Piyasayı görünmez bir el ilişkilendirir.

Adam Smith
Kategori: Genel
Piyasa
Benzer Yazılar Yorumlar

Para bir mübadele aracıdır.

Adam Smith
Kategori: Genel
Para
Benzer Yazılar Yorumlar

Genel olarak ticaret ve işbölümü ne kadar serbest olursa ve rekabet mevcut olursa halk o ölçüde fazla fayda sağlar.

Adam Smith
Kategori: Genel
PiyasaTicaret
Benzer Yazılar Yorumlar

Ticaretin olmadığı bir çöl ülkesinde iyi bir yol yapılmaz.

Adam Smith
Kategori: Genel
Ticaret
Benzer Yazılar Yorumlar

En iyi olan bütçe, denk bütçedir.

Adam Smith
Kategori: Genel
Bütçe
Benzer Yazılar Yorumlar

Bencilliğimizi sınırlamak ve yardımsever davranışlarda bulunmamız insanın doğasının mükemmeliyete erişmesine yardımcı olur ve bu insanlar arasında duyguların harmonizasyonunu sağlar.

Adam Smith
Kategori: Genel
Yardımseverlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Yüksek vergi oranları, bazen vergiye tabi malların tüketimini azaltmak ve bazen vergi kaçakçılığını teşvik etmek suretiyle, düşük vergi oranlarıyla sağlanacak hasıladan daha düşük bir hasılat sağlar.

Adam Smith
Kategori: Genel
Vergi
Benzer Yazılar Yorumlar

Avrupa’daki bütün büyük monarşilerde, eğer hükümdarın sahip olduğu topraklar özel mülkiyet olsaydı birkaç yıl içerisinde daha verimli olurdu ve daha fazla ürün elde edilirdi.

Adam Smith
Kategori: Genel
EkonomiMülkiyet
Benzer Yazılar Yorumlar

Eğer ürettiğimiz malı bir başkası daha ucuza üretiyorsa, o ülkenin malını satın almamız daha iyidir.

Adam Smith
Kategori: Genel
Ekonomi
Benzer Yazılar Yorumlar

Her insan adalet yasalarını ihlal etmediği sürece kendi çıkarını istediği şekilde gözetmeye, sahip olduğu sanayi ve sermayeyi diğer insanlarla rekabete sokmaya tamamen özgür bırakılmıştır.

Adam Smith
Kategori: Genel
Ekonomi
Benzer Yazılar Yorumlar

Monopol, iyi yönetim için büyük bir tehlikedir.

Adam Smith
Kategori: Genel
EkonomiMonopolPiyasaTekel
Benzer Yazılar Yorumlar

Akşam yemeğimizi kasap, biracı veya fırıncının iyilikseverliğine değil, fakat onların şahsi çıkarlarına borçluyuz. Biz onların insani duygularına değil, kendi çıkarımıza bakarız. Ancak onlarla konuşurken, kendi çıkarlarımızdan değil, onların sağlayacağı çıkarlardan ve avantajlardan söz ederiz. Dilencilerden başka hiçbir kimse başkalarının merhamet duygularına daha çok güvenme yolunu seçmez. Hatta dilenciler bile tamamen bu tür bir duyguya sahip değildirler.

Adam Smith
Kategori: Genel
Ekonomi
Benzer Yazılar Yorumlar

Her bireyin kendi koşullarını iyileştirmeye yönelik doğal çabaları, dışarıdan yapılacak herhangi bir yardımdan çok daha yararlıdır ve toplumda servet ve refahın artması için yeterlidir.

Adam Smith
Kategori: Genel
EkonomiMüteşebbis
Benzer Yazılar Yorumlar

Adam Smith

Özgeçmiş

(D 16 Haziran 1723 – Ö 17 Temmuz 1790) İskoç filozof. Ahlak felsefesi profesörü olması nedeniyle ekonomik açıklamalarında bu bilim dalının etkileri yoğun görülür. Glasgow ve Oxford Üniversitelerinde öğrenim görmüş ve daha sonra Glasgow Üniversitesi’nde ahlak felsefesi profesörü olmuştur. Çok geniş sahaya yayılan çeşitli yazıları vardır. Ekonomi, bunlar arasında en önemlisidir. Ekonomide ve doğal olaylarda bir düzen olduğunu ve bunun gözlem ve ahlâk hissi ile tespit edilebileceğini söyler. 1776'da yazdigi Wealth Of Nations(Ulusların Zenginliği) kitabiyla moden ekonominin babasi olarak kabul edilir. Bu kitabı üretim ve gelir dağılımı teorisini içermekte ve bu prensiplerin ışığında geçmişi değerlendirmektedir. Politika uygulamalarına da yer verdiği bu kitapta üzerinde önemle durduğu konu ekonomik büyümedir.