire ikramda bulununuz.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
İkramKonukMisafir
Benzer Yazılar Yorumlar

Veren el, alan elden üstündür.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AlmakBağışSadakaVermekYardım
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan, sevdiği kimse ile beraberdir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
BeraberSevgiliSevmek
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanın selameti dilini tutmasıdır(Selamet ül-insan fi hıfz il-lisan).

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
DilSelametSusmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Hakkın dile getirilmesi gereken yerde susan, dilsiz şeytandır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Susmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Eğer hakkıyla Allah'ı tanımış olsaydınız, mutlaka su üzerinde yürürdünüz ve dağlar size geçit verirdi.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Allah'ı Tanımak
Benzer Yazılar Yorumlar

Kim Allah'tan korkarsa; Allah, onu bütün korktuklarından korur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Allah KorkusuKorku
Benzer Yazılar Yorumlar

Onlar, O kimselerdir ki, görüldükleri zaman Allah zikredilir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Allah Dostu
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah'ı bütün noksanlardan tenzih ederim. Hamd ancak Allah'a mahsustur. Allah’tan başka bir ilah yoktur ve Allah her şeyden büyüktür. Kuvvet ve kudret yalnız Allah'ındır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Allah (C. C.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Senden sana sığınırım.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Allah (C. C.)Allah Korkusu
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah bir kulu sevince, onu denemeye tabi tutar. Kul sabrederse onu seçkin kılar, şükrederse (onu) temize çıkarır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Allah (C. C.)KulSabırŞükür
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah bir kulu sevdi mi ona dünya işlerini kapar, ahiret işlerini açar.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Allah (C. C.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah vardı, O’nunla beraber hiçbir şey yoktu.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Allah (C. C.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AlimAmelİlim
Benzer Yazılar Yorumlar

Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Alimİlim Adamı
Benzer Yazılar Yorumlar

Gençlerin en hayırlısı kendini yaşlılara benzeten, ihtiyarların en şerlisi kendini gençlere benzetendir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
GençİhtiyarYaşlı
Benzer Yazılar Yorumlar

Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. O zaman başkalarının kusurlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını anlarsın.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
DedikoduGıybetKusur
Benzer Yazılar Yorumlar

Göçebenin şehirli hakkında şahitlik etmesi caiz değildir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
ŞahitŞahitlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Yalnız şu iki konuda gıpta edilir: Allah adamın birine mal vermiş ve o şahsı malını hakka uygun olarak harcamaya muvaffak kılmıştır. Gıpta edileceklerin ikincisi; Allah’ın kendisine ilim ve hikmet verdiği onun da bu ilme ve hikmete uygun olarak hareket edip, başkalarına da öğrettiği kişidir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Allah Yolunda HarcamakDünya MalıHikmetİlimÖğretmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Uhud Dağı kadar altınım olsa borcum kadarı hariç, geri tarafını yanımda üç gece dahi tutmak istemezdim.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AltınDünya MalıPara
Benzer Yazılar Yorumlar

Ademoğlu malım malım der. Ey Ademoğlu; yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden, ya da hayır yoluna harcayarak önden gönderdiğinden başka ne malın var ki?

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Dünya Malı
Benzer Yazılar Yorumlar

Emanete sadakat rızkı, hıyanet de fakirliği celp eder.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Emanet
Benzer Yazılar Yorumlar

Emanet ehline verilmez ise, o topluluğun kıyameti yakındır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
EhilEmanetErbapKıyamet
Benzer Yazılar Yorumlar

İslam garip olarak zuhur etti, ileride yine başladığı gibi garip olarak zuhur edecek, ne mutlu o gariplere.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
İslam
Benzer Yazılar Yorumlar

Haya, bulunduğu bir şeyi süsler, kötü söz de bulunduğu bir şeyi ayıp kılar.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
HayaSöz
Benzer Yazılar Yorumlar

Tedbirli olmak, geçimin yarısıdır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
GeçimTutumluluk
Benzer Yazılar Yorumlar

El açmaktan sakınan kimseyi Allah dilenmekten korur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Dilenmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunların her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklardır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
EylemFiilGünah
Benzer Yazılar Yorumlar

Beni güçsüz olanlarınızın yanında arayınız, çünkü siz güçsüzleriniz sayesinde zafere kavuşturulup rızıklandırılıyorsunuz.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
GüçGüçlüGüçsüz
Benzer Yazılar Yorumlar

Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
GıybetAyıplama
Benzer Yazılar Yorumlar

Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü istemesin. Ölümü istemeden başka çaresi yoksa şöyle desin: "Allah’ım! Hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat, benim için ölüm hayırlı olduğu zaman beni öldür.”

