Teleskobu icat eden Hollandalı, basit bir gözlük yapımcısıydı ve elinde farklı türlerde cam parçaları tutarken, tesadüfen aynı anda bunların ikisinin içinden bakmıştı; biri içbükey, diğeri dışbükeydi ve her biri gözden farklı uzaklıklarda konumlanmıştı. Bu şekilde ortaya çıkan sonucu gözlemledi ve aleti keşfetti.

Galileo
Kategori: Genel
Benzer Yazılar Yorumlar

Bize algı, akıl, zeka bahşeden Tanrı'nın bunları kullanmamızı istemediğine inanmayı reddediyorum.

Galileo
Kategori: Genel
AlgıZekaAkıl
Benzer Yazılar Yorumlar

Eşek için küçük kulaklar...

Keşfedildikten sonra gerçekleri anlamak çok kolaydır. Mesele keşfetmekte!

Galileo
Kategori: Genel
KeşifGerçekAnlamakKeşfetmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Evren her an gözlemlerimize açıktır. Ama onun dilini ve bu dilin yazıldığı harfleri öğrenmeden ve kavramdan anlaşılamaz. Evren matematik diliyle yazılmıştır; harfleri üçgenler, daireler ve diğer geometrik biçimlerdir. Bunlar olmadan tek sözcüğü bile anlaşılamaz. Bunlarsız ancak karanlık bir labirentte dolanılır.

Galileo
Kategori: Genel
EvrenMatematikAnlamak
Benzer Yazılar Yorumlar

Sonlu aklınızla, sonlu için koyduğunuz kural ve ilişkileri sonsuza uygulamaya kalkmayın.

Galileo
Kategori: Genel
AkılSonsuzlukKuralParadoks
Benzer Yazılar Yorumlar

Sonsuza ilişkin paradokslar sadece, biz sonlu akıllarımızla, sonlu ve sınırlı şeylere verdiğimiz özelliklerle, sonsuzu tartışmaya kalktığımızda ortaya çıkar.

Galileo
Kategori: Genel
SonsuzParadoksAkılSınırsızSınırlı
Benzer Yazılar Yorumlar

Kuşku, bilimin babasıdır.

Galileo
Kategori: Genel
KuşkuBilim
Benzer Yazılar Yorumlar

Her şeyi bilme şeklindeki bu kendini beğenmiş küstahlığın temeli hiçbir zaman hiçbir şeyi anlamamış olmaktan başka bir şey değildir. Bir kerecik bile olsa, tek bir şeyi tam olarak anlama deneyimi olan ve bilginin nasıl elde edildiğini gerçekten duyumsamış olan bir kimse, kendisinin hiç anlamadığı, sonsuz sayıda başka hakikatlerinde var olduğunu fark eder.

Galileo
Kategori: Genel
KüstahlıkAnlamakBilgiHakikat
Benzer Yazılar Yorumlar

Kainat dediğimiz kitap, yazıldığı dil ve harfler öğrenilmedikçe anlaşılamaz. O, matematik dilinde yazılmış; harfleri üçgen, daire ve diğer geometrik şekillerdir. Bu dil ve harfler olmaksızın kitabın bir tek sözcüğünü anlamaya olanak yoktur.

Galileo
Kategori: Genel
KainatMatematik
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsana hiçbir şey öğretemezsin; öğrenmeyi ancak kendi içinde bulacağını öğretebilirsin.

Galileo
Kategori: Genel
ÖğrenmekMerakÖğretmek
Benzer Yazılar Yorumlar

İki gerçek birbiriyle asla çelişmez.

Galileo
Kategori: Genel
Gerçek
Benzer Yazılar Yorumlar

Tabiatın kitabı, matematiksel sembollerle yazılmıştır.

Galileo
Kategori: Genel
TabiatMatematikSembol
Benzer Yazılar Yorumlar

Hiçbir şey keşfetmeksizin büyük meseleleri uzun uzadıya anlatmak yerine, keşke bir tek olgu, hatta küçük bir şey keşfetseydim.

Galileo
Kategori: Genel
Keşfetmek
Benzer Yazılar Yorumlar

İdam Sehpasına Çıkarılan Galileo'nun Son Sözü.

"Dünya Yuvarlaktır ve Kendi Etrafında Döner" Dediği İçin İdam Sehpasına Çıkarılırken, Galileo:

"Beni assanız da, kesseniz de dünya dönüyor."

Galileo
Kategori: Tarihte İz Bırakan Sözler, Ünlülerin Son Sözleri
Ölüm
Benzer Yazılar Yorumlar

Kulak

Kulaklarının büyüklüğü ile ünlü olan Galileo'ya hasımlarından biri:

“Üstad,” demiş. “Kulaklarınız bir insan için biraz büyük değil mi?”

Galileo:

“Doğru,” demiş. “Benim kulaklarım bir insan için biraz büyük ama seninkiler de bir eşek için fazla küçük sayılmaz mı?”

Galileo
Kategori: Nükteler
HakaretKüçük Düşürmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Galileo

Özgeçmiş

(D 15 Şubat 1564 – Ö 8 Ocak 1642) İtalyan fizikçi, matematikçi, gökbilimci ve filozof. Galileo hem yüzyıllardır hakim olan Aristoteles akımından, hem de Kutsal Kitap'tan şüphe duyarak Orta Çağ'daki bilim anlayışında devrim yaratmıştır. İtalya'nın Pisa kentinde dünyaya gelen Galileo, ilk önce tıp eğitimine başlamış, sonra ilgisi matematik ve felsefeye dönmüştür. 1609'da yapılmış basit bir teleskoptan ilham alarak daha üstün teleskoplar geliştirmiş ve uzay hakkında daha önce hiç yapılamamış gözlemler yapmıştır. Galileo, kendisinden önce Copernicus'un öne sürdüğü güneş merkezli evren kuramını benimsemiş ve bu nedenle Vatikan kilisesi tarafından iki defa yargılanmıştır. Kilise dünya merkezli bir evren anlayışını savunuyordu ve Copernicus teorisini dine aykırı buluyordu. 1614'te ilk mahkemesinde görüşlerini yayması ve öğretmesi yasaklanmış, 1632'de yazdığı bir kitap nedeniyle yargılanması sonucu ömür boyu ev hapsine mahkum edilmiştir. Bu olaylar nedeniyle Galileo tarihte bilim ve din çatışmasının bir sembolü haline gelmiştir.