Bütün dinlere hoşgörü gösterilmelidir ve yetki sahibi kimselerin yapması gereken şey sadece bir kimsenin diğerine kötü davranmamasını ve herkesin istediği gibi yaşamasını güvence altına almaktır.

Frederick II (Frederick the Great)
Kategori: Genel
Dinİnanç Özgürlüğü
Benzer Yazılar Yorumlar

Frederick II (Frederick the Great)

Özgeçmiş

(D 26 Aralık 1194 – Ö 13 Aralık 1250) 24 Ocak 1712'de Berlin'de doğdu. Prusya tahtının veliahtı Friedrich Wilhelm (1688-1740) ile İngiltere kralı I. George'un kızı Sophie Dorothea'nın büyük oğluydu. Babası, dedesi ilk Prusya kralı I. Friedrich'in (1657-1713) ölümü üzerine I. Friedrich Wilhelm adıyla kral oldu. Sert ve sıkı bir disiplinle yetiştirilen Friedrich, bu disiplinden kurtulabilmek için 18 yaşındayken arkadaşları Teğmen Hans Hermann von Katte ve Teğmen Peter Karl Christoph von Keith ile bir kaçma girişiminde bulundu; ancak Keith'in son anda pişmanlık duyarak yetkililere haber vermesi üzerine bu plan ortaya çıkarıldı. Friedrich, arkadaşı Katte'ın idamını seyretmek zorunda bırakılarak cezalandırıldı.