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Ölüm
Benzer Yazılar Yorumlar

Lezzetleri yok eden ölümü çok hatırlayınız. Kim onu darlık anında hatırlarsa hayat ona genişlemiş olur. Sevinç ve neşe anında hatırlarsa, hayat ona daralır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Ölüm
Benzer Yazılar Yorumlar

Müm’in kul ölünce, dünyanın yorgunluk ve ağırlığından kurtulur; facir (günah işleyen) ölünce, ondan da kullar, memleket, ağaçlar, hayvanlar kurtulur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
FacirÖlümGünahkar
Benzer Yazılar Yorumlar

Herhangi biriniz ölümü arzu etmesin. Zira o kimse iyi ise iyiliğini artırması umulur, kötü biri ise tövbe ederek doğru yola gelmesi umulur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Ölüm
Benzer Yazılar Yorumlar

Ölümü tadan kişi kabre konulduğunda her taraftan ateş yakılır. Eğer ona mani olacak amel yoksa azap görür.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
KabirAmelMezarÖlüm
Benzer Yazılar Yorumlar

Ölüm haktır (El mevt-ü hakkun).

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Ölüm
Benzer Yazılar Yorumlar

Dilenci at üzerinde de gelse, ona sadaka verin.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Dilenci
Benzer Yazılar Yorumlar

Nimete hamd etmek, gitmemesini sağlayan bir garantidir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
ŞükürHamdHamd Etmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Cennete ilk çağrılacak olanlar, bollukta darlıkta hep Allah'a şükür eden hamdcılardır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
ŞükürHamdHamd Etmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Din kardeşine gelen belaya sevinme; sonra Allah ona afiyet, sana bela verir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Benzer Yazılar Yorumlar

Mü’min’in ferasetinden sakının, çünkü o Allah’ın nuruyla bakar.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
SezgiFerasetSezişSezmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Kişinin yediklerinin en faziletlisi elinin kazancını yemesidir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AlınteriEl EmeğiYemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Kişi, kendini beğenerek "Helak oldu bu insanlar!" derse en helak olanı kendi olur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
HelakKendini Beğenmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah rahmetini yüz parçaya bölüp, doksan dokuzunu katında alıkoymuş ve birini yeryüzüne indirmiştir. İşte tüm mahlukat, binek hayvanının yavrusunu ezmemek için ayağını kaldırmasına kadar, bu tek dilimle birbirlerine karşı merhamet gösterirler.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Allah (C. C.)Merhamet
Benzer Yazılar Yorumlar

Merhamet edenlere, Rahman olan Allah da Rahmetiyle merhamet eder, yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
MerhametRahmet
Benzer Yazılar Yorumlar

Kim bir musibete uğrarsa, Benim yokluğum sebebiyle maruz kaldığı musibetini hatırlasın; çünkü bu, en büyük musibettir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
MusibetHz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Hararet Cehennem’den bir kabarmadır. Hararetinizi (soğuk) su ile söndürünüz.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hararet
Benzer Yazılar Yorumlar

Hiddetlenen kimse Allah'a sığınsın, abdest alsın veya hiddetlendiği çevreyi değiştirsin.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
HiddetlenmekKızgınlıkKızmakSinirlenmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Hicretin en faziletlisi, Allah’ın sevmediği şeyleri terk etmendir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hicret
Benzer Yazılar Yorumlar

Evlat kokusu cennet kokusudur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
ÇocukEvlatYavru
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünya sevgisi, bütün yanılgıların başıdır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Dünya Sevgisi
Benzer Yazılar Yorumlar

Anlamadan ibadet yapan bir abid, gece ev yapıp da gündüz yıkan kişi gibidir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
İbadet
Benzer Yazılar Yorumlar

