Gönlüyle sözü bir olana kurban olayım.

Hafız-ı Şirazi (Muhammad Shams al-Din Hafez)
Kategori: Genel
Söz
Benzer Yazılar Yorumlar

Hafız-ı Şirazi (Muhammad Shams al-Din Hafez)

Özgeçmiş

Khāwaja Shamsu Dīn Muhammad Hāfez-e Shīrāzī Ondördüncü yüzyılda yaşamış İran'lı şair. Şiraz'da doğmuştur. Farsçanın en büyük şairlerinden biri olduğu kabul edilir. İran tasavvuf şiirinin öncülüğünü yapmıştır. Şiirlerinde gerçeküstü öğeler de bulunur. Hafız-ı Şirazi, fikirlerindeki kuvvet, görüşlerindeki hususiyet ve edasındaki rindlik bakımından bütün şarkın en lirik şairlerinden biri sayılmış ve şöhreti gün geçtikçe doğuya ve batıya yayılmıştır.Kabri İran ın Şiraz kentinde,şiirlerinde anlattığı gibi bahçelerin içerisindedir.