Dünya sürekli aynı yörüngede döner ama günler hep farklıdır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
DünyaDeğişim
Benzer Yazılar Yorumlar

Sorgulanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Sorgulamak
Benzer Yazılar Yorumlar

Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Dost
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilinen bir şey hakkında araştırma yapmak gereksiz, bilinmeyen bir şey hakkında araştırma yapmak imkansızdır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Araştırma
Benzer Yazılar Yorumlar

Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
SavaşÖlü
Benzer Yazılar Yorumlar

Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
SevmekSevilmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Öğretmenlik her şeyden evvel bir tanrı sanatıdır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Öğretmenlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
NefsVicdan
Benzer Yazılar Yorumlar

Beden ruhun mezarıdır

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
BedenRuh
Benzer Yazılar Yorumlar

Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
FelsefeDoğru
Benzer Yazılar Yorumlar

Görünen değişiyor, görünmeyen değişmiyor.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
VarlıkDeğişim
Benzer Yazılar Yorumlar

Her şeyin en mühim noktası, başlangıçtır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Başlangıç
Benzer Yazılar Yorumlar

Şehir halkı ne kadar iyi olursa , idarecileri de o kadar çok ilahi vasıfta olur.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
ŞehirHalkİdareci
Benzer Yazılar Yorumlar

Hakikatte şehir bir yer veya insanlar topluluğundan ibaret değildir. Şehir olmanın gerekleri vardır. Bunlar: halkının kanun kabul eder olması gerekir. İlahi bir idarecisinin bulunması, halkınında övülüp beğenilecek bir takım huyları ve adetlerini görülmesi, coğrafyasının halkın ihtiyaçlarını sağlayacağı zaruri şeylerin teminine imkan erecek elverişli tabiatı olmalıdır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
ŞehirKanunHalkYöneticiCoğrafya
Benzer Yazılar Yorumlar

Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
SevgiEdepKamilYönetimDevlet
Benzer Yazılar Yorumlar

İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
YöneticiEdep
Benzer Yazılar Yorumlar

Nefsin hastalığı kendisinde ilahi siyaset adabının bulunmamasıdır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
SiyasetNefsAdap
Benzer Yazılar Yorumlar

İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendi işleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur. 

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
İdareciYöneticiEdep
Benzer Yazılar Yorumlar

Edep, devlet başkanları ve benzeri kişilerin tabiatına yerleşince bunu neticesi olarak iyilikler çoğalır, bunlar iyi olarak görülüp beğenilir. Böylece halk da bunların gerçek olduğuna inanır ve iyiliklerin kabulünde birleşir. İşte istenen istikamet budur.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
EdepİyilikYönetici
Benzer Yazılar Yorumlar

Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
KanunYöneticiEdep
Benzer Yazılar Yorumlar

Edep sahibi yalnızca iyiliklerden zevk alır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Edepİyilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
EdepKötülük
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
AkılEdep
Benzer Yazılar Yorumlar

Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir. İyilik ve fayda bundadır. Baskı ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
AdetKanunBaskıİyilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir hüküm, bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Hüküm
Benzer Yazılar Yorumlar

Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sağlamaz. 

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
AileAyrımcılıkKabile
Benzer Yazılar Yorumlar

İyi görüp beğenen yani düzgün insan kanuna sarılır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Kanun
Benzer Yazılar Yorumlar

Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirilip yaptırılır. 

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
EğitimAdetGörenek
Benzer Yazılar Yorumlar

Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
TerbiyeBeceriEğitim
Benzer Yazılar Yorumlar

Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alın teri ve vicdanı koymuştur Tanrı.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
KötülükİyilikEmekVicdan
Benzer Yazılar Yorumlar

Oğullarım büyüdüğünde, dostlarım onları cezalandırmanızı istiyorum sizden; eğer servetini veya herhangi bir şeyi erdemden daha çok önemserlerse veya aslında hiçbir şey değilken bir şeymiş gibi davranırlarsa, hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
ServetErdem
Benzer Yazılar Yorumlar

Hak ve doğrulukla galip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir. 

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
HakDoğrulukFaziletGalip
Benzer Yazılar Yorumlar

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
KötülükCezaHaksızlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Devlet işleri, devlet içinde idare edenlerle, idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir. 

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
İdareDevletYönetimKatılım
Benzer Yazılar Yorumlar

Şehir halkı huy ve tabiat itibariyle iyi olmadıkları zamanlarda istibdat idaresine ihtiyaç duyabilir. İdareci karakter itibariyle müstebitse istibdat o zaman kötülenebilir. Köleler ve kötüler için istibdat en üstün iyiliktir.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
İstibdat
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir zorba, ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa, tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Zorbalık
Benzer Yazılar Yorumlar

İktidar, iktidara düşkün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı bulunmayanlara verilmelidir.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
İktidarLiyakat
Benzer Yazılar Yorumlar

Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Yönetmekİdare
Benzer Yazılar Yorumlar

Demokrasi, bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
DemokrasiEğitimOligarşiDiktatör
Benzer Yazılar Yorumlar

Demokrasinin esas prensibi, halkın egemenliğidir. Ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için, yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi, otokrasiye geçebilir. Halk övülmeyi sever. Onun için, güzel sözlü demagoglar, kötü de olsalar, başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
DemokrasiEğitimHalk Egemenliği
Benzer Yazılar Yorumlar