Gücünüz nispetinde amel işleyiniz. Zira siz usanmadıkça Allah (ibadetlerinizin karşılığını vermekten) usanmaz.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Amelİbadet
Benzer Yazılar Yorumlar

Cennet'in toprağı, beyaz undan yapılmış ekmektir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
CennetEkmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Kişi doğduğu yerden başka bir yerde ölürse, doğduğu yerden izinin kesildiği yere kadar, kendisi için cennette ölçü konulur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
GurbetSıla
Benzer Yazılar Yorumlar

Onu (Cuma Namazı) inkar edenin veya hafif görerek terk eyleyen kimsenin, Allah iki yakasını bir araya getirmesin ve işlerini tamam etmesin.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
CumaCuma Namazı
Benzer Yazılar Yorumlar

Kim Cuma Günü selameti bulursa, diğer günlerde de bulur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
CumaCuma Günü
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Davud (a.s.) da kendi elinin emeğini yerdi.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AlınteriEl EmeğiYemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Dostlukta da düşmanlıkta da aşırıya kaçmayın.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AşırıAşırılıkDostlukDüşmanlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Müslümanı terk, onun kanını akıtmak gibidir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Terk
Benzer Yazılar Yorumlar

İsrafil’in sağında Cebrail, solunda Mikâil vardır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
MelekMeleklerMikail (A. S.)Cebrail (A. S.)İsrafil (A. S.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Sizden birinizde bir hal (vesvese) olduğu zaman üç defa tekbir getirsin. Zira bu hassasiyeti mümin duyar.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Vesvese
Benzer Yazılar Yorumlar

Ümmetim yağmur gibidir; önü mü, sonu mu hayırlıdır bilinmez.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
MüminMüslümanÜmmet
Benzer Yazılar Yorumlar

Şüphesiz şeytan, solu ile yer solu ile içer.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Şeytan
Benzer Yazılar Yorumlar

Kişi kardeşiyle oturunca öğrenmek için sorsun, inatlaşmak için değil.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
SormakSoru
Benzer Yazılar Yorumlar

Gençlik deliliğin bir parçasıdır! Kadınlar ise şeytanın kemendidir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
GençlikKadın
Benzer Yazılar Yorumlar

Rızkın onda dokuzu ticarettedir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
RızıkTicaret
Benzer Yazılar Yorumlar

Sıcak şiddetlenince (öğle) namazını soğutun tehir edin (biraz). Çünkü sıcağın şiddeti cehennemin hararetindendir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
GüneşSıcak
Benzer Yazılar Yorumlar

Uğursuzluk yorma, şirktir ve bizden hiçbir kimse yoktur ki bu şirkten ona bir şey yaklaşmış olmasın. Ancak tevekkül ile Allah onu giderir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
TevekkülUğursuzluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Ümmetimin büyükleri, çok namaz kılmak ve oruç tutmakla Cennet'e girmezler. Ancak, kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
MerhametCömertlikSelamet
Benzer Yazılar Yorumlar

Yeryüzünde, yükselttiği her şeyi arkadan alçaltmak Allah üzerine bir haktır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Allah (C. C.)Dünya
Benzer Yazılar Yorumlar

Şeref, edep iledir. Soy ile değildir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
EdepKökenŞerefSoyIrk
Benzer Yazılar Yorumlar

Benim olmayan sözleri bana mal etmeyin. Kim bir sözü yalan söyleyerek bana mal eder, benimle ilgili yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hadis-I ŞerifHz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Hud, Vakıa, Mürselat, Nebe ve Tekvir sureleri beni ihtiyarlattı.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Kur'an-I KerimSure
Benzer Yazılar Yorumlar

Uhud Günü öldürülen kardeşlerinizin ruhlarını Allah Teala, yeşil renkli kuşların karınlarına koyar, böylece cennet nehirlerine uğrar; cennet meyvelerinden yer ve arşın gölgesinde yumuşak altından yapılmış kandillere inerler.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Şehit
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlar kendilerine ait meselelerle övünme yarışına girmedikçe kıyamet kopmaz.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
KıyametÖvünmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Mü'min’i sevindirmiş olan, Allah’ı sevindirmiş olur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Sevindirmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Geceleyin horozların ötüşünü işittiğiniz zaman, Allah’ın ihsanından isteyiniz, çünkü bunlar bir melek görmüşlerdir. Geceleyin eşeklerin anırmasını işittiğiniz zaman da, şeytanın kötülüğünden Allah’a sığınınız. Çünkü onlar bir şeytan görmüşlerdir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
EşekHoroz
Benzer Yazılar Yorumlar

