Düşmana acıyan kendine acımaz.

Francis Bacon
Kategori: Genel
DüşmanSavaş
Benzer Yazılar Yorumlar

Doğruya ulaşmanın yalnızca iki yolu vardır: Bunlardan birincisi tek tek algılarımızı bir yana itip, doğruluğu apaçık sayılan üst düzey önermelerden alt düzey önermeler elde etmektir. İkincisi ise tam tersine, olguların tek tek gözleminden yola çıkarak üst düzey genellemelere ulaşmaktır.

Francis Bacon
Kategori: Genel
DoğruGözlemÖnerme
Benzer Yazılar Yorumlar

Tabiatta rastlanan her taşın altını kaldırıp bakmalıdır. Çünkü gerçeğe bazen caddelerde değil, patika yollarda rastlanır.

Francis Bacon
Kategori: Genel
AraştırmaGerçekİncelemeTetkik
Benzer Yazılar Yorumlar

Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini budalaca aşka kaptırdıkları görülmez. Büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz.

Francis Bacon
Kategori: Genel
AşkBüyüklük
Benzer Yazılar Yorumlar

Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.

Francis Bacon
Kategori: Genel
BilgiBilgili
Benzer Yazılar Yorumlar

Yalanlamak ve reddetmek için okuma. İnanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma. Konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma. Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku.

Francis Bacon
Kategori: Genel
Okumak
Benzer Yazılar Yorumlar

Tez elde edilen başarı, insanı kararsız ve maceraperest yapar.

Francis Bacon
Kategori: Genel
BaşarıKolay
Benzer Yazılar Yorumlar

Madem ki alışkanlıklar, hayatımızın en ileri gelen hakimleridir, öyleyse ne yapıp yapıp iyi birini edinmeye çalışmalıyız.

Francis Bacon
Kategori: Genel
Alışkanlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Düşünmeden konuşmanın cezası, sonradan çok çok düşünmeye mahkum olmaktır.

Francis Bacon
Kategori: Genel
DüşünmekKonuşmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Yaralar deşilmeden iyi edilemez.

Francis Bacon
Kategori: Genel
İyileştirmekTedavi
Benzer Yazılar Yorumlar

Suskunluk, ahmakların erdemidir.

Francis Bacon
Kategori: Genel
SuskunlukAhmaklık
Benzer Yazılar Yorumlar

Servetin batırdığı insan sayısı, kurtardığından elbette fazladır.

Francis Bacon
Kategori: Genel
ServetZenginlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Mevki insanın ya iyiliğini ya kötülüğünü meydana çıkarır.

Francis Bacon
Kategori: Genel
MakamMevki
Benzer Yazılar Yorumlar

Okumak; haz duymaya, zihnimizi beslemeye, yeteneklerimizi artırmaya yarar.

Francis Bacon
Kategori: Genel
KitapOkumak
Benzer Yazılar Yorumlar

Mukayese olmayan yerde haset olmaz.

Francis Bacon
Kategori: Genel
HasetKarşılaştırmaKıyasKıyaslamakMukayese
Benzer Yazılar Yorumlar

Kimsenin zenginliği, sana bir değer kazandırmaz.

Francis Bacon
Kategori: Genel
Zenginlik
Benzer Yazılar Yorumlar

En iyi yananlar, eski odunlar; en güvenilen kimseler, eski dostlar; en rahat okunanlar da eski yazarlardır.

Francis Bacon
Kategori: Genel
DeneyimDostOlgunlukTecrübeYazar
Benzer Yazılar Yorumlar

Hep öç almayı kuran bir kimsenin yarası, kapanacağına işler.

Francis Bacon
Kategori: Genel
İntikamÖçÖç Almak
Benzer Yazılar Yorumlar

Güzellik değerli bir insana nasip olursa, onun faziletini belirtir, kusurunu gizler.

Francis Bacon
Kategori: Genel
Güzellik
Benzer Yazılar Yorumlar

Güzellik, yaz yemişleri gibidir. Çabuk çürür, çok dayanmaz.

