Eski yazı ile yazılmış olan şeylerin içinde okunacak hiç bir şey yoktur…

Falih Rıfkı Atay
Kategori: Genel
Harf İnkılabı
Benzer Yazılar Yorumlar

Türkiye'de demokrasi, hoca ve mürteci saltanatı demektir.

Falih Rıfkı Atay
Kategori: Genel
DemokrasiTürkiyeİrtica
Benzer Yazılar Yorumlar

Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar.

Falih Rıfkı Atay
Kategori: Genel
HukukMedeniyetCemiyet
Benzer Yazılar Yorumlar

Türk çocukları Sevr Antlaşması ile ne olacağımızı ve Lozan antlaşması ile ne olduğumuzu iyice bilmelidirler.

Falih Rıfkı Atay
Kategori: Genel
Sevr AntlaşmasıLozan Antlaşması
Benzer Yazılar Yorumlar

Padişah ki aynı zamanda halifedir. Mustafa Kemal'in arkasından giden Müslüman değildir, diye hocalara fetva çıkartmıştır. Harb divanı Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını idama mahkum etmiştir.

Falih Rıfkı Atay
Kategori: Genel
AtatürkPadişahHalife
Benzer Yazılar Yorumlar

Yalnız bozuk dil değil, bir de bozuk ağız meselemiz var. Argo ve küfür bizim çocukluk ve gençliğimizde, aşağı katın ve arka sokağın bir ayıbı idi. Şimdi bir çeşit züppe süsü olmuştur. Bu çeşit züppe; giyinişinde, yürüyüş ve oturuşunda, tıraş ve konuşmasında tabiiden uzaklaşmağı, nedense marifet sanıyor. Kalabalıklarda, çok defa, kulağınızı tıkamaktan kendinizi güç tutarsınız.

Falih Rıfkı Atay
Kategori: Genel
DilKonuşmakArgo
Benzer Yazılar Yorumlar

Atatürk devrimlerinin iki temel taşı, laisizm ve eğitim birliğidir. Millet bütün dünya işlerinde ne şeriat ne de herhangi bir ideolojinin baskısı altında olmayarak, yalnız günün şartları içinde kendisi için en yararlıyı düşünerek karar verir: ‘Öz Atatürkçülük’ budur.

Falih Rıfkı Atay
Kategori: Genel
AtatürkDevrimEğitimLaiklik
Benzer Yazılar Yorumlar

Anayasaya ve medeni kanuna göre kadın ve erkek eşittir. Bir kadın nasıl iki koca alamazsa bir erkek de iki kadın alamaz.

Falih Rıfkı Atay
Kategori: Genel
AnayasaKadınErkekEşitlik
Benzer Yazılar Yorumlar

İdealsiz bir millet cansız düşer. Geriye doğru ideal de olmaz.

Falih Rıfkı Atay
Kategori: Genel
İdealMillet
Benzer Yazılar Yorumlar

Mustafa Kemal büyük harbe girmek karşıtı idi çünkü O kafa ve sanat adamı idi. Mustafa Kemal Kurtuluş Harbini bırakmak fikrinde asla bulunmadı çünkü O vatan adamı idi. İşte size bütün kitabın özü, ilim ve vatan adamı olunuz.

Falih Rıfkı Atay
Kategori: Genel
AtatürkKurtuluş SavaşıSavaşVatanBirinci Dünya Savaşı
Benzer Yazılar Yorumlar

Ayak altında bir ırgat veya baş üstünde bir ana işlerinizi görür.

Falih Rıfkı Atay
Kategori: Genel
Anaİrgat
Benzer Yazılar Yorumlar

Falih Rıfkı Atay

Özgeçmiş

(D 1894, İstanbul - Ö 20 Mart 1971, İstanbul) Türk gazeteci, yazar, milletvekili. Cumhuriyet döneminin en etkin gazetecilerindendi. İzmir'in kurtuluşundan sonra Mustafa Kemal ile tanışıp dostluğunu kazanan Falih Rıfkı, özellikle Atatürk’ü yakından tanıtan anılarıyla ünlendi. 1923-1950 yılları arasında milletvekili olarak siyasette yer aldı. Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’e yakınlığı nedeniyle çok önemli olaylara tanıklık etmiş ve kişisel tarihi cumhuriyet tarihi ile özdeşleşmiştir