Uyuyan, erkek, kadın her kulun ruhu iyice uykuya daldıktan sonra arşa çıkarılır; Arşın aşağısında uyanmayan kişinin rüyası doğrudur, onun altında henüz oraya varmadan uyanan kişinin rüyası ise, yalandır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Rüya
Benzer Yazılar Yorumlar

Rüya Allah'tan, hilm (hulm, sıkıntılı rüya) şeytandandır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
KabusRüya
Benzer Yazılar Yorumlar

Şiddete gerek olmayan yerlerde aşırılık gösterenler helak oldu.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Şiddet
Benzer Yazılar Yorumlar

Kim bana hiç kimseden bir şey istemeyeceğine dair söz verirse cennete gireceğine ona kefil olurum.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
İstemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Haşr gününde en şiddetli azaba, Nebi veya Resul giysisini kuşanıp da, zalim-kudurganların fiillerini işleyenler çarptırılacaktır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Haşr
Benzer Yazılar Yorumlar

Aldatan bizden değildir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Aldatmak
Benzer Yazılar Yorumlar

İyilik güzel ahlaktır. Günah da, nefsini gıcıklayan ve insanların farkına varmasından hoşlanmadığın şeylerdir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AhlakGünahİyilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Hediyeleşin ki sevişmiş olursunuz.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hediyeleşmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Her gün bir önceki günden daha şerlidir. (Bu durum) Rabbinize kavuşuncaya kadar devam eder.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
GünHayatÖmürYaşam
Benzer Yazılar Yorumlar

Güçlü mü'min, Allah katında zayıf mü'minden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Fakat her ikisinde de ayrı ayrı hayır vardır. Sana fayda verecek şeye sarıl. Allah'tan yardım iste! Acze düşme! Eğer başına bir şey gelirse; "Şayet şöyle yapsaydım, böyle olurdu" deme. Ancak; "Bu Allah'ın takdiridir. O dilediği gibi yaptı" de. Zira (Şöyle yapsaydım, böyle olurdu) denilmesi, şeytanın işine kapı açar.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Acze DüşmekGüçlüMüminMüslümanTevekkülZayıf
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlar arasına girip de onların eziyetlerine sabreden mü'min, insanlar arasına girmeyip onların eziyetlerine sabretmeyenden daha güçlü kuvvetlidir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
İnzivaMüminMüslümanSabırSabretmekToplum
Benzer Yazılar Yorumlar

Fakirler cennete zenginlerden beş yüz yıl önce gireceklerdir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
FakirZengin
Benzer Yazılar Yorumlar

Şüphesiz ki İbrahim, Mekke'yi haram kılmış, Orayı dokunulmaz yapmıştır. Ben de Medine'yi haram kıldım.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
MedineMekke
Benzer Yazılar Yorumlar

Kazayı ancak dua çevirir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
DuaKaza
Benzer Yazılar Yorumlar

Siyah cehennem ehlinin boyasıdır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
BoyaKaraSiyah
Benzer Yazılar Yorumlar

Kıyamet günü insanların en çok azap görenleri, Allah'ın yarattıklarını taklit edenlerdir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
TaklitTaklit Etmek
Benzer Yazılar Yorumlar

‘Ramazan Ayı’na ‘Ramazan’ demeyiniz. ‘Ramazan’ Allah'ın isimlerinden bir isimdir. ‘Şehr-i Ramazan’, ‘Ramazan Ayı’ deyiniz.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
RamazanRamazan AyıŞehr-I Ramazan
Benzer Yazılar Yorumlar

Her sabah iki melek yeryüzüne iner ve biri: "Allah’ım; (infak edene) verdiğinin yerine başka mal ver" diye dua eder. Diğeri de; "Allah’ım; malını kıskançlıkla elinde tutana zarar ver" diye beddua eder.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Allah Yolunda HarcamakCimriCimrilikİnfakZekat
Benzer Yazılar Yorumlar

