Çok genç yaşta şehitlik rütbesini kazanan Ulubatlı Hasan'ın vücuduna 27 ok saplanmıştı. Arkadaşları bu okları çıkardılar ve bu mübarek şehidi Fatih'in huzuruna götürdüler. Fatih Sultan Mehmed Han, dua ettikten sonra şöyle demiştir: 

-"Ulubatlı Hasan'ım! Ne kadar şanlısın. Eğer Fatih olmasaydım, Ulubatlı Hasan olmak isterdim."

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Tarihte İz Bırakan Sözler
FatihAskerErFetih
Benzer Yazılar Yorumlar

Ayasofya Vakfiyesinden

İşte bu benim Ayasofya Vakfiyem, kim bu vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse onu iptal veya tedile koşarsa, fasit veya fasık bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisi’nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederlerse, aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler ister ya da onu kendi batıl defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar. Bu vakfiyeyi kim değiştirirse, Allah’ın, Peygamber’in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun, azapları hafiflemesin onların, haşr gününde yüzlerine bakılmasın. Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır. Allah’ın azabı onlaradır. Allah işitendir, bilendir.

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
Ayasofya
Benzer Yazılar Yorumlar

Fakirlerin ve yetimlerin kursağından kesilen nimeti ne askerimize, ne ameleme yediririm. Biz has müminleriz, kursağımıza netameli nevale girmez.

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
NimetAdaletHelal Lokma
Benzer Yazılar Yorumlar

İstanbul'un fethi sırasında orduyu çiçeklerle karşılayan Bizanslıların yanlışlıkla Akşemseddin'e gitmeleri ve onun halka Fatih'i işaret etmesi üzerine.

Evet, padişah benim. Ancak siz yine de çiçekleri ona veriniz. Çünkü kendisi benim hocamdır.


Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
İstanbul'un FethiHocaTevazuVefa
Benzer Yazılar Yorumlar

On cerrah, on hatip, üç de hasta bakıcı atadım. Ayın muayen günlerinde Konstantiniyye'yi (İstanbul) gezecekler, istisnasız her kapıyı çalacaklar ve içerde hasta olup olmadığını sual edecekler, hasta bulunduğu vakit şifa bulmalarını sağlayacaklar. Durumları önem teşkil etmekteyse hiçbir masraf ettirmeyip darüşşifaya kaldırıp tedavi ettirecekler.

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
Sosyal Devlet
Benzer Yazılar Yorumlar

Düşmanı tanımak, tehlikeyi bertaraf etmek demektir.

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
DüşmanTanımakTedbirTehlikeBertaraf
Benzer Yazılar Yorumlar

Hristiyan diyarı kılıç ve kalkanlarını kaybetttiler.

(Osmanlı'ya karşı savaşan Arnavut İskender Bey'in ölümü üzerine söylediği rivayet edilir)

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
SavaşKılıçKalkan
Benzer Yazılar Yorumlar

Agamemnon Truva’yı zaptettiğinde onu meşhur edecek bir Homeros vardı. Benim ise bir Homeros’um yok

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
SavaşFetihİstanbul'un FethiHomeros
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah beni bu şehrin halkının dostu olarak bu zamana kadar sakladı. Biz bu şehrin düşmanlarını yendik ve onların vatanlarını aldık. Burayı Makedonyalılar, Teselyalılar ve Moralılar ele geçirmişlerdi. Bunların biz Asyalılara karşı kötü davranışlarının intikamını aradan birçok devir ve yıllar geçmesine rağmen onların torunlarından aldık

(Truva harabelerindeyken)

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
ŞehirFetihİstanbul'un Fethi
Benzer Yazılar Yorumlar

Kartal yavrularını korumak için ne güzel bir yuva yapmış.
(İşkodra kalesini gördüğünde)

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
SavunmaSavaşKaleKorumaKartal
Benzer Yazılar Yorumlar

Din ile imanın akıl ve anlayışını sıkı tutmak gerekir. Yoksa ey Müslümanlar, o kiliseyi gören olabilir kafir hemen.

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
DinİmanAkıl
Benzer Yazılar Yorumlar

Beyine söyle, bu tavuklar nasıl ki bir çuval darıyı anında yedilerse, yeniçerilerim de savaşmaya değil, keçi otlatmaya alışık olan adamlarına böyle davranacaklardır.

