Atomlar ve boşluktan başka hiçbir şey yoktur; geri kalan her şey sadece varsayımdır.


Demokritos
Kategori: Genel
AtomVaroluşBoşlukVarsayım
Benzer Yazılar Yorumlar

Duyularımız bize asla gerçeği gösteremez, ancak edindikleri algıyı yansıtırlar. Gerçek, duyularımızın çok ötesinde bir şey olmalı.

Demokritos
Kategori: Genel
GerçekAlgıİdealizmDuyu
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir kadın tarafından yönetilmek bir erkek için ayıpların en büyüğüdür.


Demokritos
Kategori: Genel
KadınErkekYönetmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Dostluğu doğuran duygulardaki uygunluktur.

Demokritos
Kategori: Genel
DostlukUyuşmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Aklın üç belirtisi vardır. İyi düşünmek iyi söylemek iyi yapmak.Demokritos
Kategori: Genel
AkılDüşünmekSöylemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir şeyin nedenini öğrenmeyi kral olmaya yeğlerim.

Demokritos
Kategori: Genel
ÖğrenmekBilmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Biz hiçbir şey bilemeyiz. Doğru ancak gerçeğin derinliğinde bulunabilir.

Demokritos
Kategori: Genel
BilmekDoğruGerçek
Benzer Yazılar Yorumlar

Aklın üç ilkesi, iyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmaktır.

Demokritos
Kategori: Genel
AkılDüşünmekSöylemekYapmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Hakikat uçurumun dibindedir.

Demokritos
Kategori: Genel
GerçekHakikat
Benzer Yazılar Yorumlar

Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.

Demokritos
Kategori: Genel
AdaletAdaletsizlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Demokritos

Özgeçmiş

(MÖ D 460 - Ö 370) Sokrates'den sonra ölmüş olmasına rağmen, "Sokrates öncesi doğa filozofları"ndan sayılır. Hocasının ortaya attığı teoriyi büyük ölçüde geliştirerek ünlenmiştir. Parmenides'in temsil ettiği tekçilik (monism) ile Empedokles'in çokçuluğu (pluralism) karşısındaki aracılık girişimleri sonucu, "Atom veya bölünmeyen öz" teorisi ile ünlenmiştir. (Bazı kaynaklar Empedokles ve Anaksagoras'ı da "atomcular" sınıflandırmasının içine sokmaktadır. Bu görüş isabetli bir tespittir.) Var oluş ile ilgili çok kesin bir görüş ortaya koymuştur. Evren'deki oluşuma, kesin bir zorunluluk egemendir. Bütün olup bitenleri bir rastlantı ile izâha çalışmak saçmalıktır. "Yaratılmamış, yok olmayan, değişmeyen varlık, özdeksel atomdur. Öz, maddeyi temsil eder ve onunla her nesne yapılabilir." şeklinde özetlenebilecek bir görüşle, materyalist doğa biliminin ilk temellerini atmıştır.