Kadir gecesi, Cebrail emrinde yetmiş bin melek, dört bayrak olduğu halde Mekke’ye iner. Birinci bayrağı Harem-i Şerif’e diker. İkinci bayrağı Mescid-i Nebevi’ye diker. Üçüncü bayrağı Kudüs’e diker. Dördüncü bayrak da elinde olduğu halde yeryüzünde dolaşır. Uyanık bulduğu kimselere selam verir; sırtını kanadıyla sıvazlar. Kanadıyla sıvazladığı her kimsenin bütün günahları affolur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Kadir Gecesi
Benzer Yazılar Yorumlar

Berat gecesinde, doğanlar, ölenler, rızıklar, hatta hacca gidenler belirlenir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
BeratBerat GecesiBerat Kandili
Benzer Yazılar Yorumlar

Sizden birinizin ayakkabı bağı koptuğu zaman, bunu düzeltmedikçe, diğer ayakkabısıyla yürümesin.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AksaklıkEksiklikYolculuk
Benzer Yazılar Yorumlar

Geniş mesken, dürüst komşu ve rahat binek insanın saadetindendir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
BinekEvKomşuMeskenSaadet
Benzer Yazılar Yorumlar

Korkan, geceden yol alır. Bu şekilde hareket eden de amacına ulaşır. Şunu biliniz ki Allah’ın metaı pahalıdır. Biliniz ki Allah’ın metaı cennettir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Allah KorkusuCennet
Benzer Yazılar Yorumlar

Kişi ne ile ilgilenirse ona muhtaç kılınır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
İlgi
Benzer Yazılar Yorumlar

Cennet'in de Cehennem'in de anahtarı kılıçtır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
CehennemCennetCihadKılıçSavaş
Benzer Yazılar Yorumlar

Kardeşinin davetine icabet et. Zira kardeşin için, sen iki durumda bulunursun. Ya o hayır üzeredir ve sen o davette hazır olmaya layıksın veya o şer üzerindedir ve sen onu ondan men eder ve hayırla emredersin.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
DavetDavete İcabet
Benzer Yazılar Yorumlar

Dikkat edin, sizden biri kardeşinin verdiği hediyeyi reddetmesin. Eğer bir şey de bulursa, ona mukabelede bulunsun. Nefsin Yed-i Kudretinde Olan’a yemin ederim ki, bana bir koyun kolunun ucu hediye edilse kabul ederim ve eğer bir kol için davet edilsem ona icabet ederim.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
DavetDavete İcabetHediyeHediyeleşmekHz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Kendini kabir ehlinden say.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
KabirKabir EhliMezarÖlü
Benzer Yazılar Yorumlar

Başınıza sıkıntı gelirse sabredin; sevinç gelirse şükredin.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
SevinçSıkıntıŞükür
Benzer Yazılar Yorumlar

Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Özür Dilemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Erkeklerin teşkil ettiği safların en hayırlısı birinci saftır. En kötüsü de, en son saftır. Kadınların teşkil ettikleri safların en hayırlısı, en son saftır. En kötüsü de en öndekidir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
ErkekKadınSafSıra
Benzer Yazılar Yorumlar

Biri diğerine ihanet etmedikçe, iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri diğerine ihanet etti mi, Ben aralarından çekilirim. Sonra, şeytan gelir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
OrtakOrtaklık
Benzer Yazılar Yorumlar

Namazın kısaltılması, Allah'ın sizlere yaptığı bir sadakadır. Rabbinizin sadakasını kabul edin.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Namaz
Benzer Yazılar Yorumlar

Kim iki rekat namaz kılar ve bu esnada içinden başka birşey geçirmezse, geçmiş günahları affolunur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
NamazGünah
Benzer Yazılar Yorumlar

İş ehline verilmezse kıyamet yaklaşmış demektir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
EhilİşKıyametLiyakat
Benzer Yazılar Yorumlar

Sahibinin ağzından lanet çıktığı zaman bakar, eğer yöneltildiği kimsede kendisine yol bulursa ona gider, aksi halde kendisinden çıktığı kimseye döner.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
BedduaLanet
Benzer Yazılar Yorumlar