(Askerlerinin sayısının bir çuval dolusu olduğunu söyleyen Uzun Hasan'a cevabı)

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
GözdağıSavaş
Benzer Yazılar Yorumlar

Beni hor gördüğünüz ve imzalanmış antlaşmalara aldırmadığınız ortadayken, yıllık on bin altın haraç ödemeye nasıl söz verebiliyorsunuz? Şimdi size iki seçenek veriyorum. Hangisini isterseniz seçin: Gereken haracı ödersiniz, ki o zaman aramızda barış olur ya da hemen çeker gider ve ülkenizi bana bırakırsınız!

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
KararlılıkPadişahGözdağı
Benzer Yazılar Yorumlar

Trabzon için bu kadar zahmet nedendir diyen Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun'a verdiği cevap

Ana, biz İslamiyetin kılıcını elimizde tutarız. Ancak bunca zahmet karşılığında gazi ünvanını elde edemeden ölürsem Allah ve Peygamber'in katında yüzlerine nasıl bakarım.


Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
PadişahGaziDava
Benzer Yazılar Yorumlar

Galata'yı gören, gönlünü cennetin en gizemli bahçesi Kevser'e bile bağlamaz.

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
GalataKevser
Benzer Yazılar Yorumlar

Külliyemde inşa ettirmiş olduğum imarethanede şehit askerlerimizin aileleri ve şehrin fukaraları yemek yiyeceklerdir. Yemek yemeye ve almaya teşrif etmeyen olursa, görevli zatlar yemekleri hava aydınlanmadan, kimsenin sokaklarda olmadığı zamanlarda, kapalı kaplarla evlerine götüreceklerdir.

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
Sosyal Devlet
Benzer Yazılar Yorumlar

Kent benimdir, lakin tutsakları ve ganimetleri size bağışlıyorum. Ülkemin sancakları pek çoktur. Konstantiniyye surlarına çıkacak yiğite en zengin, en güzel eyaletlerin beyliğini vereceğim ve hayal edemeyeceği kadar çok ihsana boğacağım.

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
Fetihİstanbulİstanbul'un FethiGanimet
Benzer Yazılar Yorumlar

Haçlı askerlerinin kendisine doğru geldiğini söyleyen devlet adamlarına

Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir.


Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
DüşmanCesaret
Benzer Yazılar Yorumlar

Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim!

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
OrmanAğaçDoğa Sevgisi
Benzer Yazılar Yorumlar

Mozaiklerin üzerini alçıyla örtün ki, müminler rahatsız olmasın! Fakat bu şaheseri parçalamayın.
(Ayasofya'daki mozaikleri sökmeye çalışan mimarlara)

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
SanatAyasofyaŞaheser
Benzer Yazılar Yorumlar

Ceneviz tüccarları serbestçe gezip ticaret yapabilirler. Yeniçeri ordusuna katılmak üzere, çocuklarını almayacağız. Dinimizi kabul etmeyenlere karşı asla cebir kullanmayacağız

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
Hoşgörü
Benzer Yazılar Yorumlar

Şeyhim Akşemseddin Hazretleri ile beraber yaptığım zikrin lezzetine dünyaları bile değişmem. Eğer şeyhim izin verseydi zikir yolunu tercih eder, saltanatı terk ederdim.

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
ZikirSaltanatŞeyh
Benzer Yazılar Yorumlar

Hey gaziler! Yürümek gerek. Niçin duralım?

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
KararlılıkGazi
Benzer Yazılar Yorumlar

Mahmud! Gemilerini tez donat. Uzakta yakında hiçbir limanda gemi kalmasın ki Ağrıboz gazasına giderim. Hepsi hazır olsun. Sana haber gönderince seninle birlikte yürüsünler. Çok iyi düşün ki, Ağrıboz'un fethi ne suretle olur ve ne gerektirir, onları tamam hazır et

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
GemiFetih
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım.

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
KararlılıkUyarı
Benzer Yazılar Yorumlar

Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, sakalımı kökünden keserim.

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
Sır
Benzer Yazılar Yorumlar

İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım.

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
İmkanDenemekSınırları Zorlamak
Benzer Yazılar Yorumlar

Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım!

