Olumluyu olumsuza yeğlerim. Oynadığımız oyunda kazanmak söz konusu değil. Ama bazı yenilgiler ötekilerden daha iyidir.

George Orwell
Kategori: Genel
KazanmakKaybetmekOyun
Benzer Yazılar Yorumlar

Ellisine gelen herkes hak ettiğini bulacaktır.

George Orwell
Kategori: Genel
Yaş
Benzer Yazılar Yorumlar

Birçok insan hayatından makul ölçüde keyif alır ama bakiyeye baktığınızda hayat acıdır. Yalnızca çok genç ve ahmak olanlar bunun aksini düşünür.

George Orwell
Kategori: Genel
HayatKeyifAcıGençlikAhmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Savaş kazanmak amacıyla yapılmaz, aksine savaşın sürekli olması istenir… Toplumdaki hiyerarşinin sürmesi ancak yoksulluk ve cehalet temeli üzerinde sağlanabilir. Savaş başlatma çabası her zaman için, asıl olarak, toplumu açlığın eşiğinde tutmak için planlanır. Savaş, egemen grup tarafından kendi vatandaşlarına karşı yürütülür ve bu savaşın amacı zafer kazanmak değildir … aksine toplumun mevcut yapısını sağlam tutmaktır.

George Orwell
Kategori: Genel
SavaşYoksullukCehaletHiyerarşiEgemen
Benzer Yazılar Yorumlar

Doğru sözler paylaşıldıkça doğru düşünceler artar, paylaşalım.

George Orwell
Kategori: Genel
DoğrulukSözDüşünce
Benzer Yazılar Yorumlar

Önemli olan yaşamak değildir, başarmak hiç değildir. Önemli olan insan kalmayı bilmektir.

George Orwell
Kategori: Genel
İnsanYaşamakBaşarmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Sahtekarlığın evrensel düzeyde egemen olduğu dönemlerde, gerçeği söylemek devrimci bir eylemdir.

George Orwell
Kategori: Genel
DoğrulukSahtekarlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Belki de insan sevilmekten çok anlaşılmayı istiyordu.

George Orwell
Kategori: Genel
SevilmekArzuAnlaşılmak
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlar yalnızca yaşamın amacının mutluluk olmadığını düşünmeye başlayınca, mutluluğa ulaşabilir.

George Orwell
Kategori: Genel
YaşamAmaçMutluluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Oynadığımız bu oyunda, kazanmak söz konusu değil. Ama bazı yenilgiler ötekilerden daha iyidir...

George Orwell
Kategori: Genel
KazanmakKaybetmekOyun
Benzer Yazılar Yorumlar

Son Sözü:

Ellisine gelen herkes hak ettiğini bulacaktır.

George Orwell
Kategori: Ünlülerin Son Sözleri
Ölüm
Benzer Yazılar Yorumlar

George Orwell

Özgeçmiş

(D 25 Haziran 1903 - Ö 21 Ocak 1950) 20. yüzyıl İngiliz edebiyatının önde gelen kalemleri arasındadır. Bin Dokuz Yüz Seksen Dört adlı romanı ve bu romanda yarattığı Big Brother (Büyük Birader) kavramı ile tanınır. Eserlerinde yer alan netlik, zeka, sosyal adaletsizliğe karşı farkındalık ve totalitarizm'e karşı duruşu onun imzası niteliğindedir