Okumayı hiçbir hazineye değişmem.

Edward Gibbon
Kategori: Genel
Okumak
Benzer Yazılar Yorumlar

Edward Gibbon

Özgeçmiş

(D 27 Nisan 1737 - Ö 16 Ocak 1794) İngiliz tarihçi ve milletvekili. En önemli çalışması Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi 1776-1788 yılları arasında altı cilt halinde basılmıştır. Kitap genellikle yazım kalitesi, ironisi, birincil kaynak olarak kullanımı ve örgütlenmiş dini yermesiyle (ancak bu sonuncu özelliğin boyutu kimi eleştirmenler arasında tartışma konusudur) bilinir.