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
FetihAzimKararlılık
Benzer Yazılar Yorumlar

İmparatoruna söyle, benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz!

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
Hayal EtmekKudret
Benzer Yazılar Yorumlar

Sadaka

Fatih avlanmak maksadıyla bir gün saraydan ayrılmıştı. Birdenbire peydah olan hırpanî kılıklı bir adam, kafilenin yolunu kesti ve sadaka talebinde bulundu. Kendisine bir altın verildiği zaman da yüzünü buruşturarak:

“Sultan’ım,” dedi, “Kardeş olduğumuz halde bana tek bir altını mı lâyık görürsün?”

Kısa bir şaşkınlık geçiren Fatih, 'Kardeşliğin nereden geldiğini' sorunca, dilenci şu mukabelede bulundu:

“İkimiz de Âdem Peygamber’in soyundan gelmedik mi?”

Fatih gülümseyerek:

“Verdiğimi az görme,” dedi. “Zira öbür kardeşlerin duyarsa, hissene bu kadar da düşmez.”

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Nükteler
DilenciDilenmekSadaka
Benzer Yazılar Yorumlar

Önce O, Benim Gönlümü Fethettiği İçin.

Fatih’e sorarlar:

“İstanbul’ u niçin fethettin?”

Cevap verir:

“Önce o benim gönlümü fethettiği için!”

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Tarihte İz Bırakan Sözler
FetihİstanbulFatih
Benzer Yazılar Yorumlar

Eğer Padişah Sizseniz...

Fatih Sultan Mehmed, 29 Mart 1432’de Edirne’de dünyaya gelmiştir. Babası II. Murad ve annesi Huma Hatun’dur. Yeteneğini çocukken kanıtladığı içindir ki, daha 13 yaşında iken babası II. Murad, tahtını ona bırakmış ancak Fatih, Haçlı Ordularının Anadolu’ya doğru gelmeğe kalkacağı öğrenilince, babasını padişahlığa davet etmiştir. Babasının, artık padişahın kendisi olduğunu ve başının çaresine bakması gerektiği yolunda verdiği cevaba karşılık, verdiği yanıt ilginçtir:

- Sevgili babacığım, eğer padişah sizseniz, memleketin size ihtiyacı var, lütfen ordularınızın başına geçiniz. Yok eğer padişah bensem, size emrediyorum, başkomutanım olarak ordunun başına geçiniz.

Bu mektup üzerine çaresiz kalan II. Murad tahta geri döner.

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Nükteler, Tarihte İz Bırakan Sözler
İdareYöneticiYöneticilikYönetimFatihOsmanlı
Benzer Yazılar Yorumlar

Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
KonuşmakÖzür DilemekSöz
Benzer Yazılar Yorumlar

Ben ki İstanbul Fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed, bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde kain ma’lümu’l-hudud olan 136 bab dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakf-ı sahih eylerim. Şöyle ki: Bu gayr-i menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Bunlar ki, ellerinde bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin tükrükleri üzerine bu tozu dökeler ki yevmiye yirmişer akçe alsınlar; Maazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vaki olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 silah ehl-i erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-ı vahşiyyenin yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda Balkanlara çıkıp avlanalar ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar.

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
Çevre
Benzer Yazılar Yorumlar

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)

Özgeçmiş

(D 30 Mart 1432 – Ö 3 Mayıs 1481) Yedinci Osmanlı padişahı. Divan edebiyatında Avnî mahlasını kullanmıştır. Sultan II. Murad ve Hüma Hatun’un oğludur. İstanbul'u fethetmesinden sonra Ebû ʾl-Feth (‏ Fethin Babası) ve daha sonraki asırlarda Fâtih lakabıyla anılmıştır. Ayrıca döneminde Avrupa'da Büyük Türk (Grand Turco) olarak da zikredilmiştir. İstanbul'un fethi, Orta Çağ’ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olmuştur. Bundan dolayı Fatih, "çağ açan hükümdar" olarak da tanınır. İstanbul'un fethinden sonra Kayser-i Rum (‏Roma İmparatoru) unvanını da kullanmaya başlamıştır. İstanbul'un fethiyle 1000 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu son bulmuştur. Fatih, çıkardığı yasalarla devleti önemli ölçüde yeniden biçimlendirmiştir.