Dünya üzerindekileri besler, büyütür, sonra onları yine kendi yer.

Seyyid Ahmed Er-Rufai
Kategori: Genel
Dünya
Benzer Yazılar Yorumlar

Hurma ağacına bakınız. Başı dik olduğu için Allah ona meyvelerini nasıl taşıtıyor. Kabak, kavun, karpuz gibi bitkiler ise yüzünü ve dallarını yere koyduğu için Allah onların meyvelerinin yükünü toprağa taşıtıyor.

Seyyid Ahmed Er-Rufai
Kategori: Genel
Büyüklenmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Sofiliğin şartı insanların kusurlarını görmemektir.

Seyyid Ahmed Er-Rufai
Kategori: Genel
KusurSofilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Seyyid Ahmed Er-Rufai

Özgeçmiş

(D 1118 - Ö 1182) Rifâ’îyye Tarikâtı'nın Pirî Seyyid Ahmed Er Rufai 1118'de Irak'ta Bağdat ile Basra arasında yer alan Ümmü Abide köyünde dünyaya gelmiştir. Yedi yaşında iken babası vefat edince tahsil ve terbiyesini dayısı ve mürşidi Şeyh Mansur Batahi üstlenmiştir. Şeriat ve Tarikât ilimlerini tahsilden sonra icazet alan Seyyid Ahmet Er Rufai, babası Seyid Ali'nin Hasen köyündeki dergahında irşada başlamıştır. Dayısı ve mürşidi Mansur Bahati'nin vefat etmesi ile Ümmü Abidedeki dergahta posta oturmuştur. Kendi ismiyle anılan Rufailik (Rifâ’îyye) Tarikâtını kurmuştur