Müziğini değiştirirseniz sitenin duvarları yıkılır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Müzik
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
AkıllıAkıl
Benzer Yazılar Yorumlar

Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
MakamMevki
Benzer Yazılar Yorumlar

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
BarışÖğretmenAnneEğitim
Benzer Yazılar Yorumlar

Kendini bilmek ruhunu bilmektir.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Kendini Bilmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
DüşünmekRuh
Benzer Yazılar Yorumlar

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
CesaretZekaTehlikeAkıl
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
BilgelikAptallıkKonuşmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
ŞeytanCehalet
Benzer Yazılar Yorumlar

Doğru düşünce bilgidir.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
BilgiEpistemoloji
Benzer Yazılar Yorumlar

Felsefe, sanatların en yükseğidir.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
FelsefeSanat
Benzer Yazılar Yorumlar

Gençliğinde müzik öğrenen, felsefeyi daha iyi anlar.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
FelsefeMüzik
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Bilgiİyi
Benzer Yazılar Yorumlar

Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü bulursun.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Kendine Hakim OlmakNefsYönetimYönetmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Mutluluk bilgi ile kazanılır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
BilgiMutluluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Doğru düşünce, bilgidir.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
BilgiDüşünce
Benzer Yazılar Yorumlar

Demokrasi despotizme dönüşür.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
DemokrasiDespotizm
Benzer Yazılar Yorumlar

Her toplumda yönetim kimde ise, güçlü odur. Her yönetim, kanunlarını işine geldiği gibi koyar. Demokratlar demokratlığa uygun kanunlar, zorbalar zorbalığa uygun kanunlar, ötekiler de öyle... Bu kanunları koyarken kendi işlerine gelen şeylerin, yönetilenler için de doğru olduğunu söylerler, kendi işlerine gelenlerden ayrılanları da kanuna, doğruluğa aykırı diye cezalandırırlar... Doğruluk her yerde birdir; yönetenin işine gelendir. Güç de yönetende olduğuna göre, düşünmesini bilen her adam bundan şu sonuca varır: Doğruluk güçlünün işine gelendir.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
GüçlüHukukHükümetİdareİdareciİktidarYöneticiYönetim
Benzer Yazılar Yorumlar

Yeryüzü, güneş, yıldızlar ve evrenin kendisi, birbirinden güzel mevsimler... Hepsi Tanrı’nın varlığına işarettir.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Allah (C. C.)İman
Benzer Yazılar Yorumlar

Erdem, iyiyi elde etme gücüdür.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Erdem
Benzer Yazılar Yorumlar

İşin en önemli parçası başlamaktır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Başlamakİş
Benzer Yazılar Yorumlar

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla bağışlayabiliriz. Gerçek trajedi, aydınların aydınlıktan korkmasıdır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
AydınEntellektüelKorku
Benzer Yazılar Yorumlar

Çocuklara, babalarının yeteneklerine göre değil, kendi yeteneklerine göre meslek bulmak gerekir.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
EğitimMeslek Seçimi
Benzer Yazılar Yorumlar

Genç ve yaşlının yanlışlıkla eğitildiği ilginç bir zamanda yaşıyoruz, doğruyu söyleme cesaretinde bulunanlara ise hemen deli ve aptal yakıştırması yapılıyor.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
ÇağDoğrusözlülük
Benzer Yazılar Yorumlar

Bütün bunlar seninse neden öte dünyaya götürmüyorsun.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Dünya MalıMalMülkParaZenginlik
Benzer Yazılar Yorumlar

En büyük zafer insanın kendine hakim olmasıdır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Kendine Hakim OlmakNefs
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Susmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Akıl noksanlığı iki türlüdür. Biri delilik, diğeri cahillik.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
AkılsızlıkCahillikDelilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Sayılar, bilginin ulaşabildiği en üst düzeydir, bilginin kendileridir.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
BilgiSayı
Benzer Yazılar Yorumlar

Hekimlerin yaptığı en büyük hata, ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
DoktorHekimTabipTedavi
Benzer Yazılar Yorumlar

Küçük şeylere gereğinden fazla önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Küçük Şeyler
Benzer Yazılar Yorumlar

Tam anlamıyla tanımlayan ve tanzim eden Tanrı'dır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Allah (C. C.)TanımlamaTanzim
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
İnsanKendini BilmekKendini Tanımak
Benzer Yazılar Yorumlar

Fenalıkların ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
AdaletsizlikCezaHaksızlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
AdaletAdaletsizlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Eflatun (Platon)

Özgeçmiş

(D MÖ 427 - Ö MÖ 347) Antik/Klasik Yunan filozofu, matematikçi, felsefi diyaloglar yazarı ve Batı dünyasındaki ilk yüksek öğretim kurumu olan Atina Akademisinin kurucusu. Bu akademi aynı zamandan günümüzdeki modern üniversite oluşumunun başlangıcı olarak da kabul edilir. Platon, akıl hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles ile birlikte, doğal felsefe, bilim ve Batı felsefesinin temellerini attı. Platun, aslında Sokrates'in öğretilisi ve öğrencisiydi. Sokrates'in düşüncelerinden olduğu kadar öğretmeninin adalete uymayanların öldürülmesinden de etkilenmişti. Geniş omuzları ve atletik yapısı nedeniyle, Yunanca Platon (geniş) lakabı ile anıldı ve tanındı.