Millete mal olmuş inkılapları muhafaza edeceğiz, millete mal olmamış inkılapları tasfiye edeceğiz.

Adnan Menderes
Kategori: Genel
MilletDevrimİnkılap
Benzer Yazılar Yorumlar

1946 Türkiye'si ile 1954 Türkiye'si arasında asır farkı değil, çağ farkı vardır.

Adnan Menderes
Kategori: Genel
DönemFarklılık
Benzer Yazılar Yorumlar

Bütün seçimlerde mağlup olurlar, yine de memleket bizimledir, derler. Hükümet işlerinde şimdiye kadar hiçbir başarı göstermemişlerdir. Gölge etmesinler, biz başka ihsan istemiyoruz.

Adnan Menderes
Kategori: Genel
HükümetSiyasetMuhalefet
Benzer Yazılar Yorumlar

Ben odunu aday göstersem milletvekili seçtiririm.

Adnan Menderes
Kategori: Genel
MuktedirMilletvekiliGüç
Benzer Yazılar Yorumlar

İsmet Paşa hastadır. Hastalığının adı da iktidar hastalığıdır.

Adnan Menderes
Kategori: Genel
İsmet İnönüİktidarSiyasi Hırs
Benzer Yazılar Yorumlar

Her mahallede bir milyoner yaratacağız.

Adnan Menderes
Kategori: Genel
EkonomiKalkınmaMilyoner
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah düşmanımı bile böyle bir muhalefetle karşılaştırmasın.

Adnan Menderes
Kategori: Genel
Muhalefet
Benzer Yazılar Yorumlar

1950 ila 1960 arasında, ortada ne diktatörlük vardı ne de diktatör. (Yassıada'da son müdaafasından bir kesit)


Adnan Menderes
Kategori: Genel
DiktatörlükDiktatör
Benzer Yazılar Yorumlar

Bu memleketteki zulüm devri İsmet Paşa ile onun iktidardan düşmesiyle kapanmıştır. (İsmet Paşa) hırsı için bu memleketi bir baştan öte başa ateşe vermek isteyen adamdır. Paşa yeter artık! Bu memleketi bizim gibi memleketin içinden gelmiş olan insanlar idare etsin!

Adnan Menderes
Kategori: Genel
İsmet İnönüZulümDemokrasiSiyasi Hırs
Benzer Yazılar Yorumlar

Siyasi mukadderatımı tamamen DP Grubu'na, yani ellerinize bırakıyorum.

Adnan Menderes
Kategori: Genel
SiyasetDemokrat PartiMukadderat
Benzer Yazılar Yorumlar

Türk milleti Müslüman'dır ve Müslüman kalacaktır. Bu memlekette din hürriyetine tecavüz etmek kimsenin haddi değildir. Hakiki mümin ve samimi Müslüman olanlar din hürriyetinden tamamen emin olabilirler.

Adnan Menderes
Kategori: Genel
MüslümanTürk Milletiİnanç Özgürlüğü
Benzer Yazılar Yorumlar

İsmet Paşa, kendi zamanında, 'Ben memleketi idare ediyordum' diyor. O devirde bu memleketi çocuklar da idare ederdi. Çünkü herkesi susturmuş, bir tek kendisi konuşuyordu, memleketi de böyle idare etti ve bu memleket seneler senesi olduğu yerde saydı.

Adnan Menderes
Kategori: Genel
MemleketBaskıİsmet İnönüİstibdat
Benzer Yazılar Yorumlar

Siz bu rejimi devraldığınız zaman darağaçları kurdunuz, o (İnönü) zannınca bu memleketin sahibidir. Tek başına memlekete tesahüb ediyor (sahip çıkıyor) ve tek başına bu memleket hakkında konuşuyor. Bunu, bu hakkı nereden alıyor? Biz sizin gibi istila veya fetih hakkına dayanarak mı geldik bu iktidara?

Adnan Menderes
Kategori: Genel
RejimDarağacıİktidarİstilaVesayet
Benzer Yazılar Yorumlar

Adnan Menderes'in, Kelime-i Şehadet Getirerek Darağacına Yürürken Son Sözü:

Mukadderatın önüne geçilemez.

Adnan Menderes
Kategori: Ünlülerin Son Sözleri
Ölüm
Benzer Yazılar Yorumlar

Bize göre hususi mülkiyet ve şahsi hürriyete dayanan bir iktisat rejiminde, iktisadi sahanın asıl olarak ferde veya şirket halinde hususi teşebbüse ait olması lazımdır

Adnan Menderes
Kategori: Genel
Ekonomi
Benzer Yazılar Yorumlar

Şimdiye kadar verdiğimiz izahattan anlaşılmış olacaktır ki, iktisadi ve mali görüşlerimizin esası bir taraftan devlet müdahalelerini asgariye indirmek diğer taraftan iktisadi sahada devlet sektörünü mümkün olduğu kadar daraltmak ve buna ehemmiyet vermek suretiyle hususi teşebbüs sahasını mümkün olduğu kadar genişletmek diye ifade olunabilir

Adnan Menderes
Kategori: Genel
Ekonomi
Benzer Yazılar Yorumlar

Adnan Menderes

Özgeçmiş

( D 1899 Çakırbeyli, Aydın – Ö 17 Eylül 1961 İmralı, Bursa) 1950-1960 yılları arasında Başbakanlık yapmış, İstiklal Madalyası sahibi Türk siyasetçi ve hukukçu. Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti'de siyaset yapan Menderes, 27 Mayıs Darbesi'nin ardından, 17 Eylül 1961 tarihinde asılarak idam edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1990 yılında çıkardığı yasayla, Menderes ve onunla beraber idam edilenlere itibarlarını iade etti.