Francis Bacon
Kategori: Genel
GüzellikGeçicilik
Benzer Yazılar Yorumlar

En kötü isyanları, aç kalan karınlar doyurur.

Francis Bacon
Kategori: Genel
Asiİsyanİsyankarİsyankarlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir kimsenin budalalığı, başka birinin işine yarar.

Francis Bacon
Kategori: Genel
BudalaBudalalık
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilmek hakim olmaktır.

Francis Bacon
Kategori: Genel
Bilmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir.

Francis Bacon
Kategori: Genel
AdaletAdaletsizlik
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan ruhunun sağlıklı kalabilmesi için en gerekli şey bir dostun candan uyarmalarıdır.

Francis Bacon
Kategori: Genel
EleştiriİkazUyarıDostluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Haset, insanların duyguları içinde en can sıkıcı ve devamlı olanıdır.

Francis Bacon
Kategori: Genel
ÇekememezlikHaset
Benzer Yazılar Yorumlar

Güzel sanatlar, insanın kafasının, kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir.

Francis Bacon
Kategori: Genel
Güzel Sanatlar
Benzer Yazılar Yorumlar

Sanat, doğaya eklenmiş insandır.

Francis Bacon
Kategori: Genel
SanatDoğa
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilgi güçtür.

Francis Bacon
Kategori: Genel
BilgiGüç
Benzer Yazılar Yorumlar

İşe kesinliklerle başlayan, şüphelerle bitirir. Şüphelerle başlamaya razı olan, kesinliklerle bitirir.

Francis Bacon
Kategori: Genel
KesinlikŞüphe
Benzer Yazılar Yorumlar

Kendi değeri olmayan bir insan, başkalarının değerini hiç bir zaman çekemez. Çünkü insan gönlü ya kendi üstünlüğü yada başkalarının kötülüğü ile beslenmek ister. Bunların birinden yoksunsa ötekine dayanmak zorunda kalır. Bir başkasının üstün değerine ulaşmak umudunu yitirince de, o kişiyi bulunduğu yüksek yerden aşağı çekmekle bir eşitlik kazanmaya çalışır.

Francis Bacon
Kategori: Genel
ÇekememezlikHasetHaset EtmekHasetçi
Benzer Yazılar Yorumlar

Çekememezlik çok parlayanları söndürüveren bir kovma cezasıdır, dolayısıyla da büyükleri ileri gitmekten alıkoyan bir dizgindir.

Francis Bacon
Kategori: Genel
ÇekememezlikHaset
Benzer Yazılar Yorumlar

Çekememezlik en bayağı, en aşağılık duygudur. Geceleyin buğday tarlasına ayrıkotu saçan şeytan kişiye en çok yaraşan niteliktir. Çekememezlik her zaman, buğday benzeri bütün iyi şeylerin zararına, karanlıkta sinsi işler çevirir.

Francis Bacon
Kategori: Genel
ÇekememezlikHaset
Benzer Yazılar Yorumlar

Yeni çareler uygulamayan, yeni belalar beklemelidir. Çünkü zaman en büyük yenilikçidir.

Francis Bacon
Kategori: Genel
ÇareDeğişimYenilikYöntem
Benzer Yazılar Yorumlar

Umut iyi bir kahvaltı, fena bir akşam yemeğidir.

Francis Bacon
Kategori: Genel
ÜmitUmut
Benzer Yazılar Yorumlar

Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmaya hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır.

Francis Bacon
Kategori: Genel
KitapOkumakYazmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Francis Bacon

Özgeçmiş

(D 22 Ocak 1561 - Ö 9 Nisan 1626) İngiliz devlet adamı ve filozofudur.Kimi felsefe tarihçilerinin "modern felsefe"yi çoğunluk yapıldığı üzere Descartes'la değil de kendisiyle başlattıkları, bilimsel deneycilik düşüncesinin öncülüğünü yapmış İngiliz filozof ve denemeci. Locke' tan Hume'a, John Stuart Mill'den Bertrand Russell'a uzanan İngiliz deneyciliğinin kurucusu olarak görülen Francis Bacon geniş bir yelpazeye yayılan kuramsal ve yazınsal yapıtlar üretmiştir.