Laneti çok yapanlar, kıyamet günü şefaatçi olamazlar. Şahit de olamazlar.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
BedduaLanet
Benzer Yazılar Yorumlar

Kaydederek aklınıza yardımcı olun.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
KayıtNotNot AlmakNot TutmakYazıYazmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Verilene kanaat edenleri Allah başkalarına muhtaç etmez.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Kanaatkarlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah sizin kalıbınıza ve suretinize değil, kalbinizin temizliğine bakar.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Kalp
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah'ım fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen duadan, korkmayan kalpten ve doymayan nefisten sana sığınırım.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
DuaİlimKalpNefs
Benzer Yazılar Yorumlar

Ben, haklı olduğu halde çekişmeyi bırakan kimse için cennetin avlusunda, şaka da olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında, ahlakını güzelleştiren kimseye de cennetin yukarı kısmında bir ev verileceğine kefilim.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AhlakÇekişmeYalan
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah’ın ahlakı ile ahlaklanın.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Ahlak
Benzer Yazılar Yorumlar

Soylarınız ahlakınızdır, soplarınız da yaptığınız işler.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AhlakSoySoy Sop
Benzer Yazılar Yorumlar

Mü’min her ahlak üzere ahlaklanır. Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AhlakİhanetYalan
Benzer Yazılar Yorumlar

Yurt; ahiret yurdudur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AhiretYurt
Benzer Yazılar Yorumlar

Burada sarhoş olup müptela olan kişi, ahirette şarap içemez.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AhiretAlkolİçkiSarhoş
Benzer Yazılar Yorumlar

Ey hanımlar! Şeytan feryadından sakınınız. Gözden gelen yaş, Allah’tan ve merhamettendir. Elle olan ve dil ile olan şeytandadır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AğlamakDilFeryat
Benzer Yazılar Yorumlar

Ateşe kimin haram kılındığını haber vereyim mi? Canayakın, ağırbaşlı, yumuşak huylu, kolayca iş gören kimseler haram kılınmıştır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AğırbaşlılıkCanayakınHuy
Benzer Yazılar Yorumlar

Sadaka malı eksiltmez... Allah affeden kulun şerefini yükseltir. Allah için tevazu gösterenin de derecesini artırır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AffetmekTevazu
Benzer Yazılar Yorumlar

Öç almaya gücü yeterken af ile muamele eden kimse ne azizdir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AfAffetmekÖç Almak
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah ümmetimi, içlerinden geçirdiklerini konuşmadıkça ve onları yürürlüğe koymadıkça bağışlamıştır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AfBağışlamakBağışlanmakGünah
Benzer Yazılar Yorumlar

Kabrimi ziyareti bayrama çevirmeyin.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Peygamberlerin sayısı: Yüz yirmi dört bindir. Bunlardan resul olanlar üç yüz on beştir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Peygamber
Benzer Yazılar Yorumlar

Ne yaparsan onu bulursun, hangi ölçekle ölçersen o ölçekle alırsın.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AdaletEttiğini Bulmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Affetmek, zaferin zekatıdır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AfAffetmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir günlük adalet, altmış yıllık ibadetten faziletlidir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Adalet
Benzer Yazılar Yorumlar

Acele işe şeytan karışır (El-aceletü min eş-şeytan).

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Acele
Benzer Yazılar Yorumlar

Hz. Muhammed (S.A.V.)

