Portekiz’de şarabın üretilmesi için bir yılda 80 işçi, kumaşın üretilmesi için ise 90 işçi gerekli olabilir. Bu durumda Portekiz’in şarap ihraç ederek kumaşı daha ucuz üretildiği İngiltere’den ithal etmesi daha avantajlı olabilir.

David Ricardo
Kategori: Genel
Ticaret
Benzer Yazılar Yorumlar

Serbest ticaret sisteminde her ülke emek ve sermayesini en fazla yararlanacağı mal ve hizmet üretimine tahsis eder. Bu şekilde, bir ülkenin kendi avantajını ve yararını düşünmesi ile evrensel fayda arasında yakın ilişki vardır. Sanayiyi teşvik etmek, zekayı ödüllendirmek, doğanın verdiklerini doğru bir şekilde kullanmak emeğin daha etkin dağılımını sağlar. Bunun neticesinde üretim artar, genel fayda yükselir. Medeniyet ve evrensel milletler topluluğu gelişir.

David Ricardo
Kategori: Genel
Ticaret
Benzer Yazılar Yorumlar

David Ricardo

Özgeçmiş

(D 18 Nisan 1772 - Ö 11 Eylül 1823) İngiliz politik iktisatçı. Klasik iktisatçıların en etkili ve önemli isimlerinden birisidir.