Televizyon

Televizyon teorik ve teknik olarak mümkün olsa bile ben onun ticari ve finansal bakımdan imkansız olduğunu ve geliştirilmesi için çok fazla zaman harcamamak gerektiğini düşünüyorum.

Lee De Forest (American Radio Pioneer- 1926)

Lee De Forest
Kategori: Fiyasko Sözler- Gaflar
Televizyon
Benzer Yazılar Yorumlar

Ay'a Ulaşmak

Gelecekteki bilimsel ilerlemeler ne olursa olsun, insanlık Ay'a asla ulaşamayacaktır.

(Vakum Tüpünün Kaşifi ve Televizyonun Babası Forest)

Lee De Forest
Kategori: Fiyasko Sözler- Gaflar
AyAya SeyahatUzay
Benzer Yazılar Yorumlar

Lee De Forest

Özgeçmiş

Vakum Tüpünün Kaşifi ve Televizyonun Babası (D 26 Ağustos 1873 - Ö 30 Haziran 1961) Amerikalı mucit. 1904′te Fleming’in diyodu yaygınlaştığında, Amerikalı bilgin ve mühendis Lee de Forest, P.T.T. idaresinde müdürdü ve telsiz telefon üzerinde çalışmaları başlamış ve belli kimi sonuçlan almışsa da temelde bîr ilerleme edinememişti. Çünkü diyod aslında kullanışsız ve eksikli bir araçtı. Bu konu üzerine eğilen Lee de Forest, 19O7′de onu geliştirdi ve bugün radyo alıcılarımızda bulunan triyodu icat etti.