Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten, ona büyük bir servet bırakmış olur.

Etienne Gilson
Kategori: Genel
Çocuk YetiştirmekKüçük Şeyler
Benzer Yazılar Yorumlar

Etienne Gilson

Özgeçmiş

(D 1884 - Ö 1978) Filozof. "Ortaçağda Felsefe*, Ortaçağ Felsefesinin Ruhu, Felsefi Tecrübenin Bütünlüğü, Ortaçağda Akıl Ve Vahiy, Modern Felsefe*, adlı eserleriyle ortaçağ felsefesi çalışmalarına çok büyük katkılarda bulunmuştur.