Özgeçmiş

Hz. Muhammed (S.A.V) 571 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Doğmadan önce babası vefat etti. Doğduktan kısa bir süre sonra da annesini kaybetti. Sonra dedesi Abdulmuttalip in himayesini girdi. Onun ölümünden sonra da amcası Ebu Talib'in yanında kalmaya başladı. Küçük yaşların ticaretle uğraşmaya başladı. Mekke'de yaşayan ve puta tapan insanlara karşı çıkıyordu. Bu nedenle o insanlardan uzak kalmak için sürekli gözlerden uzak Hira Mağarası'na çekiliyordu. Bu arada ilk eşi Hz. Haticeyle evlendi. Hazreti Haticeden Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma adında altı çocuğu oldu. Kasım ve Abdullah küçük yaştayken vefat etti. Yine bir gün Hira mağarası'na çekildiğinde vahiy meleği olan Cebrail geldi ve ona ilk vahy oku emrini verdi. Böylece Hz. Muhammed'e (S.A.V) 40 yaşında peygamberlik verilmiş oldu. Ona ilk olarak, eşi Hz. Hatice iman etti ardından Hz. Ali sonra Zeyd Bin Harise ardından da Hz. Ebu Bekir iman etti. Daha sonra bu mesaja kulak verenlerin sayısı giderek artmaya başladı.Özellikle, gençler, köleler ve yoksular etrafında yayıldı. Mekke'nin ileri gelenleri Müslümanlara türlü eziyetler işkenceler ve boykot uyguluyorlardı. Budan korunmak için bir kısım Müslüman Habeşistana hicret etti. Daha sonra arkalarında bir kısım Müslüman daha Habeşistan'a hicret etti. Sonunda Hz.Muhammedin (S.A.V) emriyle bütün Müslümanlar Medine'ye hicret etti. Önden Müslümanlar gitti arkalarından da Hz. Muhammed ve arkadaşı Ebu Bekir gitti. Medine yerlileri (ensar) Müslümanları çok iyi karşıladılar. Medine yerlileriyle(ensar) Mekke'den hicret edenler (muhacir) kardeş ilan edildi. Böylece Medine İslam devleti kurulmuş oldu. İslam devletinin kurulmasıyla müşrikler Müslümanlara saldırmaya başladı ilk savaş Bedir savaşı oldu. Müslümanlar ticaret için giden bir Mekke kervanını Mekke'de kalan eşyaları için el koymak istediler bunu duyan Mekkeliler savaş hazırlığı yaptılar ve Müslümanların üzerine geldiler. Bedir kayalıklarında karşılaşan ordular savaştılar. Bedir savaşında Müslümanlar galip geldi bunun sonucunda Şam ticaret yolu Müslümanlara açılmış oldu. Savaşta ele geçen esirler 10 Müslümana okuma yazma öğretmek şartı ile serbest bırakıldı. Mekkeli müşrikler Bedir Savaşı'nın intikamını almak için Uhud Savaşı'nı başlattı. Uhud savaşının başında Müslümanlar galipken peygamberimizin görevlendirdiği okçuların yerini terk etmesiyle Müslümanlar mağlup oldu. Ama yinede müşrikler kesin bir zafer kazanamadılar. Ardından Hendek Savaşı oldu çünkü Mekkeliler Müslümanlara ağır bir darbe vurmak istiyorlardı. Müslümanlar bunu duyunca Selmanı Farisinin önerisi üzerine Medine'nin etrafına kuyular kazdılar ve şehir savunmasına geçtiler. Böylece savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. 628 yılında Müslümanlar hacca gitmeye karar verdiler. Bundan tedirgin olan Mekkeliler onları içeri almayarak Hudeybiye Anlaşmasını imzaladılar. Hudeybiye anlaşması artık Müslümanların tanındığını gösteren bir anlaşmadır. 629 yılında Müslümanlar Hayberi fethetti. Hayberin Fethi ile Şamın ticaret yolu Müslümanların eline geçti. Hayberin fethinden sonra müslümanlar ilk kez Bizansla savaştı. Mute'de savaşan ordular hiçbir sonuç elde edemeden geri döndüler. 630 yılında Mekke'nin fethi gerçekleşti. Mekkenin fethinden sonra Arap Yarımadası hızlı bir şekilde Müslümanların kontrolü altına girdi. Müslümanlar ve putperest Arap kabileleri arasında yapılan Huneyn savaşını da başarıyla Müslümanlar kazandı. Huneyn zaferinden sonra Taif şehri kuşatıldı. Hz muhammedin son seferi ise Tebük seferi olmuştur. Hz. Muhammed (S.A.V) son kez Müslümanlarla beraber hacca gitti ve buna Veda Haccı adı verildi. Veda Haccı'nda Müslümanlara veda niteliğinde konuşan Hz. Muhammed 632 yılında Medine de vefat etti şu anda kabri Medine de Ravza-ı Mutahhare da bulunmaktadır.