Dört şeyden uzak durmalıdır: Haset, kibir, öfke ve kıskançlık.

Feridüddin Attar (Farido d-Din 'Attar)
Kategori: Genel
HasetKibirKıskançlıkÖfke
Benzer Yazılar Yorumlar

Dört şeyi küçümsemeyin; Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi.

Feridüddin Attar (Farido d-Din 'Attar)
Kategori: Genel
AteşDüşmanHastalıkİlim
Benzer Yazılar Yorumlar

Dört şeyi dört şeyden temizle: Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Feridüddin Attar (Farido d-Din 'Attar)
Kategori: Genel
GıybetHaramKıskançlıkRiya
Benzer Yazılar Yorumlar

Daima başkalarının kusurlarını gören, bir gün rüsvanlık içinde ağzını açamaz olur.

Feridüddin Attar (Farido d-Din 'Attar)
Kategori: Genel
DedikoduGıybetKusur
Benzer Yazılar Yorumlar

Nefsi en iyi şu dört şey terbiye eder: Susmak, açlık, yalnızlık, uykusuzluk.

Feridüddin Attar (Farido d-Din 'Attar)
Kategori: Genel
AçlıkNefsSusmakUykuUykusuzlukYalnızlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Dört şey bedbahtlık işaretidir: Cahillik, tembellik, kimsesizlik, nakeslik (kimseye iyiliği dokunmamak).

Feridüddin Attar (Farido d-Din 'Attar)
Kategori: Genel
BedbahtlıkCahillikTembellikYalnızlıkNakeslik
Benzer Yazılar Yorumlar

Akılsızlık alameti dörttür: Ahmağa fikir danışmak, cahile para vermek, dostların öğütlerini dinlememek, dünyadan ibret almamak.

Feridüddin Attar (Farido d-Din 'Attar)
Kategori: Genel
AkılsızlıkİbretÖğüt
Benzer Yazılar Yorumlar

Dilini tutmayı alışkanlık haline getiren güven içinde yaşar.

Feridüddin Attar (Farido d-Din 'Attar)
Kategori: Genel
Dil
Benzer Yazılar Yorumlar

Halini iki kişiden gizleme; Uzman doktordan, gerçek dosttan.

Feridüddin Attar (Farido d-Din 'Attar)
Kategori: Genel
DoktorDostGizlemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Feridüddin Attar (Farido d-Din 'Attar)

Özgeçmiş

Horasan'nın en önemli dört şehrinden biri olan Nişabur’da 1136 yılında doğmuş 1221 yılında vefat etmiş ünlü bir İranlı şair ve mutasavvıftır. Hekim ve eczacı olmasından dolayı Attar olarak anılmaktadır. Mevlânâ, Şeyh Galip ve diğer mutasavvıflar tarafından yüceltilen Attar, çoğu günümüze kadar ulaşan pek çok eser bırakmıştır.